DANCS LOGO

TEČAJ IN DELAVNICA DANCS-PIRAN

26. julij 2021 - 7. avgust 2021

Opis tečaja in delavnice Dancs-Piran 2021

DANCS-PIRAN ETUDE

Osnovni napredni tečaj klasičnega baleta

SKUPINA

Tečaj je namenjen plesalkam in plesalcem, ki so že osvojili osnovno znanje oziroma napredno osnovno znanje klasičnega baleta. Tečaj vključuje tudi tehniko plesa na konicah prstov za dekleta, vendar obvladovanje le te ni pogoj za udeležbo, saj tiste plesalke, ki tehnike plesanja na konicah prstov še ne obvladajo, plešejo na polprstih, torej v mehkih copatah.

Tečaja se lahko udeležijo:

 • učenke in učenci od tretjega do šestega razreda nižje baletne šole po razširjenem učnem programu
 • učenke in učenci petega in šestega razreda baletne šole po osnovnem učnem programu
 • učenke in učenci z zaključenimi najmanj štirimi leti baletnega šolanja
 • plesalke in plesalci, ki imajo opisanim kriterijem primerno znanje.

Osnovna starost 12 – 16 let


Prijavijo se lahko tudi mlajši ali starejši plesalci, v kolikor presodijo, da sta njihov nivo znanja in fizična pripravljenost primerna za udeležbo v Osnovnem naprednem tečaju klasičnega baleta.

 • 1,5 ure/dan trening klasičnega baleta
 • 1,5 ure/dan delavnica tehnike klasičnega baleta
 • 1,5 ure/dan koreografska delavnica priprav na nastop
 • 1,5 ure/dan delavnica sodobnega plesa

Zainteresirani se lahko prijavijo v naslednje termine Osnovnega naprednega tečaja klasičnega baleta:

 • Seminar v celoti: 26.7.2021 – 7.8.2021
 • Prvi teden seminarja: 26.7.2021 – 31.7.2021
 • Drugi teden seminarja: 2.8.2021 – 7.8.2021

Osnovni napredni tečaj klasičnega baleta ob obvezni udeležbi na treningu klasičnega baleta omogoča tudi opcionalni izbor posameznih delavnic. Opcionalni izbor je tako mogoč med delavnicami Tehnika klasičnega baleta, Priprave na predstavo in Delavnico sodobnega plesa.

BALERINE OB DROGU

Nadaljevalna & profesionalna delavnica klasičnega baleta

SKUPINA & SOLO

Delavnica je namenjena profesionalnim baletnim plesalcem ter plesalkam in plesalcem, ki se izobražujejo na srednji, višji ali visoki stopnji/šoli klasičnega baleta. V to skupino sodijo plesalci z dejansko dobro kondicijsko pripravljenostjo, dobrim znanjem klasičnega baleta in plesalke z dobrim obvladovanjem tehnike na konicah prstov.

V primeru, da je profesionalna baletna plesalka/profesionalni baletni plesalec solist v profesionalnem baletnem ansamblu, lahko ta obsikuje vse delavnice razen koreografske delavnice baletnega zbora.

Baletne plesalke in baletni plesalci, ki se z baletom še ne ukvarjajo profesionalno oziroma v baletnem ansamblu nimajo statusa baletnega solista in obiskujejo Nadaljevalno & profesionalno delavnico v celoti, bodo v okviru tedenskih dejavnosti delovali enakovredno na vseh delavnicah,  za zaključni nastop pa bodo skladno z njihovo usposobljenostjo in strokovno odločitvijo pedagogov nastopili bodisi v okviru baletnega zbora, bodisi kot baletni solisti, bodisi kot eno in drugo. 

Primerna starost 17+ let


Prijavijo se lahko tudi mlajše plesalke in plesalci, v kolikor presodijo, da sta njihov nivo znanja in kondicijska pripravljenost primerna za Nadaljevalno & Profesionalno delavnico klasičnega baleta.

 • 1,5 ure/dan treninga klasičnega baleta
 • 1,5 ure/dan koreografske delavnice  repertoarja baletnega zbora za ženske in moške baletne plesalce
 • 1,5 ure/dan koreografske delavnice  solističnega baletnega repertoarja za ženske in moške baletne plesalce
 • 1,5 ure/dan delavnice sodobnega plesa oziroma baleta

Zainteresirani se lahko prijavijo v naslednje termine Nadaljevalne & profesionalne delavnice klasičnega baleta:

 • Seminar v celoti: 26.7.2021 – 7.8.2021
 • Prvi teden seminarja: 26.7.2021 – 31.7.2021
 • Drugi teden seminarja: 2.8.2021 – 7.8.2021

Nadaljevalna & Profesionalna delavnica klasičnega baleta ob obvezni udeležbi na treningu klasičnega baleta omogoča tudi opcionalni izbor posameznih delavnic. Opcionalni izbor je tako mogoč med delavniso repertoarja baletnega zbora za ženske in moške baletne plesalce, koreografsko delavnico  solističnega baletnega repertoarja za ženske in moške baletne plesalce* in delavnico sodobnega plesa.

* za baletne plesalke in plesalce, ki po statusu niso baletni plesalci – solisti in bodo opcionalno izbrali delavnico solističnega baletnega repertoarja za ženske in moške baletne plesalce velja, da bodo na zaključnem nastopu nastopili v solističnih točkah le, če bo pedagog precenil, da je njena/njegova strokovna tehnična in umetniška usposobljenost dovoljšnja. 

Naslov:

Dancs-Piran, c/o DBUS

Župančičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 (0)40 465 160

Elektronski naslov:

info@dancs-piran.com

Potrebujete dodatne informacije?

POSVETUJTE SE Z NAMI

Copyright © 2021 Dancs-Piran

Vse pravice pridržane

Obvestilo vezano na udeležbo v Osnovnem naprednem tečaju klasičnega baleta

Zainteresirane baletne plesalke in plesalce, ki se nameravajo udeležiti delavnic v okviru Osnovnega naprednega tečaja klasičnega baleta obveščamo, da v prvem tednu Mednarodnega poletnega baletnega kampa Dancs-Piran 2021 zaradi popolnjenosti kapacitet prijave na nočitve v Dancs centru niso več mogoče. Tako so v prvem tednu kampa mogoče le prijave na seminar ter prehrano, v drugem tednu kampa pa je na voljo še nekaj nočitvenih kapacitet.

Hvala za razumevanje