Tečaji in delavnice, ki jih ponuja Dancs-Piran 2019

Osnovni napredni tečaj klasičnega baleta

SKUPINA

Tečaj je namenjen plesalkam in plesalcem, ki so že osvojili osnovno znanje oziroma napredno osnovno znanje klasičnega baleta. Tečaj vključuje tudi tehniko plesa na konicah prstov za dekleta, vendar obvladovanje le te ni pogoj za udeležbo, saj tiste plesalke, ki tehnike plesanja na konicah prstov še ne obvladajo, plešejo na polprstih, torej v mehkih copatah.

V to skupino sodijo npr. učenke in učenci od četrtega do šestega razreda nižje baletne šole ali učenci z opravljenimi najmanj štirimi leti baletnega šolanja oziroma tiste plesalke in plesalci, ki imajo opisanim kriterijem primerno znanje.

Osnovna starost 12 – 16 let


Prijavijo se lahko tudi mlajši ali starejši plesalci, v kolikor presodijo, da sta njihov nivo znanja in pripravljenost primerna za skupino Osnovni napredni tečaj klasičnega baleta – skupina.

 • 1,5 ure/dan treninga klasičnega baleta
 • 1,5 ure/dan delavnica tehnike klasičnega baleta - skupina
 • 1,5 ure/dan delavnica sodobnega plesa

Zainteresirani se lahko prijavijo v naslednje termine Osnovnega naprednega tečaja klasičnega baleta:

 • Seminar v celoti: 
  22.7.2018 - 3.8.2018
 • Prvi teden seminarja:     22.7.2018 - 27.7.2018
 • Drugi teden seminarja:         29.7.2018 - 3.8.2017

Osnovni napredni tečaj klasičnega baleta ob obvezni udeležbi na treningu klasičnega baleta omogoča tudi opcionalni izbor posameznih delavnic. Opcionalni izbor je tako mogoč med delavnicama Tehnika klasičnega baleta in Delavnico sodobnega plesa.

Nadaljevalni & profesionalni tečaj klasičnega baleta

SKUPINA

Tečaj je namenjen plesalkam in plesalcem, ki se izobražujejo na srednji, višji ali visoki stopnji/šoli klasičnega baleta in profesionalnim baletnim plesalcem. V to skupino sodijo plesalci z dejansko dobro kondicijsko pripravljenostjo, dobrim znanjem klasičnega baleta in plesalke z dobrim obvladovanjem tehnike na konicah prstov.

V ta tečaj se lahko prijavijo tudi plesalke in plesalci, ki se izobražujejo oz. profesionalno delujejo na področju sodobnega plesa, in sicer kot opcionalni izbor treninga klasičenega baleta in Delavnice sodobnega plesa.

Osnovna starost 17+ let


Prijavijo se lahko tudi mlajši plesalci, v kolikor presodijo, da sta njihov nivo znanja in kondicijska pripravljenost primerna za skupino Nadaljevalni & Profesionalni tečaj klasičnega baleta – skupina.

 • 1,5 ure/dan treninga klasičnega baleta
 • 1,5 ure/dan delavnica tehnike/skupinskega repertoarja klasičnega baleta za ženske in moške plesalce
 • 1,5 ure/dan delavnica sodobnega plesa

Zainteresirani se lahko prijavijo v naslednje termine Osnovnega naprednega tečaja klasičnega baleta:

 • Seminar v celoti: 
  22.7.2018 - 3.8.2018
 • Prvi teden seminarja:       22.7.2018 - 27.7.2018
 • Drugi teden seminarja:         29.7.2018 - 3.8.2017

Nadaljevalni & Profesionalni tečaj klasičnega baleta ob obvezni udeležbi na treningu klasičnega baleta omogoča tudi opcionalni izbor posameznih delavnic. Opcionalni izbor je tako mogoč med delavnicama Tehnika & skupinski repertoar klasičnega baleta in Delavnico sodobnega plesa.

