Informacije vam postrežejo s pomembnimi podatki in pravili, vezanimi na prijavo ter udeležbo na Mednarodnem poletnem baletnem seminarju Dancs-Piran v letu 2020. Zato vas prosimo, da jih v izogib kasnejšim zapletom, natančno preberete.

V primeru vprašanj nas prosimo kontaktirajte, tako da izpolnite in pošljete kontaktni obrazec, ki se nahaja na spodnji povezavi:

KONTAKTNI OBRAZEC

V rubriki Informacije so vam poleg pomembnih podatkov na voljo še drugi, praktični podatki, ki vam bodo olajšali bivanje v Piranu.

   POMEMBNE INFORMACIJE – VSE, KAR MORATE VEDETI!

Cenik Dancs-Piran je razdeljen na:

 

 • plačila kotizacije za udeležbo na seminarju
 • plačila bivanja in/ali prehrane v Dancs centru

 

Dancs-Piran sam ponuja naslednje možnosti plačila:

 

 • Plačilo v enkratnem znesku
 • Plačilo na dva obroka
 • Plačilo na tri obroke
 • Plačilo na štiri obroke

 

* obročno plačevanje ni mogoče, ko gre za prijave "First minute"

* celoten znesek kotizacije ter bivanja in/ali prehrane mora biti v celoti poravnan do začetka seminarja, zato je število mesečnih obrokov odvisno od tega, kdaj se prijavite na Dancs-Piran

 

Po uspešno prejeti prijavi na Dancs-Piran, mednarodni baletni poletni seminar se lahko odločate med naslednjimi načini plačila:

 

 • Plačilo po prejetem računu v enkratnem znesku
 • Plačilo po prejetem računu z obročnim odplačevanjem

 


 

PLAČILNI POGOJI PODROBNO:

 

PRIJAVA → POTRDITEV → PREJEM RAČUNA

 

Potem, ko bomo prejeli vašo prijavo na Mednarodni poletni baletni seminar Dance-Piran 2020, vam bomo po elektronski pošti najkasneje v roku 10 delovnih dni poslali potrdilo o prijavi in račun za plačilo.

V kolikor v navedenem času potrdila ali računa ne prejmete, vas vljudno prosimo, da nas nujno kontaktirate po telefonu na številko +386 (0)40 465 160. V tem primeru se je morda pripetilo, da je vaša prijava zašla med vsiljeno pošto, za kar se van vnaprej opravičujemo in vas prosimo za razumevanje.

 

PLAČILO

 

Kotizacija za seminar je na računu razdeljena na depozit in preostanek za plačilo, saj je depozit že vključen v ceno celotne kotizacije.

Plačilo opravite šele tedaj, ko po elektronski pošti prejmete račun! Plačilo opravite na TRR, ki je naveden na računu.

Vaša prijava bo postala pravnomočna šele po vplačilu depozita v vrednosti 50,00 eur. Depozit se v nobenem primeru ne vrača.

Preostanek za plačilo nakažete Dancs-Piranu skladno z valuto, torej roki plačila, ki so navedeni na računu.

 

ROKI PLAČIL IN POGOJI

Plačilo First minute, ki velja za prijave do 15.2.2020, mora biti v celoti poravnano do 25.2.2020. First minute znesek je v primeru odpovedi udeležbe v celoti nevračljiv! V primeru, da plačilo First minute ni v celoti poravnano v roku, udeleženec ni več upravičen do cene First minute, navkljub temu, da se je prijavil do 15.2.2020.

 

Plačilo za prijave od 16.2.2020 do 31.3.2020 mora biti v celoti poravnano najkasneje na dan 15. julij 2020.

 

Plačilo za prijave od 1.4.2020 dalje mora biti v celoti poravnano najkasneje do 15.7.2020. V kolikor je zadnji obrok zneska poravnan na dan 16.7.2020, mora udeleženka ali udeleženec ob prihodu na seminar recepciji predložiti potrdilo o plačilu.

