PRIJAVNICA DANCS-PIRAN 2019
dd/mm/yyyy
Spodnji podatki so obvezni, če je udeleženka / udeleženec mladoletna oseba. V primeru, da je udeleženka / udeleženec mladoletna oseba, bo organizator Dancs-Piran račun za plačilo izdal na ime starša, navedenega v prvem okencu, v primeru da je udeleženka / udeleženec polnoletna oseba pa na ime polnoletne udeleženke oz. polnoletnega udeleženca. Za polnoletne udeleženke / udeležence podatki o starših oz. skrbniku niso obvezni, lahko pa jih navedejo, če želijo, da organizator zavede podatke o kontaktni osebi.
ulica / številka / poštna številka / mesto
Opcionalno obiskovanje posameznih delavnic je mogoče le ob obveznem obiskovanju treninga klasičnega baleta!
(le če ste v zgornjem okencu označili DA)
(označite le, če se prijavljate na namestitev v Dancs centru)
(označite le, če se prijavljate na namestitev v Dancs centru)
(Vpišite ime in priimek tistih udeležencev Dancs-Piran 2019, s katerimi bi želeli bivati v isti sobi (le če se prijavljate za namestitev v Dancs centru)