Mednarodni poletni baletní tabor

DANCS-PIRAN 2024

29. julij 2024 - 10. avgust 2024

BALET V PIRANU

Mednarodni poletni tabor Dancs-Piran 2024

29. julij 2024 - 10. avgust 2024

TEČAJ IN DELAVNICA DANCS-PIRAN 2024

Opis tečaja in delavnice Dancs-Piran 2024

TEČAJ ZA MLAJŠE

DANCS-PIRAN ETUDE

Osnovni napredni tečaj klasičnega baleta

SKUPINA

Tečaj je namenjen plesalkam in plesalcem, ki so že osvojili osnovno znanje oziroma napredno osnovno znanje klasičnega baleta. Tečaj vključuje tudi tehniko plesa na konicah prstov za dekleta, vendar obvladovanje le te ni pogoj za udeležbo, saj tiste plesalke, ki tehnike plesanja na konicah prstov še ne obvladajo, plešejo na polprstih, torej v mehkih copatah.

Tečaja se lahko udeležijo:

  • učenke in učenci od tretjega do šestega razreda nižje baletne šole po razširjenem učnem programu
  • učenke in učenci petega in šestega razreda baletne šole po osnovnem učnem programu
  • učenke in učenci z zaključenimi najmanj štirimi leti baletnega šolanja
  • plesalke in plesalci, ki imajo opisanim kriterijem primerno znanje.

Osnovna starost 12 – 16 let


Prijavijo se lahko tudi mlajši ali starejši plesalci, v kolikor presodijo, da sta njihov nivo znanja in fizična pripravljenost primerna za udeležbo v Osnovnem naprednem tečaju klasičnega baleta.

  • 1,5 ure/dan trening klasičnega baleta
  • 1,5 ure/dan delavnica tehnike klasičnega baleta
  • 1,5 ure/dan koreografska delavnica priprav na nastop
  • 1,5 ure/dan delavnica karakternih plesov

Zainteresirani se lahko prijavijo v naslednje termine Osnovnega naprednega tečaja klasičnega baleta:

  • Seminar v celoti: 29. 7. 2024 – 10. 8. 2024
  • Prvi teden seminarja: 29. 7. 2024 – 3. 8. 2024
  • Drugi teden seminarja: 5. 8. 2024 – 10. 8. 2024

V Osnovnem naprednem tečaju klasičnega baleta ni možnosti opcionalnega izbora posameznih delavnic.

DELAVNICE ZA STAREJŠE

BALERINE OB DROGU

Nadaljevalna & profesionalna delavnica klasičnega baleta

SKUPINA & SOLO

Delavnica je namenjena profesionalnim baletnim plesalcem ter plesalkam in plesalcem, ki se izobražujejo na srednji, višji ali visoki stopnji/šoli klasičnega baleta. V to skupino sodijo plesalci z dejansko dobro kondicijsko pripravljenostjo, dobrim znanjem klasičnega baleta in plesalke z dobrim obvladovanjem tehnike na konicah prstov.

V primeru, da je profesionalna baletna plesalka/profesionalni baletni plesalec solist v profesionalnem baletnem ansamblu, lahko ta obsikuje vse delavnice,  ne bo pa vključen v proces dela repertoarja baletnega zbora, razen v primeru, če bi sam-a želel-a biti vključen-a v proces dela repertoarja baletnega zbora. 

Baletne plesalke in baletni plesalci, ki se z baletom še ne ukvarjajo profesionalno oziroma v baletnem ansamblu nimajo statusa baletnega solista in bodo v okviru Nadaljevalne & profesionalne delavnice klasičnega baleta obiskovali Koreografsko delavnico klasično-baletnega repertoarja: repertoar baletnega zbora in solistični baletni repertoar, bodo v okviru tedenskih dejavnosti delovali enakovredno na vseh delavnicah,  za zaključni nastop pa bodo skladno z njihovo usposobljenostjo in strokovno odločitvijo pedagogov nastopili bodisi v okviru baletnega zbora, bodisi kot baletni solisti, bodisi kot eno in drugo. 

Primerna starost 17+ let


Prijavijo se lahko tudi mlajše plesalke in plesalci, v kolikor presodijo, da sta njihov nivo znanja in kondicijska pripravljenost primerna za Nadaljevalno & Profesionalno delavnico klasičnega baleta.