 

OBROČNO PLAČEVANJE

Organizator, razen za plačila First minute, nudi plačilo na več obrokov, vendar skladno z datumi prijave, saj mora biti celoten znesek kotizacije in namestitve ter prehrane poravnan najkasneje do 20. julija 2020!

 

Plačate lahko:

 

 • v enkratnem znesku
 • v dveh obrokih (1. obrok: Depozit + prvih 50% preostanka celotnega zneska po odštetem depozitu in 2. obrok: poplačilo preostalega zneska);
 • v treh obrokih (1. obrok: Depozit + prva tretina preostanka celotnega zneska po odštetem depozitu, 2. obrok: druga tretina preostanka celotnega zneska in 3. obrok: poplačilo preostalega zneska);
 • v štirih obrokih (1. obrok: Depozit + prva četrtina preostanka celotnega zneska po odštetem depozitu, 2. obrok: druga četrtina preostanka celotnega zneska, 3. obrok: tretja četrtina preostanka celotnega zneska in 4. obrok – poplačilo celotnega zneska).

 

ODPOVED UDELEŽBE IN VRAČILO

Pogoji odpovedi udeležbe in vračilo kotizacije ter zneska nočitev in prehrane so podrobno opisani v nadaljnjih pravilih Dancs-Piran. 

 

Podatki za plačilo:

 

 • Društvo baletnih umetnikov Slovenije
 • Župančičeva 1
 • 1000 Ljubljana
 • TRR: SI56 0201 0025 3272 398 (odprt pri NLB, d.d.)
 • BIC: LJBASI2X

ODPOVED UDELEŽBE ŽE PRIJAVLJENIH UDELEŽENK IN UDELEŽENCEV

 

Na Dancs-Piran 2020 prijavljeni udeleženke in udeleženci lahko udeležbo na seminarju kadarkoli odpovejo. Za odpoved je potrebno izpolniti formular, ki se nahaja na naslednji povezavi:

 

ODPOVEDNI OBRAZEC.

 

Pogoji za delno vračilo že plačane kotizacije in stroškov namestitve in/ali prehrane v Dancs centru ter/ali delni storno izdanega računa, se lahko povrnejo oziroma se račun stornira pod pogoji, ki so opisani v rubriki Vračilo plačane kotizacije in drugih stroškov ter storno še neplačanega računa.

 

VRAČILO PLAČANE KOTIZACIJE IN DRUGIH STROŠKOV TER STORNO ŠE NEPLAČANEGA RAČUNA

 

Če na Dancs-Piran prijavljeni udeleženke in udeleženci udeležbo na seminarju odpovejo, potem ko so prijavo že podali, se zaračunani stroški, ki zajemajo kotizacijo za udeležbo in stroške namestitve in/ali prehrane lahko delno povrnejo pod pogojem, da prijavljeni udeleženke in udeleženci udeležbo na seminarju odpovedujejo zaradi nastale in dokazljive nepredvidljive višje sile (poškodba, bolezen …), ki je vnaprej ni bilo mogoče predvideti. Odpoved mora prijavljena udeleženka ali prijavljeni udeleženec oziroma njihovi starši ali skrbnik obvezno poslati preko obrazca Odpoved udeležbe na seminarju, odpovedi pa morajo obvezno priložiti verodostojno dokazilo o nastali višji sili. Dokazilo pošljejo ločeno od odpovednega obrazca kot priponko v

ODPOVEDNEM OBRAZCU.

 

V primeru, da verodostojnega dokazila o nastali višji sili ne pošljejo, se smatra, da udeležbo na seminarju odpovedujejo brez nastalega razloga višje sile!

 

Razlog odpovedi

 

Pogoji

 

Vračilo

 

 

ODPOVED PRIJAV “FIRST MINUTE”

 

 

 

Plačilo kotizacije in stroškov nočitev in/ali prehrane se v nobenem primeru ne vračajo.

 

 

 

Udeleženka ali udeleženec oz. zakoniti zastopnik, ki je postal-a “First minute” prijavo in pravočasno plačal-a stroške kotizacije in namestitve in/ali prehrane v Dancs centru, NI UPRAVIČEN-A do povračila plačane kotizacije.

