DANCS LOGO

VSE, KAR MORATE VEDETI O DANCS-PIRANU

26. julij 2021 - 7. avgust 2021

Informacije vam postrežejo s pomembnimi podatki in pravili, vezanimi na prijavo ter udeležbo na Mednarodnem poletnem baletnem seminarju Dancs-Piran v letu 2021. Prosimo vas, da jih v izogib kasnejšim zapletom natančno preberete. V primeru vprašanj nas kontaktirajte potem KONTAKTNEGA OBRAZCA. V rubriki Informacije so vam poleg pomembnih podatkov na voljo tudi drugi praktični podatki, ki vam bodo olajšali bivanje v Piranu.

Pomembne informacije, ki jih morate vedeti

Na Mednarodni poletni baletni tabor Dancs-Piran se prijavite preko SPLETNE PRIJAVNICE. Potem, ko v prijavnici izpolnite vsa zahtevana polja in jo pošljete, boste na elektronski naslov prejeli potrdilo o uspešno poslani prijavi ter kopijo prijavnice, ki vam bo služila kot dokument o dejanski prijavi ter kot dokazilo o datumu prijave v primeru, če vaše prijavnice zaradi kakršnegakoli razloga ne bomo prejeli. V primeru, da spletne prijavnice ne boste mogli poslati, nam to lahko sporočite preko KONTAKTNEGA OBRAZCA in poslali vam bomo manualno prijavnico.

Cenik Dancs-Piran je razdeljen:

 • na plačilo kotizacije za udeležbo na seminarju
 • na plačilo bivanja in/ali prehrane v Dancs centru

Dancs-Piran ponuja naslednje možnosti plačila:

 • Plačilo v enkratnem znesku: če se prijavite pod pogoji “First minute”, če se zanj sami odločite ali če prijavo pošljete manj kot mesec in pol pred pričetkom seminarja;
 • Plačilo na dva obroka: če se prijavite najmanj dva meseca pred pričetkom seminarja ali če se zanj sami odločite;
 • Plačilo na tri obroke: če se prijavite najmanj tri mesece pred pričetkom seminarja ali če se zanj sami odločite;
 • Plačilo na štiri obroke: če se prijavite najmanj štiri mesece pred pričetkom seminarja ali če se zanj sami odločite;

Za prijave pod pogoji “First minute” obročno plačevanje ni mogoče! 

Celotni znesek kotizacije ter bivanja in/ali prehrane mora biti poravnan do pričetka seminarja, zato je število mesečnih obrokov odvisno od tega, kdaj se prijavite.

Po uspešno prejeti prijavi na Mednarodni poletni baletni tabor Dancs-Piran boste na elektronski naslov, ki ga boste navedli v prijavnici, prejeli račun za plačilo kotizacije in/ali bivanja ter prehrane.

PRIJAVA → POTRDITEV → PREJEM RAČUNA

Potem, ko izpolnite in uspešno pošljete spletno prijavnico na Mednarodni poletni baletni tabor Dancs-Piran, boste v nekaj minutah na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavnici, prejeli potrdilo in kopijo izpolnjene prijavnice. Po prejemu vaše prijave vam bomo po elektronski pošti predvidoma v roku 14 delovnih dni poslali račun za plačilo. V kolikor v navedenem času potrdila ali računa ne prejmete, vas vljudno prosimo, da nas kontaktirate preko spletnega kontaktnega obrazca ali po telefonu na številko +386 (0)40 465 160, kajti morda se je pripetilo, da je vaša prijava zašla med vsiljeno pošto.

PLAČILO

Kotizacija za seminar je na računu razdeljena na depozit in preostanek za plačilo, saj je depozit že vključen v ceno celotne kotizacije. V primeru, da ste se prijavili tudi na bivanje in/ali prehrano v Dancs centru, bo strošek prikazan v posebni alineji. Plačilo oziroma obročna plačila nakažete na TRR, ki je naveden na računu, in sicer šele tedaj, ko po elektronski pošti prejmete račun. Vaša prijava bo postala pravnomočna z vplačilom depozita v vrednosti 50,00 eur oziroma v primeru obročnega plačevanja z nakazilom prvega obroka, v katerega je vštet tudi depozit. Depozit se vam v primeru odpovedi v nobenem primeru ne povrne. Plačilo ste dolžni poravnati skladno z valuto plačila, ki je navedena na računu.

ROKI PLAČIL IN POGOJI

Plačilo pod pogoji “First minute”, ki velja za prijave do 21.2.2021, mora biti v celoti poravnano do 25.2.2021. Znesek po ceni “First minute” je v primeru odpovedi udeležbe v celoti nevračljiv! V primeru, da plačila pod pogoji “First minute” ne poravnate v celoti v roku, toreb do 25.2.2021, ne boste več upravičen do cene, ki veljajo za Prijave pod pogoji “First minute”, navkljub temu, da ste se prijavili do 21.2.2020. V tem primeru vam bom poslali račun pod pogo, ki veljajo za prijave od 22.2.2021 do 31.3.2021.

Plačilo za prijave pod pogoji, ki veljajo za prijave od 22.2.2021 do 31.3.2021 mora biti v celoti poravnano najkasneje na dan 22. julij 2021.

Plačilo za prijave od 1.4.2021 dalje mora biti prav tako v celoti poravnano najkasneje na dan 21.julij 2021. V kolikor je zadnji obrok zneska poravnan na dan 22. julij 2021, ste ob prihodu na seminar receptorju dolžni predložiti potrdilo o plačilu.

OBROČNO PLAČEVANJE

Razen za plačila pod pogoji “First minute”, vam nudi organizator Mednarodnega poletnega baletnega taborja Dancs-Piran plačilo na več obrokov, vendar skladno z datumom vaše prijave, saj mora biti celoten znesek kotizacije ter namestitve in/ali prehrane poravnan najkasneje do 21. julija 2021. Tako se lahko odločite za plačilo:

 • v enkratnem znesku
 • v dveh obrokih (1. obrok: Depozit + prvih 50% preostanka celotnega zneska po odštetem depozitu in 2. obrok: poplačilo preostalega zneska);
 • v treh obrokih (1. obrok: Depozit + prva tretina preostanka celotnega zneska po odštetem depozitu, 2. obrok: druga tretina preostanka celotnega zneska in 3. obrok: poplačilo preostalega zneska);
 • v štirih obrokih (1. obrok: Depozit + prva četrtina preostanka celotnega zneska po odštetem depozitu, 2. obrok: druga četrtina preostanka celotnega zneska, 3. obrok: tretja četrtina preostanka celotnega zneska in 4. obrok – poplačilo celotnega zneska).

