Mednarodni poletni baletní tabor

DANCS-PIRAN 2024

29. julij 2024 - 10. avgust 2024

BALET V PIRANU

Mednarodni poletni tabor Dancs-Piran 2024

29. julij 2024 - 10. avgust 2024

MEDNARODNI POLETNI BALETNI TABOR DANCS-PIRAN 2024

O Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran

Mednarodni poletni baletni tabor DANCS-PIRAN nudi baletnim plesalkam in plesalcem aktivno preživljanje poletnih počitnic ali dopustov, tako da združijo delo v baletnih dvoranah s poletno zabavo. V letu 2024 bo tabor organiziran enajsto leto zapored.

Dancs-Piran se odvija v trajanju 14 dni in plesalcem ponuja udeležbo v dveh različnih stopnjah, v Osnovnem nadaljevalnem tečaju klasičnega baleta za učence baletnih šol od 12 do 16 let in v Nadaljevalni & Profesionalni delavnici klasičnega baleta za dijake srednjih baletnih šol od 16 leta dalje in profesionalne baletne plesalce. Delavnice potekajo od ponedeljka do sobote. Vsako soboto se udeleženci  predstavijo na javni prireditvi – baletnem koncertu. Prva javna prireditev bo v soboto, 3. avgusta 2024 in bo potekala v Veliki dvorani Dancs centra, ogledali pa si jo bodo lahko družinski člani udeležencev, medtem, ko bo druga – zaključna javna prireditev potekala v Amfiteatru Avditorija Portorož, v soboto, 10. avgusta 2024. Poleg obeh koncertov pa bodo udeleženci ob zadostnem številu pripravili še celovečerno baletno predstavo, ki bo na sporedu predvidoma v petek, 9. avgusta 2024. (Več v nadaljevanju strani)

Nedelja je dela prosti dan.

Delovne aktivnosti tabora se odvijajo od predvidoma 9.30 do najdlje 17. ure, odvisno od tečaja oziroma delavnice.

Tako udeleženkam in udeležencem vsak dan preostane dovolj časa za poletne aktivnosti, večere pa lahko preživijo tudi z ogledom raznih kulturnih dogodkov, ki potekajo sočasno Mednarodnim poletnim baletnim taborom Dancs-Piran.

Dancs-Piran ponuja udeležencem tudi nastanitev in prehrano po ugodnih cenah ter 24-urno varstvo mladoletnih oseb.

Tudi v letu 2024 celovečerna baletna predstava in dva baletna koncerta Dancs-Piran

Tako kot v letu 2022 in 2023, bodo udeleženci Mednarodnega poletnega baletnega tabora Dancs-Piran v Nadaljevalni & Profesionalni delavnici klasičnega baleta kot tudi nekateri udeleženci Osnovnega naprednega tečaja klasičnega baleta tudi v letu 2024 pripravili in izvedli celovečeno baletno predstavo, bodisi  enega od priljubljenih klasičnih baletov, bodisi celovečerno baletno predstavo, sestavljeno iz različnih divertismanov (naslov bo znan ob pričetku Dancs-Pirana 2024, in sicer z ozirom na število udeleženk in udeležencev). V celovečerni baletni predstavi bodo nastopili tisti udeleženci, ki se bodo Mednarodnega poletnega baletnega tabora Dancs-Piran 2024 udeležili v obeh tednih njegovega trajanja, z ozirom na tehnično-umetniške sposobnosti pa bodo po potrebi v izvedbo lahko vključeni tudi nekateri udeleženci, ki se bodo baletnega tabora udeležili le v drugem tednu njegovega trajanja. Sicer bodo udeleženke in udeleženci, ki se bodo Dancs-Pirana 2024 udeležili zgolj v enem tednu njegovega trajanja aktivno sodelovali pri pripravah, t.j. na vajah, nastopili pa bodo v posameznih odlomkih v okviru baletnega večera Dancs-Piran, ne pa tudi v izvedbi celovečerne predstave.  Poleg celovečerne baletne predstave bosta namreč na sporedu še dva baletna večera Dancs-Piran, in sicer ob zaključku prvega tedna poletnega baletnega tabora ter ob zaključku drugega tedna poletnega baletnega tabora.