Do povračila stroškov nočitev in/ali prehrane v Dancs centru je udeleženka ali udeleženec oz. zakoniti skrbnik upravičen skladno s pogoji in roki odpovedi, kot sledijo v nadaljevanju tabele.

 

 

 

NASTALA VIŠJA SILA PRED PRIČETKOM SEMINARJA

Ne velja za prijave "First minute".

 

Velja v primeru, da udeleženka ali udeleženec oz. njihov zakoniti skrbnik udeležbo na seminarju odpove zaradi nastale višje sile, ki je ni bilo mogoče vnaprej predvideti:

 

 

 

Udeležbo je potrebno odpovedati najkasneje do 15. julija 2020. V primeru, da je odpoved udeležbe na seminarju podana 16. julija 2020 ali kasneje, organizator Dancs-Pirana ni dolžan povrniti vplačanega zneska, udeleženka/udeleženec pa je lahko dolžan plačati še neplačan znesek po izdanem računu. 

Udeleženka ali udeleženec oz. njihov zakoniti skrbnik mora pravilno in v celoti izpolniti in poslati spletni obrazec Odpoved udeležbe na seminarju, ki postane verodostojen, ko organizator s povratno elektronsko pošto potrdi prejem.

Udeleženka ali udeleženec oz. njihov zakoniti skrbnik mora organizatorju po elektronski pošti poslati prilogo, ki je skenirano verodostojno dokazilo o nastali višji sili.

 

 

 

 

Udeleženka ali udeleženec oz. zakoniti skrbnik NI UPRAVIČEN-A do povračila 50,00 eur prijavnine ter 10% stroškov namestitve in/ali prehrane v Dancs centru.

Udeleženki ali udeležencu se vrnejo preostali, že vplačani stroški, preostanek računa, ki še ni bil plačan pa se stornira.

 

 

ODPOVED UDELEŽBE DO ROKA

30. april 2020

 

Ne velja za prijave "First minute".

 

 

Velja, če udeleženka ali udeleženec oz. njihov zakoniti skrbnik pošlje pravilno in v celoti izpolnjen spletni obrazec Odpoved udeležbe na seminarju najkasneje na dan 30. april 2020. Odpoved udeležbe na seminarju postane verodostojna, ko organizator s povratno elektronsko pošto potrdi prejem obrazca Odpoved udeležbe na seminarju.

 

 

Udeleženka ali udeleženec NI UPRAVIČEN-A do povračila 50,00 eur prijavnine ter 10% preostalih stroškov kotizacije po računu ter 10% stroškov namestitve in/ali prehrane v Dancs centru po računu, oziroma mora v primeru, da račun še ni bil poravnan ali je bil poravnan le delno, plačati celotni delež vračila neupravičenih stroškov oziroma sorazmerni delež vračila neupravičenih stroškov do višine vračila neupravičenih stroškov.

Udeleženki ali udeležencu se vrnejo preostali, že vplačani stroški, ki presegajo višino vračila stroškov.

 

 

 

ODPOVED UDELEŽBE DO ROKA

15. junij 2020

 

Ne velja za prijave "First minute".

 

 

 

Velja, če udeleženka ali udeleženec oz. njihov zakoniti skrbnik pošlje pravilno in v celoti izpolnjen spletni obrazec Odpoved udeležbe na seminarju najkasneje na dan 15. junija 2020, ki postane verodostojen, ko organizator s povratno elektronsko pošto potrdi prejem.

 

 

 

Udeleženka ali udeleženec oz. zakoniti skrbnik NI UPRAVIČEN-A do povračila 50,00 eur prijavnine ter 50% preostalih stroškov kotizacije po računu ter 50% stroškov namestitve in/ali prehrane v Dancs centru po računu, oziroma mora v primeru, da račun še ni bil poravnan ali je bil poravnan le delno, plačati celotni delež vračila neupravičenih stroškov oziroma sorazmerni delež vračila neupravičenih stroškov do višine vračila neupravičenih stroškov.