ODPOVED UDELEŽBE IN VRAČILO

Pogoji odpovedi udeležbe in vračila kotizacije ter zneska nočitev in prehrane so podrobno opisani v nadaljnjih pravilih Dancs-Piran. 

Podatki za plačilo: Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0201 0025 3272 398 (odprt pri NLB, d.d.), BIC: LJBASI2X

Že prijavljeni udeleženci na Mednarodni poletni baletni tabor Dancs-Piran 2021 lahko pred pričetkom seminarja, vendar ne kasneje kot 21. julija 2021, svojo udeležbo zaradi utemeljenih razlogov odpovejo. Za odpoved je potrebno izpolniti obrazec ODPOVED UDELEŽBE

Pogoji za delno vračilo že plačane kotizacije ter stroškov namestitve in/ali prehrane v Dancs centru oziroma delni storno izdanega računa, se lahko povrnejo oziroma stornirajo le pod pogoji, ki so opisani v naslednji rubriki –  Povračila kotizacije in drugih stroškov ali storno računa.

POGOJI POVRAČILA KOTIZACIJE IN DRUGIH STROŠKOV TER STORNO ŠE NEPLAČANEGA RAČUNA

Če na Dancs-Piran prijavljena udeleženka ali prijavljeni udeleženec udeležbo na seminarju odpovejo potem, ko so prijavo že podali, se zaračunani stroški, ki zajemajo kotizacijo za udeležbo in stroške namestitve in/ali prehrane lahko delno povrnejo pod pogojem, da prijavljeni udeleženke in udeleženci udeležbo na seminarju odpovedujejo zaradi nastale in dokazljive nepredvidljive višje sile (poškodba, bolezen …), ki je vnaprej ni bilo mogoče predvideti ter če je odpoved oddana najkasneje 21. julija 2021. Odpoved mora prijavljena udeleženka ali prijavljeni udeleženec oziroma njihovi starši ali skrbnik obvezno poslati preko obrazca ODPOVED UDELEŽBE, odpovedi pa morajo obvezno priložiti verodostojno dokazilo o nastali višji sili oziroma o razlogu zaradi katerega je prišlo do odpovedi. Dokazilo pošljejo kot priponko v obrazcu ODPOVED UDELEŽBEV primeru, da verodostojnega dokazila o nastali višji sili ne pošljejo se smatra, da udeležbo na seminarju odpovedujejo brez nastalega razloga višje sile, zato v tem primeru do povračila stroškov niso upravičeni. 

V primeru, da že izdani račun do odpovedi udeležbe še ni v celoti poravnan, so prijavljeni udeleženci dolžni račun oziroma preostanek deleža računa po odbitku sorazmernega deleža, vezanega na povračila, navedena v nadaljevanju, v vsakem primeru poravnati. 

Razlog odpovedi

 

Pogoji

 

Vračilo

ODPOVED PRIJAV “FIRST MINUTE”

 

Plačilo kotizacije in stroškov nočitev in/ali prehrane se v nobenem primeru ne vračajo.

 

Udeleženka ali udeleženec oz. zakoniti skrbnik mladoletne udeleženke ali mladoletnega udeleženca, ki je postal-a “First minute” prijavo in pravočasno plačal-a stroške kotizacije in namestitve in/ali prehrane v Dancs centru, NI UPRAVIČEN-A do povračila plačane kotizacije.

Do povračila stroškov nočitev in/ali prehrane v Dancs centru je udeleženka ali udeleženec oz. zakoniti skrbnik upravičen skladno s pogoji in roki odpovedi, kot sledijo v nadaljevanju tabele.

NASTALA VIŠJA SILA PRED PRIČETKOM SEMINARJA

Ne velja za prijave “First minute”.

Velja v primeru, da udeleženka ali udeleženec oz. njihov zakoniti skrbnik udeležbo na seminarju odpove zaradi nastale višje sile, ki je ni bilo mogoče vnaprej predvideti:

 

Udeležbo je potrebno odpovedati najkasneje do 22. julija 2021. V primeru, da je odpoved udeležbe na seminarju podana 23. julija 2021 ali kasneje, organizator Dancs-Pirana ni dolžan povrniti vplačanega zneska, udeleženka/udeleženec pa je lahko dolžan plačati še neplačan znesek po izdanem računu. 

Udeleženka ali udeleženec oz. njihov zakoniti skrbnik mora pravilno in v celoti izpolniti in poslati spletni obrazec Odpoved udeležbe na seminarju, ki postane verodostojen, ko organizator s povratno elektronsko pošto potrdi prejem.

Udeleženka ali udeleženec oz. njihov zakoniti skrbnik mora organizatorju po elektronski pošti poslati prilogo, ki je skenirano verodostojno dokazilo o nastali višji sili.

 

Udeleženka ali udeleženec oz. zakoniti skrbnik mladoletne udeleženke ali mladoletnega udeleženca NI UPRAVIČEN-A do povračila 50,00 eur prijavnine ter 10% stroškov namestitve in/ali prehrane v Dancs centru.

Udeleženki ali udeležencu oziroma zakonitemu skrbniku se povrnejo preostali, že vplačani stroški, preostanek računa, ki še ni bil plačan pa se stornira.

V primeru, da račun še ni bil plačan, pa je udeleženka ali udeleženec oziroma zakoniti skrbnik dolžan račun poravnati v višini stroškov, ki se ne povrnejo.

ODPOVED UDELEŽBE DO ROKA

30. april 2021

Ne velja za prijave “First minute”.

 

Velja, če udeleženka ali udeleženec oz. njihov zakoniti skrbnik pošlje v celoti izpolnjen spletni obrazec Odpoved udeležbe najkasneje na dan 30. april 2021. Odpoved udeležbe na seminarju postane verodostojna, ko organizator s povratno elektronsko pošto potrdi prejem obrazca Odpoved udeležbe na seminarju.