Kdo se lahko udeleži poletnega baletnega tabora Dancs-Piran

Profesionalni baletni plesalci

Študenti baletnih akademij

Študenti visokih – akademskih baletnih izobraževalnih inštitucij

Študenti višjih baletnih šol

Dijaki srednjih baletnih šol

Učenci nižjih baletnih šol po razširjenem in osnovnem programu.

Poletni baletni tabor Dancs-Piran ponuja dve različni delavnici

Osnovni napredni tečaj klasičnega baleta

Namenjen je učenkam in učencem baleta z osnovnim naprednim znanjem klasično-baletne in sodobne plesne tehnike, ki so zaključili obiskovanje 3., 4., 5. ali 6. razreda Nižje baletne šole po razširjenem programu oziroma 5. in 6. razreda Baletne šole po osnovnem programu.

Zainteresirani se lahko udeležijo le tečaja v celoti. Tečaj vključuje: 

Trening klasičnega baleta (1,5 h / dan)

Tehniko klasičnega baleta (1,5 h / dan)

Koreografsko delavnico klasičnega baleta – priprave na nastop (1,5 h / dan)

Karakterni plesi (1,5 h / dan)

Nadaljevalna & Profesionalna delavnica klasičnega baleta

Namenjena je dijakinjam in dijakom Srednjih baletnih šol, študentom visokih in višjih, torej akademskih izobraževalnih ustanov in profesionalnim baletnim plesalkam in plesacem. 

Zainteresirani se lahko udeležijo delavnice po sistemu dveh možnosti: prva možnost: Trening klasičnega baleta in Koreografska delavnica klasično-baletnega repertoarja in se ob tem morebiti prijavijo še na Delavnico variacij, pas de deuxa … ali pa kot drugo možnost izberejo Trening klasičnega baleta in Delavnico variacij, pas de deuxa …**.

Delavnica nudi dve možnosti:

Prva možnost:

Trening klasičnega baleta (1,5 ure dnevno)

Koreografsko delavnico klasično-baletnega repertoarja – repertoar baletnega zbora in solistični baletni repertoar (2x 1,5 ure dnevno)*

Dodatno – individualne prijave: Delavnica: variacije, pas de deux … (1,5 ure dnevno) – do max. 5 udeležencev pri posameznem profesorju

Druga možnost:

Trening klasičnega baleta (1,5 ure dnevno)

Delavnica: variacije, pas de deux … (1,5 ure dnevno) – do max. 5 udeležencev pri posameznem profesorju

Za tiste, ki imajo v profesionalnem baletnem ansamblu status solista:

Če ste v profesionalnem baletnem ansamblu solist-ka ali pravak-inja, boste v Koreografski delavnica klasično-baletnega repertoarja obravnavani kot solist-ka! 

* Udeleženke in udeleženci, ki bodo v okviru Nadaljevalne & Profesionalne delavnice klasičnega baleta obiskovali Koreografsko delavnico klasično-baletnega repertoarja – repertoar baletnega zbora in solistični baletni repertoar, bodo načeloma vadili tako zborovski kot solistični repertoar, kar pa še ne pomeni, da bodo v zasedbe solističnih vlog vključeni  tudi na sami javni predstavitvi predstave. Na javni prireditvi bodo ne glede na to ali gre za zborovsko ali solistično vlogo nastopili vsi udeleženci, ki bodo Dancs-Piran 2024 obiskovali v celotnem trajanju 14 dni, po presoji pedagoga pa bodo lahko nastopili tudi posamezni udeleženci, ki bodo Dancs-Piran 2024 obiskovali le v drugem tednu. Sicer za tiste udeleženke in udeležence, ki bodo obiskovali Dancs-Piran 2024 le v prvem tednu oziroma le v drugem tednu velja, da bodo opravljali vse aktivnosti delavnice, t.j. bili aktivno vključeni v delovni proces, nastopili pa bodo le v posameznih odlomkih iz predstave v programih prvega ali drugega Baletnega večera Dancs-Piran 2024.