Udeleženki ali udeležencu se vrnejo preostali, že vplačani stroški, ki presegajo višino vračila neupravičenih stroškov.

 

 

 

ODPOVED UDELEŽBE OD VKLJUČNO

16. junija 2020 dalje

 

Ne velja za prijave "First minute".

 

 

 

Velja, če udeleženka ali udeleženec oz. njihov zakoniti skrbnik pošlje pravilno in v celoti izpolnjen spletni obrazec Odpoved udeležbe na seminarju po vključno 16. juniju 2020. Odpoved postane verodostojna, ko organizator s povratno elektronsko pošto potrdi prejem spletnega obrazca Odpoved udeležbe na seminarju.

 

 

 

Udeleženka ali udeleženec NI UPRAVIČEN-A do povračila kotizacije v celoti, torej do 50,00 eur prijavnine ter 100% preostalih stroškov kotizacije po računu ter 50% stroškov namestitve in/ali prehrane v Dancs centru po računu, oziroma mora v primeru, da račun še ni bil poravnan ali je bil poravnan le delno, plačati celotni delež vračila neupravičenih stroškov oziroma sorazmerni delež vračila neupravičenih stroškov do višine vračila neupravičenih stroškov.

Udeleženki ali udeležencu se vrnejo preostali, že vplačani stroški nočitev in/ali prehrane, ki presegajo višino vračila neupravičenih stroškov.

 

 

 

ČE PRIJAVLJENI UDEŽENKA ALI UDELEŽENEC OZ. NJIHOV ZAKONITI SKRBNIK NE SPOROČI ODPOVEDI UDELEŽBE

 

 

 

Velja, če udeleženka ali udeleženec oz. njihov zakoniti skrbnik organizatorju ne pošlje izpolnjenega spletnega obrazca Odpoved udeležbe na seminarju in se seminarja ne udeleži zaradi kakršnegakoli razloga.

 

 

 

Udeleženka ali udeleženec NI UPRAVIČEN-A do povračila kotizacije v celoti, torej do 50,00 eur prijavnine ter 100% preostalih stroškov kotizacije po računu ter 100% stroškov namestitve in/ali prehrane v Dancs centru po računu. V primeru, da račun še ni bil poravnan ali je bil poravnan le delno, mora plačati celotni delež vseh stroškov po računu oziroma sorazmerni delež še neplačanih stroškov do celotne višine računa.

V primeru, da računa ne poravna navkljub dvem poslanim opominom, se za plačilo vloži izvršba.

 

 

 

ČE UDELEŽENKA ALI UDELEŽENEC OZ. NJIHOV ZAKONITI ZASTOPNIK NAKNADNO ODPOVE DELNO UDELEŽBO NA SEMINARJU, NOČITVE IN/ALI PREHRANO V POSAMEZNIH DNEH 

 

 

 

Velja, če udeleženka ali udeleženec oz. njihov zakoniti zastopnik naknadno odpove udeležbo na seminarju v posameznih dneh / udeležbo na posameznih delavnicah / bivanje in/ali prehrano v posameznih dneh. Za naknadno delno odpoved mora udeleženka ali udeleženec oz. njihov zakoniti zastopnik izpolniti in poslati spletni obrazec Odpoved udeležbe na seminarju, ki postane verodostojen, ko organizator pošlje povratno potrdilo o prejemu.

 

 

 

 

Za odpoved veljajo enaki pogoji, kot so opisani v predhodnih alinejah tabele, skladno z višino stroškov posamezne delavnice ali posameznega dne, ko se seminarja ne bo udeležil oz. stroškov posamezne nočitve in/ali prehrane, in sicer skladno z datumom poslane delne odpovedi.

 

 

ČE SE UDELEŽENKA ALI UDELEŽENEC V ČASU TRAJANJA SEMINARJA NE UDELEŽUJE POSAMEZNIH DELAVNIC ALI DELAVNIC V CELOTI TER OBČASNO ALI V CELOTI PREHRANE V DANCS CENTRU

 

 

 

V primeru, da se udeleženka ali udeleženec v času trajanja seminarja ne udeležuje posameznih delavnic in prehrane ali se jih v celoti ne udeležuje, organizator poizve za razloge neudeleževanja, v primeru, da je udeleženka ali udeleženec mladoletna oseba, pa o tem obvesti starše oz. skrbnika potem elektronske pošte.