 

Udeleženka ali udeleženec oziroma zakoniti skrbnik mladoletne udeleženke ali mladoletnega udeleženca NI UPRAVIČEN-A do povračila 50,00 eur prijavnine ter 10% preostalih stroškov kotizacije po računu ter 10% stroškov namestitve in/ali prehrane v Dancs centru po računu, oziroma mora v primeru, da račun še ni bil poravnan ali je bil poravnan le delno, plačati celotni delež tistih stroškov, za katere ni upravičen do povračila ali stornacije. 

Udeleženki ali udeležencu se v primeru, da je bil račun že plačan v celoti ali delno povrnejo tisti stroški, ki presegajo višino tistih stroškov, za katere ni upravičen-a do povračila .

ODPOVED UDELEŽBE DO ROKA

15. junij 2021

Ne velja za prijave “First minute”.

 

Velja, če udeleženka ali udeleženec oz. njihov zakoniti skrbnik pošlje pravilno in v celoti izpolnjen spletni obrazec Odpoved udeležbe najkasneje na dan 15. junija 2021, ki postane verodostojen, ko organizator s povratno elektronsko pošto potrdi prejem odpovedi.

 

Udeleženka ali udeleženec oz. zakoniti skrbnik mladoletne udeleženke ali mladoletnega udeleženca NI UPRAVIČEN-A do povračila 50,00 eur prijavnine ter 50% preostalih stroškov kotizacije po računu ter 50% stroškov namestitve in/ali prehrane v Dancs centru po računu, oziroma mora v primeru, da račun še ni bil poravnan ali je bil poravnan le delno, plačati celotni delež vračila neupravičenih stroškov oziroma sorazmerni delež tistih stroškov, za katere ni upravičen do povračila.

Udeleženki ali udeležencu oziroma zakonitemu skrbniku se povrnejo preostali, že vplačani stroški, ki presegajo višino do povračila neupravičenih stroškov.

ODPOVED UDELEŽBE OD VKLJUČNO

16. junija 2021 dalje

Ne velja za prijave “First minute”.

 

Velja, če udeleženka ali udeleženec oz. njihov zakoniti skrbnik pošlje pravilno in v celoti izpolnjen spletni obrazec Odpoved udeležbe na seminarju po vključno 16. juniju 2021. Odpoved postane verodostojna, ko organizator s povratno elektronsko pošto potrdi prejem spletnega obrazca Odpoved udeležbe.

 

Udeleženka ali udeleženec ali skrbnik mladoletne udeleženke ali mladoletnega udeleženca NI UPRAVIČEN-A do povračila kotizacije v celoti, torej do 50,00 eur prijavnine ter 100% preostalih stroškov kotizacije po računu ter do 50% stroškov namestitve in/ali prehrane v Dancs centru.

V primeru, da račun še ni bil poravnan ali je bil poravnan le delno, je udeleženka/udeleženec oziroma skrbnik dolžan plačati tisti delež stroškov, do katerih ni upravičen-a do povračila oziroma sorazmerni delež teh stroškov.

ČE PRIJAVLJENA UDEŽENKA ALI PRIJAVLJENI UDELEŽENEC OZ. NJIHOV ZAKONITI SKRBNIK NE SPOROČI ODPOVEDI UDELEŽBE

 

Velja, če udeleženka ali udeleženec oz. njihov zakoniti skrbnik organizatorju ne pošlje izpolnjenega spletnega obrazca Odpoved udeležbe na seminarju in se seminarja ne udeleži zaradi kakršnegakoli razloga.

 

Udeleženka ali udeleženec NI UPRAVIČEN-A do povračila kotizacije v celoti, torej do 50,00 eur prijavnine ter 100% preostalih stroškov kotizacije po računu ter 100% stroškov namestitve in/ali prehrane v Dancs centru po računu. V primeru, da račun še ni bil poravnan ali je bil poravnan le delno, mora plačati celotni delež vseh stroškov po računu oziroma sorazmerni delež še neplačanih stroškov do celotne višine računa.

V primeru, da računa ne poravna navkljub dvem poslanim opominom, se za plačilo vloži izvršba.

ČE UDELEŽENKA ALI UDELEŽENEC OZ. NJIHOV ZAKONITI ZASTOPNIK NAKNADNO ODPOVE DELNO UDELEŽBO NA SEMINARJU, NOČITVE IN/ALI PREHRANO V POSAMEZNIH DNEH 

 

Velja, če udeleženka ali udeleženec oz. njihov zakoniti zastopnik naknadno odpove udeležbo na seminarju v posameznih dneh / udeležbo na posameznih delavnicah / bivanje in/ali prehrano v posameznih dneh. Za naknadno delno odpoved mora udeleženka ali udeleženec oz. njihov zakoniti zastopnik izpolniti in poslati spletni obrazec Odpoved udeležbe na seminarju, ki postane verodostojen, ko organizator pošlje povratno potrdilo o prejemu.

 

Za odpoved veljajo enaki pogoji, kot so opisani v predhodnih alinejah tabele, skladno z višino stroškov posamezne delavnice ali posameznega dne, ko se seminarja ne bo udeležil oz. stroškov posamezne nočitve in/ali prehrane, in sicer skladno z datumom poslane delne odpovedi.

ČE SE UDELEŽENKA ALI UDELEŽENEC V ČASU TRAJANJA SEMINARJA NE UDELEŽUJE POSAMEZNIH DELAVNIC ALI DELAVNIC V CELOTI TER OBČASNO ALI V CELOTI PREHRANE V DANCS CENTRU

 

V primeru, da se udeleženka ali udeleženec v času trajanja seminarja ne udeležuje posameznih delavnic in prehrane ali se jih v celoti ne udeležuje, organizator poizve za razloge neudeleževanja, v primeru, da je udeleženka ali udeleženec mladoletna oseba, pa o tem obvesti starše oz. skrbnika potem elektronske pošte.

 

Brez ozira na razlog, ki ga udeleženka ali udeleženec navede, do povračila ali delnega povračila vseh stroškov NI UPRAVIČEN-A.