V procesu dela Koreografske delavnice klasično-baletnega repertoarja: repertoar baletnega zbora in solistični baletni repertoar, bodo udeleženke/udeleženci na vajah zasedeni tako v solistične kot zborovske vloge, kar pa še ne pomeni, da bodo v solističnih vlogah nastopili tudi na javni predstavitvi predstave, ki se bo vadila. V solističnih vlogah se bodo na javni predstavitvi predstave predstavili le tisti udeleženke/udeleženci, v katerih bo pedagog prepoznal višji tehnični in umetniški nivo znanja. Navkljub temu pa bodo ob predpostavki, da je njihovo tehnično znanje dovoljšnje, v insertih solističnih vlog lahko nastopili v programih baletnih koncertov Dancs-Piran 2024.

Razporeditev udeleženk/udeležencev v baletnem zboru (katera vrsta, bolj spredaj ali bolj zadaj itd.) je odvisna od več strokovnih dejavnikov kot so tehnično znanje, koordinacija, velikost itd. Zato organizator v nobenem primeru ne zagotavlja, da bo udeleženka/udeleženec razporejen npr. v prvo vrsto baletnega zbora.  

** V primeru izbora druge možnosti v obsegu Trening klasičnega baleta in Delavnica variacij, pas de deuxa…, ne pa tudi Koreografske delavnice klasično-baletnega repertoarja – repertoar baletnega zbora in solistični baletni repertoar, prijava na bivanje v Dancs centru ni mogoča, razen v primeru, da bodo po zaključku roka prijav na razpolago prosta mesta. V kolikor bi udeleženka/udeleženec želel-a rezervirati bivanje v Dancs centru, se lahko prijavite na čakalno listo. O eventualnih prostih mestih bo organizator prijavljene na čakalni listi obvestil po zaključku roka prijav.

Za udeleženke/udeležence, ki se prijavijo tudi na Delavnico variacij, pas de deuxov ... :

Udeleženke in udeleženci Nadaljevalne & profesionalne delavnice klasičnega baleta, ki se prijavijo tudi v Delavnico variacij, pas de deuxa … morajo za delo na delavnici ter za nastop v programu dveh večerov Dancs-Piran 2024 prijaviti lasten program (variacijo, solo, pas de deux, duet itd.). V primeru, da udeleženke/udeleženci prijavijo pas de deux, morajo navesti tudi ime partnerja. V kolikor partnerja nimajo, vendar bi vseeno želeli vaditi pas de deux (možnost za to se bo pokazala šele na samem Dancs-Piranu 2024 z ozirom na število prijavljenih plesalk in plesalcev), morajo ob tem prijaviti tudi variacijo ali solo za primer, da pogoji za delo na pas de deuxu ne bodo obstajali. Program morajo udeleženke in udeleženci prijaviti pred prečetkom Mednarodnega poletnega baletnega tabora Dancs-Piran 2024! 

Želite biti oproščeni kotizacije?

Za udeleženke/udeležence Nadaljevalne & Profesionalne delavnice klasičnega baleta

Prijavite se za sodelovanje v celovečernih baletnih predstavah, ki jih bo Društvo baletnih umetnikov Slovenije uprizarjalo v času trajanja Mednarodnega poletnega baletnega tabora Dancs-Piran 2024, in v kolikor boste izbrani boste oproščeni plačila kotizacije za udeležbo na Dancs-Piran 2024!