 

 

 

 

Brez ozira na razlog, ki ga udeleženka ali udeleženec navede, do povračila ali delnega povračila vseh stroškov NI UPRAVIČEN-A.

 

 

ČE UDELEŽENKA ALI UDELEŽENEC, KI SE JE PRIJAVIL-A NA NOČITVE V DANCS CENTRU, V ČASU TRAJANJA SEMINARJA NE PRENOČUJE V DANCS CENTRU 

 

 

 

Če organizator ugotovi, da je udeleženka ali udeleženec, ki je mladoletna oseba brez najave in odobritve odgovorne osebe organizatorja (odgovorna oseba odobri izostanek mladoletnih udeleženk/udeležencev le v primeru zahteve staršev oz. skrbnika!) ne prenočuje v Dancs centru, organizator o izostanku nemudoma obvesti starše ali skrbnika. V primeru, da je mladoletna udeleženka ali udeleženec brez vednosti ali odobritve odgovorne osebe organizatorja zapustil Dancs center, se mu po posvetu s starši ali skrbnikom lahko odpove nadaljnje bivanje, ne pa tudi udeleževanje tečajev, na katere je prijavljen. Pri kršitvi več kot enkrat lahko organizator zaradi varnosti vseh udeleženk in udeležencev brez soglasja staršev udeleženki ali udeležencu odpove nadaljnje bivanje!

Polnoletne osebe, ki bivajo v Dancs centru so v primeru, da posamezno noč ne želijo bivati v Dancs centru, o izostanku dolžne predhodno obvestiti organizatorja.

 

 

 

 

Brez ozira na razlog, ki ga udeleženka ali udeleženec oz. zakoniti skrbnik navede, udeleženka ali udeleženec oz. zakoniti skrbnik do povračila ali delnega povračila vseh stroškov NI UPRAVIČEN-A.

 

 

POŠKODBA NA DELAVNICAH V ČASU TRAJANJA SEMINARJA 

 

 

 

Poškodba na delavnicah v času trajanja seminarja se šteje kot profesionalni riziko baletne in plesne umetnosti. V primeru poškodbe na delavnicah je udeleženka ali udeleženec še naprej upravičen-a do prisotnosti na delavnicah, čeprav za aktivno sodelovanje pri delu zaradi nastale poškodbe ni več sposobna/sposoben.

 

 

 

Riziko nastanka poškodbe udeleženke ali udeleženca na delavnicah seminarja v celoti prevzame udeleženka ali udeleženec oz. njihov zakoniti skrbnik. Do povračila ali delnega povračila stroškov kotizacije in stroškov bivanja in/ali prehrane v Dancs centru udeleženka ali udeleženec oz. zakoniti skrbnik NI UPRAVIČEN-A.

 

 

 

POŠKODBA, KI V ČASU TRAJANJA SEMINARJA NASTANE IZVEN AKTIVNOSTI DELAVNIC

 

 

 

Poškodba, ki jo udeleženka ali udeleženec utrpi v času, ko ne potekajo seminarske aktivnosti posameznih delavnic, se deli na odgovornost organizatorja za nastanek poškodbe in na odgovornost udeleženke ali udeleženca za nastanek poškodbe. Čeprav organizator skrbno pazi in skrbi za varnost udeležencev v največji mogoči meri, lahko izjemoma pride do poškodb, na katere organizator nima neposrednega vpliva.

Op. na vseh dosedanjih seminarjih Dancs-Piran ni niti enkrat prišlo do kakršnekoli poškodbe izven časa seminarskih aktivnosti!