Osnovni napredni tečaj klasičnega baleta

SOLO

Kriteriji za udeležbo v Osnovnem naprednem tečaju klasičnega baleta - SOLO so enaki kriterijem za udeležbo v Osnovnem naprednem klasičnega baleta - SKUPINA.

Namen tečaja je delo na lažjih solističnih variacijah in pas de deuxu (plesu v dvoje – v primeru zadostnega števila moških udeležencev), katerih koreografije bodo sestavljene z ozirom na tehnično znanje in kondicijsko pripravljenost posamezne udeleženke ali udeleženca. Plesalke in plesalci bodo ob solističnih vlogah lahko razvrščeni tudi v skupine, v katerih plešejo takrat, ko nimajo solističnega nastopa.

Osnovna starost 12 – 16 let


Prijavijo se lahko tudi mlajši ali starejši plesalci, v kolikor presodijo, da sta njihov nivo znanja in pripravljenost primerna za skupino Osnovni napredni tečaj klasičnega baleta – solo.

 • 1,5 ure/dan treninga klasičnega baleta
 • 1,5 ure/dan delavnica tehnike klasičnega baleta - skupina
 • 1,5 ure/dan delavnica klasičnega baleta - solo
 • 1,5 ure/dan delavnica sodobnega plesa

Zainteresirani se lahko prijavijo v naslednje termine Osnovnega naprednega tečaja klasičnega baleta:

 • Seminar v celoti: 
  22.7.2018 - 3.8.2018
 • Prvi teden seminarja:            22.7.2018 - 27.7.2018
 • Drugi teden seminarja:         29.7.2018 - 3.8.2017

Opcionalna prijava na delavnice Osnovnega naprednega tečaja klasičnega baleta - SOLO je mogoča tudi brez prijave na Osnovni napredni tečaj klasičnega baleta - SKUPINA v celoti, vendar izključno v kompletu najmanj s treningom klasičnega baleta.

Nadaljevalni & profesionalni tečaj klasičnega baleta

SOLO

Kriteriji za udeležbo v Nadaljevalnem & Profesionalnem tečaju klasičnega baleta - SOLO so enaki kriterijem za udeležbo v Profesionalnem tečaju klasičnega baleta - SKUPINA.

Tečaj vključuje delo na solističnih odlomkih iz repertoarja klasičnega baleta. Plesalke in plesalci so ob solističnih vlogah razvrščeni tudi v skupine, v katerih plešejo tedaj, ko nimajo solističnega nastopa. Delo v tečaju je ekvivalentno delu na kreiranju baletne predstave s solisti in zborom. Udeleženke in udeležence bodo v solistične nastope razvrščeni z ozirom na kondicijsko in tehnično pripravljenost. 

Osnovna starost 17+ let


Prijavijo se lahko tudi mlajši plesalci, v kolikor presodijo, da sta njihov nivo znanja in kondicijska pripravljenost primerna za skupino Nadaljevalni & Profesionalni tečaj klasičnega baleta – solo.

 • 1,5 ure/dan treninga klasičnega baleta
 • 1,5 ure/dan delavnica tehnike/skupinskega repertoarja klasičnega baleta za ženske in moške plesalce
 • 1,5 ure/dan delavnica klasično baletnega repertoarja - SOLO
 • 1,5 ure/dan delavnica sodobnega plesa

Zainteresirani se lahko prijavijo v naslednje termine Osnovnega naprednega tečaja klasičnega baleta:

 • Seminar v celoti: 
  22.7.2018 - 3.8.2018
 • Prvi teden seminarja:       22.7.2018 - 27.7.2018
 • Drugi teden seminarja:         29.7.2018 - 3.8.2017

Možnost opcionalnega izbora posameznih delavnic

Opcionalna prijava na delavnice Nadaljevalnega & Profesionalnega tečaja klasičnega baleta - SOLO je mogoča tudi brez prijave na Nadaljevalni & Profesionalni tečaj klasičnega baleta - SKUPINA v celoti, vendar izključno v kompletu najmanj s treningom klasičnega baleta.