ČE UDELEŽENKA ALI UDELEŽENEC, KI SE JE PRIJAVIL-A NA NOČITVE V DANCS CENTRU, V ČASU TRAJANJA SEMINARJA NE PRENOČUJE V DANCS CENTRU 

 

Če organizator ugotovi, da je udeleženka ali udeleženec, ki je mladoletna oseba brez najave in odobritve odgovorne osebe organizatorja (odgovorna oseba odobri izostanek mladoletnih udeleženk/udeležencev le v primeru zahteve staršev oz. skrbnika!) ne prenočuje v Dancs centru, organizator o izostanku nemudoma obvesti starše ali skrbnika. V primeru, da je mladoletna udeleženka ali udeleženec brez vednosti ali odobritve odgovorne osebe organizatorja zapustil Dancs center, se mu po posvetu s starši ali skrbnikom lahko odpove nadaljnje bivanje, ne pa tudi udeleževanje tečajev, na katere je prijavljen. Pri kršitvi več kot enkrat lahko organizator zaradi varnosti vseh udeleženk in udeležencev brez soglasja staršev udeleženki ali udeležencu odpove nadaljnje bivanje, o čemer predhodno obvesti starše oziroma zakonitega skrbnika.

Polnoletne osebe, ki bivajo v Dancs centru so v primeru, da posamezno noč ne želijo bivati v Dancs centru, o izostanku dolžne predhodno obvestiti organizatorja.

 

Brez ozira na razlog, ki ga udeleženka ali udeleženec oz. zakoniti skrbnik navede, udeleženka ali udeleženec oz. zakoniti skrbnik do povračila ali delnega povračila vseh stroškov NI UPRAVIČEN-A.

POŠKODBA NA DELAVNICAH V ČASU TRAJANJA SEMINARJA 

 

Poškodba na delavnicah v času trajanja seminarja se šteje kot profesionalni riziko baletne in plesne umetnosti. V primeru poškodbe na delavnicah je udeleženka ali udeleženec še naprej upravičen-a do prisotnosti na delavnicah, čeprav za aktivno sodelovanje pri delu zaradi nastale poškodbe ni več sposobna/sposoben.

 

Riziko nastanka poškodbe udeleženke ali udeleženca na delavnicah seminarja v celoti prevzame udeleženka ali udeleženec oz. njihov zakoniti skrbnik. Do povračila ali delnega povračila stroškov kotizacije in stroškov bivanja in/ali prehrane v Dancs centru udeleženka ali udeleženec oz. zakoniti skrbnik NI UPRAVIČEN-A.

POŠKODBA, KI V ČASU TRAJANJA SEMINARJA NASTANE IZVEN AKTIVNOSTI DELAVNIC

 

Poškodba, ki jo udeleženka ali udeleženec utrpi v času, ko ne potekajo seminarske aktivnosti, se deli na odgovornost organizatorja za nastanek poškodbe in na odgovornost udeleženke ali udeleženca za nastanek poškodbe. Čeprav organizator skrbno pazi in skrbi za varnost udeležencev v največji mogoči meri, lahko izjemoma pride do poškodb, na katere organizator nima neposrednega vpliva.

Op. na vseh dosedanjih seminarjih Dancs-Piran ni niti enkrat prišlo do kakršnekoli poškodbe izven časa seminarskih aktivnosti!

 

V primeru, da do poškodbe pride po krivdi organizatorja, je udeleženka ali udeleženec upravičen do 100% sorazmernega povračila stroškov kotizacije in stroškov bivanja in/ali prehrane v Dancs centru, in sicer za preostanek dni, ko se udeleženka ali udeleženec zaradi poškodbe ne more več udeleževati delavnic in/ali bivati ter se prehranjevati v Dancs centru.

Odgovornost za poškodbe, ki niso nastale po krivdi organizatorja, v celoti prevzame udeleženka ali udeleženec oz. njihovi starši ali skrbnik! Do povračila ali delnega povračila stroškov kotizacije in stroškov bivanja in/ali prehrane v Dancs centru udeleženka ali udeleženec v tem primeru NI UPRAVIČEN-A.

PREKINITEV UDELEŽBE NA SEMINARJU IN/ALI ODPOVED BIVANJA IN PREHRANE MED SEMINARJEM 

 

Če udeleženka ali udeleženec prekine udeležbo na seminarju in/ali odpove nadaljnje bivanje in prehrano v Dancs centru zaradi razlogov kot so nestrinjanje z načinom dela pedagoga ali nestrinjanje s strokovno odločitvijo razvrstitve v zahtevnostno lažji tečaj …

 

Brez ozira na razlog, ki ga udeleženka ali udeleženec oz. starši ali skrbnik navedejo, do povračila ali delnega povračila vseh stroškov NI-SO UPRAVIČEN-I.

Premestitev udeleženke ali udeleženca v delavnico višje zahtevnostne stopnje (tečaj v celoti)

Organizator lahko vsaki udeleženki ali udeležencu v primeru, da s strokovnega vidika ugotovi, da njeno oziroma njegovo znanje presega zahtevano znanje za posamezni tečaj, predlaga premestitev v delavnico višje zahtevnostne stopnje. Premestitev lahko organizator predlaga kadarkoli, dejansko pa bo opravljena šele po pridobitvi soglasja polnoletnih udeleženk ali udeležencev oziroma soglasja staršev ali skrbnikov mladoletnih udeleženk ali udeležencev.

Organziator lahko premestitev v delavnico višje zahtevnostne stopnje opravi tudi na željo udeleženke ali udeleženca, če ta organizatorju poda zahtevo. Organizator bo udeleženki ali udeležncu ugodil, v kolikor s strokovnega vidika ugotovi, da je premestitev upravičena, pri čemer bo v primeru mladoletnih udeležencev kontaktiral njihove starše oz. skrbnike in pridobil njihovo soglasje.

Premestitev udeleženke ali udeleženca v tečaj nižje zahtevnostne stopnje v celoti

Organizator lahko vsako udeleženko ali udeleženca v primeru, da s strokovnega vidika ugotovi, da nima potrebnega znanja za določen tečaj ali delavnico, premesti v tečaj nižje zahtevnostne stopnje brez njihovega soglasja ali soglasja staršev oz. skrbnika, ko gre za premestitev mladoletne udeleženke ali udeleženca. V primeru mladoletnih udeleženk in udeležencev bo organizator pred premestitvijo v tečaj nižje zahtevnostne stopnje o premestitvi obvestil starša ali skrbnika.