 

 

 

V primeru, da do poškodbe pride po krivdi organizatorja, je udeleženka ali udeleženec upravičen do 100% sorazmernega povračila stroškov kotizacije in stroškov bivanja in/ali prehrane v Dancs centru, in sicer za preostanek dni, ko se udeleženka ali udeleženec zaradi poškodbe ne more več udeleževati delavnic in/ali bivati ter se prehranjevati v Dancs centru.

Odgovornost za poškodbe, ki niso nastale po krivdi organizatorja, v celoti prevzame udeleženka ali udeleženec oz. njihovi starši ali skrbnik! Do povračila ali delnega povračila stroškov kotizacije in stroškov bivanja in/ali prehrane v Dancs centru udeleženka ali udeleženec v tem primeru NI UPRAVIČEN-A.

 

 

 

PREKINITEV UDELEŽBE NA SEMINARJU IN/ALI ODPOVED BIVANJA IN PREHRANE MED SEMINARJEM 

 

 

 

Če udeleženka ali udeleženec prekine udeležbo na seminarju in/ali odpove nadaljnje bivanje in prehrano v Dancs centru zaradi razlogov kot so nestrinjanje z načinom dela pedagoga ali nestrinjanje s strokovno odločitvijo razvrstitve v zahtevnostno lažji tečaj …

 

 

 

 

Brez ozira na razlog, ki ga udeleženka ali udeleženec oz. starši ali skrbnik navedejo, do povračila ali delnega povračila vseh stroškov NI-SO UPRAVIČEN-I.

Premestitev udeleženke ali udeleženca v tečaj višje zahtevnostne stopnje (tečaj v celoti)

 

Organizator lahko vsaki udeleženki ali udeležencu v primeru, da s strokovnega vidika ugotovi, da njeno / njegovo znanje presega zahtevano znanje za posamezni tečaj, predlaga premestitev v tečaj višje zahtevnostne stopnje. Premestitev lahko organizator predlaga v prvih dveh dneh udeležbe udeleženke ali udeleženca na seminarju, dejansko pa bo opravljena šele po pridobitvi soglasja polnoletnih udeleženk ali udeležencev oziroma soglasja staršev ali skrbnikov mladoletnih udeleženk ali udeležencev.

 

Organziator lahko premestitev v tečaj višje zahtevnostne stopnje opravi tudi na željo udeleženke ali udeleženca, če ta organizatorju poda zahtevo za premestitev ne kasneje kot po zaključku drugega dne njene/njegove udeležbe na seminarju. Organizator bo udeleženki ali udeležncu ugodil, v kolikor s strokovnega vidika ugotovi, da je premestitev upravičena, pri čemer bo v primeru mladoletnih udeležencev kontaktiral njihove starše oz. skrbnike in pridobil njihovo soglasje.

 

Premestitev udeleženke ali udeleženca v tečaj nižje ali višje zahtevnostne stopnje v celoti

 

Organizator lahko vsako udeleženko ali udeleženca v primeru, da s strokovnega vidika ugotovi, da nima potrebnega znanja za določen tečaj, premesti v tečaj nižje zahtevnostne stopnje brez njihovega soglasja ali soglasja staršev oz. skrbnika, ko gre za premestitev mladoletne udeleženke ali udeleženca. V primeru mladoletnih udeleženk in udeležencev bo organizator pred premestitvijo v tečaj nižje zahtevnostne stopnje o premestitvi obvestil starša ali skrbnika.

 

Takšno premestitev organizator brez soglasja udeleženk ali udeležencev oz. pri mladoletnih udeleženkah ali udeležencih njihovih staršev oz. skrbnika opravi le, če ugotovi in argumentira, da udeleženec s svojim znanjem zavira pričakovan proces dela ter ovira druge udeleženke in udeležence pri pridobivanju znanj. Premestitev lahko organizator opravi v prvih dveh dneh udeležbe udeleženke ali udeleženca na seminarju.

 

Organziator lahko premestitev v tečaj nižje zahtevnostne stopnje opravi tudi na željo udeleženke ali udeleženca, če ta organizatorju poda zahtevo za premestitev ne kasneje kot po zaključku drugega dne njene/njegove udeležbe na seminarju. V primeru mladoletnih udeleženk in udeležencev lahko zahtevo poda tudi udeleženka ali udeleženec sam, vendar se premestitev ne opravi brez soglasja starša ali skrbnika.

