Delavnice v vseh tečajih se pričnejo ob 9:30 dopoldne in si sledijo z vmesnimi, 15 minutnimi odmori. Za kosilo je daljši odmor.

Natančen urnik za vsako posamezno delavnica bo objavljen pred pričetkom seminarja.