Takšno premestitev organizator brez soglasja udeleženk ali udeležencev oz. pri mladoletnih udeleženkah ali udeležencih njihovih staršev oz. skrbnika opravi le, če ugotovi in argumentira, da udeleženec s svojim znanjem zavira pričakovan proces dela ter ovira druge udeleženke in udeležence pri pridobivanju znanj. 

Organziator lahko premestitev v tečaj nižje zahtevnostne stopnje opravi tudi na željo udeleženke ali udeleženca, če ta organizatorju poda zahtevo za premestitev. V primeru mladoletnih udeleženk in udeležencev lahko zahtevo poda tudi udeleženka ali udeleženec sam, vendar se premestitev ne opravi brez soglasja starša ali skrbnika.

Premestitev udeleženke ali udeleženca v posamezne delavnice višje zahtevnostne stopnje

Organizator lahko vsaki udeleženki ali udeležencu predlaga premestev iz posamezne delavnice v okviru tečaja, v katerega je prijavljen-a v posamezno delavnico tečaja višje zahtevnostne stopnje, v kolikor ugotovi, da njeno/njegovo znanje presega znanje, zahtevano za posamezno delavnico. Premestitev bo opravljena šele po pridobitvi soglasja polnoletnih udeleženk ali udeležencev oziroma soglasja staršev ali skrbnikov mladoletnih udeleženk ali udeležencev.

Organziator lahko premestitev v posamezno delavnico višje zahtevnostne stopnje opravi tudi na željo udeleženke ali udeleženca, če ta organizatorju poda zahtevo za premestitev. Organizator bo udeleženki ali udeležncu ugodil, v kolikor s strokovnega vidika ugotovi, da je premestitev upravičena, pri čemer bo v primeru mladoletnih udeležencev kontaktiral njihove starše oz. skrbnike in pridobil njihovo soglasje.

Premestitev udeleženke ali udeleženca v posamezne delavnice nižje zahtevnostne stopnje

Organizator lahko vsako udeleženko ali udeleženca brez njihovega soglasja ali soglasja staršev oz. skrbnika, ko gre mladoletne udeleženke ali udeležence, premesti iz posamezne delavnice v okviru tečaja, v katerega je prijavljen-a v posamezno delavnico tečaja nižje zahtevnostne stopnje, v kolikor ugotovi, da njeno/njegovo znanje ne dosega zahtevanega znanja za posamezno delavnico. V primeru mladoletnih udeleženk in udeležencev bo organizator pred premestitvijo v posamezno delavnico nižje zahtevnostne stopnje o premestitvi obvestil starša ali skrbnika.

Takšno premestitev organizator brez soglasja udeleženk ali udeležencev oz. pri mladoletnih udeleženkah ali udeležencih njihovih staršev oz. skrbnika opravi le, če ugotovi in argumentira, da udeleženec s svojim znanjem zavira pričakovan proces dela ter ovira druge udeleženke in udeležence pri pridobivanju znanj. 

Organziator lahko premestitev v posamezno delavnico nižje zahtevnostne stopnje opravi tudi na željo udeleženke ali udeleženca, če ta organizatorju poda zahtevo za premestitev ter v kolikor s strokovnega vidika ugotovi, da je premestitev upravičena.

Povračilo razlike v ceni med ceno delavnice višje in ceno tečaja nižje težavnostne stopnje v primeru, da je udeleženka ali udeleženec premeščen v tečaj nižje zahtevnostne stopnje na zahtevo organizatorja ali na svojo zahtevo

V primeru premestitve udeleženke ali udeleženca v tečaj nižje težavnostne stopnje organizator ne povrne razlike med ceno udeležbe na tečaju v katerega se je udeleženka ali udeleženec prvotno prijavil-a in tečaja v katerega je udeleženka ali udeleženec premeščen.

Doplačilo razlike v ceni med ceno tečaja nižje in ceno tečaja višje težavnostne stopnje v primeru, da je udeleženka ali udeleženec premeščen iz tečaja nižje težavnostne stopnje v tečaj višje težavnostne stopnje na predlog organizatorja ali na svoj predlog

V primeru, da udeleženki ali udeležencu premestitev v tečaj višje zahtevnostne stopnje predlaga organizator, bo udeleženka ali udeleženec premeščen v tečaj višje zahtevnostne stopnje proti doplačilu razlike v ceni med ceno tečaja nižje zahtevnostne stopnje in ceno tečaja višje zahtevnostne stopnje. V tem primeru bo organzator pred premestitvijo v tečaj višje zahtevnostne stopnje pridobil vse privolitve polnoletne udeleženke ali udeleženca, oziroma bo kontaktiral zakonitega zastopnika mladoletne udeleženke ali udeleženca in pridobil njihovo privolitev.

Povračilo razlike v ceni med ceno posamezne delavnice višje in ceno posamezne delavnice nižje težavnostne stopnje v primeru, da je udeleženka ali udeleženec premeščen v posamezno delavnico nižje zahtevnostne stopnje na zahtevo organizatorja ali na svojo zahtevo

V primeru premestitve udeleženke ali udeleženca v posamezno delavnico nižje težavnostne stopnje organizator ne povrne nobene razlike v ceni.

Doplačilo v primeru, da je udeleženka ali udeleženec premeščen iz posamezne delavnice v okviru tečaja nižje težavnostne stopnje v posamezno delavnico v okviru tečaja višje težavnostne stopnje na predlog organizatorja ali na svoj predlog

V primeru, da udeleženki ali udeležencu premestitev iz posamezne delavnice v okviru tečaja nižje zahtevnostne stopnje v posamezno delavnico v okviru tečaja višje zahtevnostne stopnje predlaga organizator, bo udeleženka ali udeleženec premeščen v tečaj višje zahtevnostne stopnje proti doplačilu sorazmerne razlike v ceni. V tem primeru bo organzator pred premestitvijo v posamezno delavnico višje zahtevnostne stopnje pridobil vse privolitve polnoletne udeleženke ali udeleženca, oziroma bo kontaktiral zakonitega zastopnika mladoletne udeleženke ali udeleženca in pridobil njihovo privolitev.