Društvo baletnih umetnikov Slovenije (DBUS) zainteresiranim za udeležbo v Nadaljevalni & Profesionalni delavnici klasičnega baleta v okviru svojih dejavnosti dodatnega izobraževanja mladih baletnih plesalcev ponuja tudi možnost, da se tisti, ki to želite, prijavite za morebitno sodelovanje v izvedbah baletnih predstav, ki jih bo DBUS uprizarjal v času trajanja Mednarodnega poletnega baletnega tabora Dancs-Piran 2024. V primeru, da boste za sodelovanje izbrani, boste oproščeni plačila kotizacije za udeležbo na delavnicah Nadaljevalne & Profesionalne delavnice klasičnega baleta (razen za Delavnico: variacije, pas de deux …), vendar morate biti v tem primeru v Piranu najmanj 10 dni pred pričetkom Dancs-Pirana 2024. Čeprav boste oproščeni kotizacije pa krijete vse stroške bivanja in prehrane.

Pedagogi na Dancs-Piran 2024

Osnovni napredni tečaj klasičnega baleta

Judith Muranyi 

Mirna Sporiš

Yelena Pankova

Szilard Macher

Anton Bogov

Nadaljevalna & Profesionalna delavnica klasičnega baleta

Yelena Pankova

Szilard Macher

Anton Bogov

Kaj nudi Dancs-Piran 2024 poleg tečajev in delavnic

Prenočišča v Dancs centru

Organizator nudi udeležencem tabora Dancs-Piran prenočišča v treh skupinskih spalnicah s skupno kapaciteto 58 postelj. Dve spalnici sta namenjeni dekletom in ena moškim udeležencem ...

24 urna skrb za udeležence

V Dancs centru za udeležence tabora Dancs-Piran 24/7 skrbi odgovorno osebje, ki še posebej posveča skrb mladoletnim udeležencem ter tistim polnoletnim, za katere je izrecno naročeno ...

Prehrana v Dancs centru

Organizator nudi udeležncem tabora Dancs-Piran prehrano: zajtrk, kosilo in večerjo. Za sveže pripravljene obroke skrbi kuhinja v samem Dancs centru, v katerem poteka poletni baletni tabor ...

Organizirani izhodi za mladoletne

Organizator za mladoletne udeleženke in udeležence tabora dnevno organizira odhode na kopanje, in sicer v času, ko se zaključijo baletne aktivnosti. Prav tako so organizirani in vodeni večerni in drugi izhodi ...

Popusti Dancs-Piran 2024

Prijavite se na Dancs-Piran v terminu “First minute”!
Mednarodni poletni baletni tabor Dancs-Piran zainteresiranim udeležencem omogoča zgodnejše prijave po nižjih cenah, prav tako pa nudi še dodatne popuste za tiste baletne plesalke in plesalce, ki so se Dancs-Pirana udeleževali v preteklih letih.

Preden se odločite za prijavo na Dancs-Piran vam predlagamo, da si natančno preberete plačilne pogoje v rubriki 

Popust "First minute"

“First minute” prijava

do 15. februarja 2024
Nižja cena
Omejen rok za prijave
Možnost plačila na največ dva obroka*

* pogoje si oglejte v rubriki

“VSE, KAR MORATE VEDETI”

Polna cena

od 16. februarja 2024 dalje
Najvišja cena
Rok za prijave do 1.7.2024
Možnost plačila na največ štiri obroke*

* pogoje si oglejte v rubriki

“VSE, KAR MORATE VEDETI”

Popusti na udeležbo v preteklih letih

Popuste za udeležbo na Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran 2024 za tiste udeleženke in udeležence, ki so se Dancs-Pirana udeležili v preteklosti, si lahko ogledate na spletni strani CENIK DANCS-PIRAN 2024 – SEMINAR & DELAVNICA

Kje se odvija Mednarodni poletni baletni tabor Dancs-Piran

Mednarodni poletni baletni tabor Dancs-Piran se odvija na Osnovni šoli Cirila Kosmača Piran, Oljčna pot 24, 6330 Piran, Slovenija.

V času trajanja tabora šolo preuredimo v slovenski poletni baletni center s tremi balenimi dvoranami ter kapacitetami za prenočevanje in prehrano udeležencev.

Do pričetka Mednarodnega poletnega baletnega tabora Dancs-Piran 2024 je še:

DNI
UR
MINUT
SEKUND