 

Premestitev udeleženke ali udeleženca v posamezne delavnice višje zahtevnostne stopnje

 

Organizator lahko vsaki udeleženki ali udeležencu predlaga premestev iz posamezne delavnice v okviru tečaja, v katerega je prijavljen-a v posamezno delavnico tečaja višje zahtevnostne stopnje, v kolikor ugotovi, da njeno/njegovo znanje presega zahtevano znanje, zahtevano za posamezno delavnico. Premestitev lahko organizator predlaga v prvih dveh dneh udeležbe udeleženke ali udeleženca na seminarju, dejansko pa bo opravljena šele po pridobitvi soglasja polnoletnih udeleženk ali udeležencev oziroma soglasja staršev ali skrbnikov mladoletnih udeleženk ali udeležencev.

 

Organziator lahko premestitev v posamezno delavnico višje zahtevnostne stopnje opravi tudi na željo udeleženke ali udeleženca, če ta organizatorju poda zahtevo za premestitev ne kasneje kot po zaključku drugega dne njene/njegove udeležbe na seminarju. Organizator bo udeleženki ali udeležncu ugodil, v kolikor s strokovnega vidika ugotovi, da je premestitev upravičena, pri čemer bo v primeru mladoletnih udeležencev kontaktiral njihove starše oz. skrbnike in pridobil njihovo soglasje.

 

Premestitev udeleženke ali udeleženca v posamezne delavnice nižje zahtevnostne stopnje

 

Organizator lahko vsako udeleženko ali udeleženca brez njihovega soglasja ali soglasja staršev oz. skrbnika, ko gre mladoletne udeleženke ali udeleženca, premesti iz posamezne delavnice v okviru tečaja, v katerega je prijavljen-a v posamezno delavnico tečaja nižje zahtevnostne stopnje, v kolikor ugotovi, da njeno/njegovo znanje ne dosega zahtevanega znanja za posamezno delavnico. V primeru mladoletnih udeleženk in udeležencev bo organizator pred premestitvijo v posamezno delavnico nižje zahtevnostne stopnje o premestitvi obvestil starša ali skrbnika.

 

Takšno premestitev organizator brez soglasja udeleženk ali udeležencev oz. pri mladoletnih udeleženkah ali udeležencih njihovih staršev oz. skrbnika opravi le, če ugotovi in argumentira, da udeleženec s svojim znanjem zavira pričakovan proces dela ter ovira druge udeleženke in udeležence pri pridobivanju znanj. Premestitev lahko organizator opravi v prvih dveh dneh udeležbe udeleženke ali udeleženca na seminarju.

 

Organziator lahko premestitev v posamezno delavnico nižje ali višje zahtevnostne stopnje opravi tudi na željo udeleženke ali udeleženca, če ta organizatorju poda zahtevo za premestitev ne kasneje kot v drugi dan njene/njegove udeležbe na seminarju ter v kolikor s strokovnega vidika ugotovi, da je premestitev upravičena.

 

Povračilo razlike v ceni med ceno tečaja višje in ceno tečaja nižje težavnostne stopnje v primeru, da je udeleženka ali udeleženec premeščen v tečaj nižje zahtevnostne stopnje na zahtevo organizatorja ali na svojo zahtevo

 

V primeru premestitve udeleženke ali udeleženca v tečaj nižje težavnostne stopnje organizator ne povrne razlike med ceno udeležbe na tečaju v katerega se je udeleženka ali udeleženec prvotno prijavil in tečaja v katerega je udeleženka ali udeleženec premeščen.