Delavnica ponuja dve možnosti:


Prva možnost:

  • 1,5 ure/dan treninga klasičnega baleta
  • 2x 1,5 ure/dan Koreografska delavnico klasično-baletnega repertoarja – repertoar baletnega zbora in solistični baletni repertoar
  • Individualno: 1,5 ure/dan koreografske delavnice Delavnica: variacije, pas de deux … (do 5 udeleženk/udeležencev na posameznega profesorja – prijave so mogoče do zapolnitve mest).

Če ste v profesionalnem baletnem ansamblu solist-ka ali prvak-inja, boste v Koreografski delavnica klasično-baletnega repertoarja obravnavani kot solist-ka! 


Druga možnost: (prijave so mogoče le do zapolnitve mest!)

  • 1,5 ure/dan treninga klasičnega baleta
  • 1,5 ure/dan koreografske delavnice Delavnica: variacije, pas de deux … (do 5 udeleženk/udeležencev na posameznega profesorja)

Zainteresirani se lahko prijavijo v naslednje termine Nadaljevalne & profesionalne delavnice klasičnega baleta:

  • Seminar v celoti: 29. 7. 2024 – 10. 8. 2024
  • Prvi teden seminarja: 29. 7. 2024 – 3. 8. 2024
  • Drugi teden seminarja: 5. 8. 2024 – 10. 8. 2024

Prva možnost:

  • Trening klasičnega baleta
  • Koreografska delavnica klasično-baletnega repertoarja: repertoar baletnega zbora in solistični baletni repertoar
  • opcionalni izbor: Delavnica: variacije, pas de deux … (do zapolnitve mest)

 

Kot prvo možnost lahko zainteresirani za udeležbo v Nadaljevalni & Profesionalni delavnici klasičnega baleta na Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran 2024 izberejo Trening klasičnega baleta in Koreografsko delavnico klasično-baletnega repertoarja repertoar baletnega zbora in solistični baletni repertoar, ob tem pa se lahko po lastni presoji odločijo še za udeležbo na Delavnici: variacije, pas de deux …, in sicer do zapolnitve razpoložljivih mest.


Druga možnost:

  • Trening klasičnega baleta
  • Delavnica: variacije, pas de deux … (do zapolnitve mest)

 

Kot drugo možnost lahko zainteresirani za udeležbo v Nadaljevalni & Profesionalni delavnici klasičnega baleta na Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran 2024 izberejo Trening klasičnega baleta in Delavnico: variacije, pas de deux …, in sicer izključno do zapolnitve razpoložljivih mest.


 

Op. 1: v primeru izbora druge možnosti v obsegu Trening klasičnega baleta in Delavnica: variacije, pas de deuxa…, ne pa tudi Koreografske delavnice klasično-baletnega repertoarja – repertoar baletnega zbora in solistični baletni repertoar, prijava na bivanje v Dancs centru ni mogoča, razen v primeru, da bodo po zaključku roka prijav na razpolago prosta mesta. V kolikor bi udeleženka/udeleženec želel-a rezervirati bivanje v Dancs centru, se lahko prijavi na čakalno listo. O eventualnih prostih mestih bo organizator prijavljene na čakalni listi obvestil po zaključku roka prijav.

Op. 2: za baletne plesalke in plesalce, ki po statusu niso solisti v baletnem ansamblu  in bodo izbrali prvo možnost (Koreografska delavnica klasično-baletnega repertoarja repertoar baletnega zbora in solistični baletni repertoar) velja, da bodo na zaključnem nastopu nastopili v solističnih točkah le, če bo pedagog precenil, da je njena/njegova strokovna tehnična in umetniška usposobljenost dovoljšnja. 

Op. 3: na Baletnih koncertih Dancs-Piran 2024 bodo z variacijo ali pas de deuxom nastopili le udeleženke in udeleženci, ki bodo obiskovali Delavnico: variacije, pas de deux … Udeleženke in udeleženci, ki Delavnice: variacije, pas de deux … ne bodo obiskovali pa bodo nastopili v delih, določenih s strani pedagogov v okviru Koreografske delavnice klasično-baletnega repertoarja – repertoar baletnega zbora in solistični baletni repertoar.