Izjemna premestitev udeleženke ali udeleženca v tečaj višje zahtevnostne stopnje

Organizator bo posamezni udeleženki ali posameznemu udeležencu predlagal premestitev v tečaj višje zahtevnostne stopnje brez doplačila v razliki cene med ceno tečaja nižje zahtevnostne stopnje in ceno tečaja višje zahtevnostne stopnje v primeru, da bo s strokovnega vidika ugotovil izjemno strokovno nadarjenost posamezne udeleženke ali posameznega udeleženca.

Prihod v Dancs centru nameščenih udeleženk in udeležencev na taborju

Udeleženke in udeleženci so sami odgovorni za prihod na tabor in za odhod s taborja. Organizator prevzema odgovornost za udeležence šele s trenutkom njihovega prihoda v Dancs center ter prijave na sprejemnem pultu, odgovornost pa preneha s trenutkom odjave iz Dancs centra na dan odhoda posameznih udeleženk in udeležencev.

Odgovornost organizatorja za udeleženke in udeležence, ki za čas taborja ne bivajo v Dancs centru

Udeleženke ali udeleženci, ki ne bivajo v Dancs centru so sami odgovorni za namestitev, za dnevne prihode na delavnice ter odhode iz delavnic. Organizator za udeleženke in udeležence, ki ne bivajo v Dancs centru prevzema odgovornost izključno v času njihovega udejstvovanja na delavnicah taborja, nikakor pa ne v času njihove odsotnosti iz Dancs centra.

Organizartor Dancs-Piran ne odgovarja za morebitne poškodbe udeleženk in udeležencev v času trajanja delavnic taborja

Poškodba na delavnicah v času njihovega poteka se smatra kot profesionalni riziko baletne in plesne umetnosti. V primeru poškodbe na delavnicah je udeleženka ali udeleženec še naprej upravičen do prisotnosti na delavnicah, čeprav za aktivno sodelovanje pri delu zaradi nastale poškodbe ni več sposoben. Riziko nastanka poškodbe udeleženke ali udeleženca na delavnicah v celoti prevzema udeleženka ali udeleženec oz. njihovi starši ali skrbnik!

Posamezni učitelj – pedagog ne odgovarja za morebitne poškodbe udeleženk in udeležencev v času trajanja delavnic

Nobeden od učiteljev – pedagogov ne prevzema odgovornosti za poškodbe posameznih udeležencev, ki bi lahko nastale med delom, saj v primeru baletne in plesne umetnosti zanje obstaja določen riziko tveganja.

Poškodba, do katere v času trajanja seminarja Dancs-Piran pride v času, ko ne potekajo aktivnosti posameznih delavnic

Čeprav na vseh dosedanjih seminarjih Dancs-Piran ni niti enkrat prišlo do kakršnekoli poškodbe izven časa seminarskih aktivnosti, pa navkljub temu lahko nepredvidoma pride do poškodb zaradi sil, na katere organizator nima neposrednega vpliva, čeprav skrbno pazi in skrbi za varnost udeležencev v največji mogoči meri! Poškodba, ki bi jo lahko udeleženka ali udeleženec utrpel-a v času, ko ne potekajo aktivnosti posameznih delavnic, se deli na odgovornost organizatorja za nastanek poškodbe in na odgovornost udeleženke ali udeleženca za nastanek poškodbe.

Kronične ali predhodne zdravstvene težave udeleženk in udeležencev

Udeleženci Mednarodnega poletnega baletnega taborja Dancs-Piran so organizatorja dolžni seznaniti s kakršnimikoli zdravstvenimi težavami udeleženke ali udeleženca in zagotaviti zdravniško pismo, v katerem je jasno opredeljeno, na kaj mora biti organizator pozoren. Dancs-Piran ne odgovarja za kakršnekoli kronične ali predhodne zdravstvene težave udeleženke ali udeleženca, ki so nastale pred obiskom taborja.

Akutna bolezenska in zdravstvena stanja, ki bi se pojavila med potekom taborja

Organizator Dancs-Piran bo v primeru, da se pri posamezni udeleženki ali posameznem udeležencu taborja pojavi nepričakovano akutno bolezensko ali zdravstevo stanje, nemudoma poskrbel za takojšnji obisk zdravnika, tako da bo udeležensko ali udeleženca odpeljal v najbližjo zdravstveno ustanovo. O nastanku takšnega stanja bo v primeru, da je udeleženka ali udeleženec mladoletna oseba, nemudoma obvestil starše ali skrbnika.

Ukrepanje organizatorja v primeru poškodb

V primeru, da pride do poškodbe udeleženka ali udeleženca na posamezni delavnici, bo organizator nemudoma poskrbel za takojšnji obisk zdravnika, tako da bo udeležensko ali udeleženca odpeljal v najbližjo zdravstveno ustanovo. O poškodbi bo v primeru, da je udeleženka ali udeleženec mladoletna oseba, nemudoma obvestil starše ali skrbnika.

Nezadovoljstvo posameznih udeleženk ali udeležencev

Organizator Dancs-Piran nima vpliva na eventualna nezadovoljstva udeleženk ali udeležencev, ki bi nastala zaradi razlogov kot so strokovna odločitev za razvrstitev v tečaj nižje zahtevnosti zaradi tehničnega znanja in kondicijske pripravljenosti posameznika, nezadovoljstvo zaradi strokovne odločitve pedagoga o formacijski postavitvi in uvrstitvi posameznikov za nastop ali delo v okviru delavnice (vrsta, pozicija v skupini itd.), ki temelji na znanju posameznih udeležencev, zaradi nestrinjanja udeleženke ali udeleženca s prisotnostjo drugih udeleženecv, zaradi nacionalnih predsodkov itd.

V primeru, da pride do neupravičenega nezadovoljstva posameznih mladoletnih udeleženecv, bo organizator nemudoma obvestil starše ali skrbnike in se z njimi dogovoril za nadaljnje ukrepanje. V primeru, da gre za polnoletnega udeleženko ali udeleženca, bo organizator z njo/njim opravil razgovor in se odločil o nadaljnjih ukrepih.

V primeru, da pride do rasističnih ali nacionalističnih izpadov posameznih udeleženk in udeležencev, bo organizator nemudoma ukrepal primerno in skladno z zakonom.

