DANCS-PIRAN 2019 – PODATKOVNI FORMULAR

Prosimo vas, da formular izpolnite v celoti. Vsa obvezna polja, označena z zvezdico, morajo biti pred oddajo formularja izpolnjena, v nasprotnem vas bo program vrnil na začetek.

         PODATKI O OSEBI, KI IZPOLNJUJE FORMULAR
Za mladoletne udeležence morajo Podatkovni formular obvezno izpolniti starši ali skrbnik, polnoletni udeleženci lahko formular izpolnijo sami.
        PODATKI O UDELEŽENKI/UDELEŽENCU SEMINARJA DANCS-PIRAN 2019
dan/mesec/leto (dd.mm.yyyy)
Npr. Upravna enota Ljubljana
         PODATKI O STARŠU ALI SKRBNIKU UDELEŽENKE/UDELEŽENCA, KI BO DOSEGLJIV V ČASU TRAJANJA SEMINARJA
         PODATKI O PRIJAVI UDELEŽENKE/UDELEŽENCA
Obvezno za udeležence, ki prebivajo v Dancs centru
Obvezno za udeležence, ki prebivajo v Dancs centru
Obvezno za mladoletne udeležence
         VPRAŠANJA VEZANA NA PREHRANO UDELEŽENKE/UDELEŽENCA

Obvezna polja za udeleženke/udeležence, ki so prijavljeni na prehrano v Dancs centru

Obvezno v kolikor je udeleženka/udeleženec dovzeten za alergije
Obvezno v kolikor mora udeleženka / udeleženec v primeru, da pride do alergije nemudoma vzeti zdravilo!
Obvezno v kolikor je udeleženka/udeleženec dovzeten za alergije
         VPRAŠANJA VEZANA NA POSEBNOSTI S PODROČJA ZDRAVJA UDELEŽENKE/UDELEŽENCA
Obvezno v kolikor ste v zgornjem okencu označili, da ima udeleženka/udeleženec zdravstvene težave ali posebnosti.
         DOVOLJENJA STARŠEV OZ. SKRBNIKOV MLADOLETNIH UDELEŽENK/UDELEŽENCEV SEMINARJA, ČE TI BIVAJO V DANCS CENTRU
Ob 21. uri so se mladoletni udeleženci seminarja za odobritev daljšega izhoda iz Dancs centra dolžni javiti organizatorju seminarja. Organizator daljšega izhoda iz Dancs centra ni dolžan odobriti.
          ODHODI NA KOPANJE
         DRUGA SOGLASJA, STRINJANJA, DOVOLJENJA … STARŠEV/SKRBNIKOV MLADOLETNIH OSEB IN POLNOLETNIH UDELEŽENCEV
Natančno preberite in OBVEZNO označite vsa polja!
      VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PO EU GDPR UREDBI
Natančno preberite!
 1. Strinjam se s posredovanjem naslovov elektronske pošte in ostalih podatkov.
 2. Soglašam, da me organizator Mednarodnega poletnega baletnega seminarja Dancs-Piran, Društvo baletnih umetnikov Slovenije,  obvešča o novicah, vezanih na baletni seminar Dancs-Piran.
 3. Seznanjen sem, da lahko kadarkoli zahtevam:
 • Odjavo od prejemanja. Za odjavo pošljite pisno zahtevo na e-naslov dancs.piran@gmail.com. Ob odjavi bomo vaš e-naslov začasno premaknili v evidenco odjavljenih uporabnikov, kjer ga bomo zaradi preprečevanja napak in nenamernih prijav hranili še do največ šest mesecev, nato pa trajno izbrisali.
 • Popravek svojih podatkov. Za popravek/spremembo osebnih podatkov (e-naslova) pošljite pisno zahtevo na e-naslov dancs.piran@gmail.com.. 
 • Trajen izbris podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na e-naslov dancs.piran@gmail.com.
 • Vpogled podatkov, ki jih hranimo (vključno z informacijami o tem, katere vrste, za kateri namen, kje jih zbira), s posredovanjem pisne zahteve na e-naslov dancs.piran@gmail.com.

  Izjava o varovanju zasebnosti:
 • Spoštujemo vašo zasebnost in bomo osebne podatke, pridobljene prek tega formularja skrbno varovali.
 • Vaš e-naslov bomo uporabljali izključno za pošiljanje e-novic, vezanih na Mednarodni poletni baletni seminar Dancs-Piran.
 • Vaš e-naslov bomo uporabljali za pošiljanje e-novic do prejetja vaše odjave.
 • Vašega e-naslova ne bomo posredovali tretjim osebam.
 • Prizadevamo si za največjo varnost hranjenih osebnih podatkov z različnimi fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, kot so šifriranje spletnih povezav, preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam, uporaba varnih gesel in preprečevanje vdorov. Program spremlja uspešnost dostave poslanih e-sporočil z zbiranjem podatkov o odprtih sporočilih, klikih na povezave, e-poštnih odjemalcih in brskalnikih, IP-naslovu, prijavah in odjavah ter neuspešni dostavi e-sporočila. Organizator Mednarodnega baletnega poletnega seminarja Dancs-Piran – Društvo baletnih umetnikov Slovenije, lahko v prejšnjem stavku navedene podatke uporabi za raziskave z namenom, da oceni svojo ponudbo oz. storitve oziroma vaše zadovoljstvo z njimi. Vaše podatke hranimo na način, ki spoštuje zahteve veljavne zakonodaje za urejanje varovanja osebnih podatkov.

Več informacij: Društvo baletnih umetnikov Slovenije: dbus@dbus.si