Organizartor Dancs-Piran ne odgovarja za morebitne izgube ali kraje lastnine udeleženk in udeležencev

Dancs-Piran ne prevzema odgovornosti za izgubo ali krajo lastnine udeleženke ali udeleženca, čeprav bo storil vse, da prepreči morebitne kraje lastnine, v primeru le teh pa bo izvedel vse potrebne akcije, da se povzročitelja odkrije.

Odpoved izvedbe posameznega tečaja ali delavnice

Za izvedbo vsakega od tečajev ali delavnice se zahteva določeno število udeležencev. V primeru, da bo  v posameznem tečaju ali delavnici prijavljenih manj kot 20 udeležencev, lahko organizator tečaj ali delavnico odpove, in sicer najkasneje 14 dni pred pričetkom taborja. V primeru odpovedi posameznega tečaja ali delavnice bo organizator pravočasno obvestil prijavljene udeleženke in udeležence oziroma v primeru mladoletnih oseb njihove starše ali skrbnika, ter jim ponudil možnost odločitve za obiskovanje enega od drugih tečajev. V kolikor se prijavljeni udeleženke in udeleženci ne odločijo za enega od drugih tečajev, se jim povrnejo vsa že vplačana sredstva.

Odpoved seminarja

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi seminarja ali posameznih delavnic v primeru nesreče, bolezni ali kakšnega drugega razloga, ki je plod višje sile in je nanj nemogoče vplivati. V tem primeru se prijavljenim vrnejo vsa že vplačana sredstva.

Organizator Mednarodnega poletnega baletnega taborja Dancs-Piran si pridržuje pravico za zamenjavo posameznih, vnaprej najavljenih pedagogov. Do zamenjave lahko pride zaradi odpovedi sodelovanja s strani pedagoga, za zamenjavo pa se lahko odloči tudi organizator, in sicer v primeru, da ugotovi, da pedagog ni pripravljen slediti navodilom organizatorja v smeri zahtevanega strokovnega delovanja oziroma navodilom, ki jih organizator sprejme zaradi zagotavljanja varnosti udeleženk in udeležencev.

Vsi udeleženci morajo imeti sklenjeno popolno in celovito zdravstveno in nezgodno zavarovanje za celotno obdobje poletnega taborja, kakor tudi za čas potovanja na tabor in iz taborja!

Zavarovanje mora biti takšno, da kritje vse stroške v vseh okoliščinah, ki bi lahko nastale med udeležbo na Mednarodnem poletnem baletnem taborju DANCS-PIRAN. Vsi udeleženci Mednarodnega poletnega baletnega taborja Dancs-Piran so dolžni ob prijavi v Dancs center odgovorni osebi na recepciji predložiti dokazilo o celovitem zdravstvenem in nezgodnem zavarovanju, v kolikor se od njih to zahteva. Udeleženke in udeleženci oziroma starši ali skrbnik mladoletnih udeleženk in udeležencev, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, imajo tovrstna zavarovanja sklenjena z obveznim in dodatnim zdravstvenim zavarovanjem. Državljani Evropske unije, ki nimajo stalnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji, morajo s seboj prinesti svojo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, državljani, ki niso iz EU pa zavarovanje, ki velja v RepublikiSloveniji.

Vsi udeleženci so za čas bivanja ali zadrževanja v Dancs centru dolžni striktno upoštevati Dnevni red, ki je objavljen na oglasnih deskah, v spalnicah, jedilnici ter v baletnih dvoranah v Dancs centru.

Udeleženke in udeleženci so dolžni skrbeti za red in čistočo v spalnicah, baletnih dvoranah ter na celotnem območju Dancs centra.

Strogo prepovedan je vnos alkoholnih pijač in drugih škodljivih substanc v Dancs center.

Na celotnem območju Dancs centra (vključno s prostori v Dancs centru, balkoni in v predpisani okolici šole) je strogo prepovedano kaditi, uživati alkohol ali uživati druge škodljive substance.

Strogo prepovedani so izhodi mladoletnih oseb iz Dancs centra brez soglasja oziroma spremstva odgovorne osebe.

Polnoletne udeleženke in udeleženci so dolžni odgovorni osebi sporočiti izhode iz Dancs centra oziroma predvideno vrnitev v Dancs center kasneje od predpisane ure.

Vse spalnice v Dancs centru so opremljene s klimatskimi napravami, zato je prepovedano iznašati žimnice iz spalnic na balkone ali spanje na balkonih.

Namerno uničevanje opreme v Dancs centru se zaračuna skladno s ceno, ki jo določi Osnovna šola Cirila Kosmača Piran.

Udeležnke in udeleženci so dolžni organizatorja obvestiti o morebitnih nespoštovanjih pravil s strani drugih udeleženk ali udeležencev.

Udeležnke in udeleženci morajo upoštevati navodila organizatorja ter vsa obstoječa pravila in predpise za varno, učinkovito in dobro izvedbo programa.

Organizator Dancs-Piran si pridržuje pravico, da udeleženko ali udeleženca odstrani s taborje v primeru, da ta večkrat krši navedena pravila, da predstavlja nevarnost zase ali za ostale udeležence in izvajalce delavnic. V takšnem primeru se stroški ne povrnejo.

DODATNA PRAVILA ZA UDELEŽENKE IN UDELEŽENCE, KI PREBIVAJO V DANCS CENTRU

Vstopanje udeleženk ali udeležencev v spalnice in zadrževanje udeleženk ali udeležencev v spalnicah v katerih ne prebivajo je strogo prepovedano!

Strogo prepovedano je zadrževanje moških udeležencev v spalnicah, v katerih prebivajo dekleta in obratno!

Red in čistoča v spalnicah

Vstop v spalnice je dovoljen izključno v copatih

Pooblačena oseba vsakodnevo čisti spalnice, v katerih prebivajo udeleženke ali udeleženci.  

Pooblaščena oseba – čistilka se ne dotika in/ali pospravlja osebnih stvari udeleženk ali udeležencev. Za vzdrževanje reda, vezanega na osebne stvari udeležencev, so odgovorni udeleženci sami.

Prepovedan je iznos žimnic, pokrival in vzglavnikov iz spalnic, vključno z iznosom na teraso posamezne spalnice.

Udeleženke in udeleženci ob prihodu prejmejo posteljnino s katero so dolžni vzgledno ravnati. Udeleženke in udeleženci posteljnino sami namestijo na žimnico, vzglavnik in pokrivalo. Zamenjava posteljnine se vrši na recepciji Dancs centra. Ob zamenjavi posteljnine so udeleženke in udeleženci dolžni staro posteljnino odstraniti z vzglavnikov, žimnic in pokrival in jo vrniti odgovorni osebi na recepciji. 

Ob odhodu so udeleženke in udeleženci, ki bivajo v Dancs centru dolžni sami odstraniti posteljnino iz žimnice, vzglavnika in pokrivala in jo predati odgovorni osebi na recepciji. Prav tako so dolžni za seboj pospraviti morebitne stvari, smeti in osebno opremo, ki je ne nameravajo odnesti s seboj.

Organizator Dancs-Pirana ne odgovarja za pozabljene stvari. Najdene pozabljene stvari bo organizator hranil do dva meseca po zaključku seminarja in jih predal lastnikom izključno ob podani zahtevi.

Dancs center razpolaga s tremi spalnicami, od katerih je:

 • prva spanica z 20 ležišči namenjena dekletom
 • druga spalnica z 20 ležišči namenjena dekletom
 • tretja spalnica z 18 ležišči namenjena moškim  

Vse spalnice so opremljene s klimatskimi napravami

Dancs center za udeleženke in udeležence, ki bivajo v Dancs centru zagotavlja:

 • vzglavnike, žimnice in pokrivala
 • posteljnino
 • omaro za vsako posamično udeleženko oziroma vsakega posameznega udeleženca za hranjenje osebnih stvari

Organizator Dancs-Pirana udeleženkam in udeležencem, ki bivajo v Dancs centru ne zagotavlja:

 • brisač za osebno higieno
 • brisač za kopanje
 • osebne higiene (mila, šampona za lase, gela za tuširanje itd.)
 • osebnih stvari za osebno higieno
 • copat

Vse osebne stvari kot opisano zgoraj so udeleženke in udeleženci dolžni prinesti s seboj!

Vsi udeleženci morajo s seboj prinesti za balet zahtevana delovna oblačila (dekleta: baletni dres, žabe, mehke baletne copate; fantje: baletni triko, suspenzor, majice, baletni copati), udeleženke, ki bodo opravljale delavnice v baletnih copatih na konicah prstov pa morajo s seboj prinesti lastne baletne copate za plesanje na konicah prstov (baletne špice).

Vsi udeleženci morajo s seboj prinesti lastne brisače za brisanje znoja med delom.

Dekleta morajo speti svoje lase tako, da sta vidni liniji čela in vratu.

Moški plesalci z daljšimi lasmi morajo te primerno zvezati oz. speti.

Viseči uhani, zapestnice, verižice in prstani v času dela na seminarju niso dovoljeni.

Dolgi ali umetni nohti niso dovoljeni. Dekleta morajo imeti primerno oblikovane oz. skrajšane nohte na rokah, tako da ne ogrožajo zdravja drugih udeležencev semnarja, predvsem pa moških plesalcev – partnerjev.

Kakršnikoli nevarni lepotni dodatki, ki bi utegnili ogrožati varnost in zdravje udeleženk in udeležencev samih ali drugih udeleženk in udeležencev, niso dovoljeni.

V baletne dvorane je dovoljeno vstopati izključno v copatih.

V baletne dvorane je dovoljen izključno vnos brezalkoholnih pijač.

Vodja in umetniški vodja seminarja: TOMAŽ RODE

Vodja administracije: MIKELA IVANČIČ, MIRJANA ŠROT

Člana odbora, zadolžena za glasbeno vodstvo: GORAZD DVANAJŠČAK, MARJAN PETRNEL

Ekipa Skrb za udeležence: MIKELA IVANČIČ, MIRJANA ŠROT, ŽANA VIDMAR, NEJC NOČ, DARINKA PRESTON

Koordinator del in vodja tehnike: IGOR MEDE

Tehnična ekipa: IGOR MEDE, NEJC NOČ

Odgovorni tehnik: IGOR MEDE

Izvedbo seminarja omogoča MINISTRSTVO ZA KULTURO REPUBLIKE SLOVENIJE

V kolikor posamezna udeleženka ali udeleženec v času seminarja ne želi bivati v Dancs centru oziroma so vse kapacitete Dancs centra že popolnjene, lahko v Piranu najde drugo prebivališče. V ta namen predstavljamo nekaj ugodnejših ponudnikov namestitev. Organizator nima vpliva na proste kapacitete posameznega ponudnika, zato predlagamo, da si prenočišče zagotovite čimprej.

Maona d.o.o. Piran (agencija, ki razpolaga s številnimi namestitvami v Piranu)

Naslov: Cankarjevo nabrežje 7, 6330 Piran – Pirano, Slovenija

Telefon: 00386 (0) 5 67 34 520

Fax: 00386 (0) 5 67 34 519

E – mail: maonapiran@siol.net

Hostel Trobenta in oblak

Naslov: Belokriška cesta 23, 6320 Portorož – Portorose, Slovenija

Telefon: 00386 31 877 254

www.hostelpiran.net

PachaMama

Naslov: Trubarjeva 8, Piran – Pirano, Slovenija – Slovenia

Internetna stran

VAL – Hostel & Garni hotel

Naslov: Gregorčičeva 38a, 6330 Piran – Pirano, Slovenija – Slovenia

Telefon: (+386) 5 673 25 55

Fax: (+386) 5 673 25 56

E-mail: yhostel.val@siol.net

http://www.hostel-val.com/

ali poiščite druge možnosti nočitev

Največ o Piranu izveste na naslednjih povezavah:

PIRAN WIKIPEDIJA, PROSTA ENCIKLOPEDIJA

PIRAN NA I FEEL SLOVENIA

Naslov:

Dancs-Piran, c/o DBUS

Župančičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 (0)40 465 160

Elektronski naslov:

info@dancs-piran.com

Potrebujete dodatne informacije?

POSVETUJTE SE Z NAMI

Copyright © 2021 Dancs-Piran

Vse pravice pridržane