 

Doplačilo razlike v ceni med ceno tečaja nižje in ceno tečaja višje težavnostne stopnje v primeru, da je udeleženka ali udeleženec premeščen iz tečaja nižje težavnostne stopnje v tečaj višje težavnostne stopnje na predlog organizatorja ali na svoj predlog

 

V primeru, da udeleženki ali udeležencu premestitev v tečaj višje zahtevnostne stopnje predlaga organizator, bo udeleženka ali udeleženec premeščen v tečaj višje zahtevnostne stopnje proti doplačilu razlike v ceni med ceno tečaja nižje zahtevnostne stopnje in ceno tečaja višje zahtevnostne stopnje. V tem primeru bo organzator pred premestitvijo v tečaj višje zahtevnostne stopnje pridobil vse privolitve polnoletne udeleženke ali udeleženca, oziroma bo kontaktiral zakonitega zastopnika mladoletne udeleženke ali udeleženca in pridobil njihovo privolitev.

 

Povračilo razlike v ceni med ceno posamezne delavnice višje in ceno posamezne delavnice nižje težavnostne stopnje v primeru, da je udeleženka ali udeleženec premeščen v posamezno delavnico nižje zahtevnostne stopnje na zahtevo organizatorja ali na svojo zahtevo

 

V primeru premestitve udeleženke ali udeleženca v posamezno delavnico nižje težavnostne stopnje organizator ne povrne nobene razlike v ceni.

 

Doplačilo v primeru, da je udeleženka ali udeleženec premeščen iz posamezne delavnice v okviru tečaja nižje težavnostne stopnje v posamezno delavnico v okviru višje težavnostne stopnje na predlog organizatorja ali na svoj predlog

 

V primeru, da udeleženki ali udeležencu premestitev iz posamezne delavnice v okviru tečaja nižje zahtevnostne stopnje v posamezno delavnico v okviru tečaja višje zahtevnostne stopnje predlaga organizator, bo udeleženka ali udeleženec premeščen v tečaj višje zahtevnostne stopnje proti doplačilu v višini 30 eur za posamezni teden oziroma 60 eur za oba tedna udeležbe. V tem primeru bo organzator pred premestitvijo v posamezno delavnico višje zahtevnostne stopnje pridobil vse privolitve polnoletne udeleženke ali udeleženca, oziroma bo kontaktiral zakonitega zastopnika mladoletne udeleženke ali udeleženca in pridobil njihovo privolitev.

 

Izjemna premestitev udeleženke ali udeleženca v tečaj višje zahtevnostne stopnje

 

Organizator bo posamezni udeleženki ali posameznemu udeležencu predlagal premestitev v tečaj višje zahtevnostne stopnje brez doplačila v razliki cene med ceno tečaja nižje zahtevnostne stopnje in ceno tečaja višje zahtevnostne stopnje v primeru, da bo s strokovnega vidika ugotovil izjemno strokovno nadarjenost posamezne udeleženke ali posameznega udeleženca.

Prihod v Dancs centru nameščenih udeleženk in udeležencev na seminar

 

Udeleženke in udeleženci so sami odgovorni za prihod na seminar in za odhod s seminarja. Organizator prevzema odgovornost za udeležence šele s trenutkom njihovega prihoda v Dancs center ter prijave na sprejemnem pultu, odgovornost pa preneha s trenutkom odjave iz Dancs centra na dan odhoda posameznih udeleženk in udeležencev.

 

Odgovornost organizatorja za udeleženke in udeležence, ki za čas seminarja ne bivajo v Dancs centru

 

Udeleženke ali udeleženci, ki ne bivajo v Dancs centru so sami odgovorni za namestitev, za dnevne prihode na seminar ter odhode iz seminarja. Organizator za udeleženke in udeležence, ki ne bivajo v Dancs centru prevzema odgovornost izključno v času njihovega udejstvovanja na delavnicah seminarja, nikakor pa ne v času njihove odsotnosti iz Dancs centra.

 

Organizartor Dancs-Piran ne odgovarja za morebitne poškodbe udeleženk in udeležencev v času trajanja delavnic seminarja

 

Poškodba na delavnicah v času trajanja seminarja se smatra kot profesionalni riziko baletne in plesne umetnosti. V primeru poškodbe na delavnicah je udeleženka ali udeleženec še naprej upravičen do prisotnosti na delavnicah, čeprav za aktivno sodelovanje pri delu zaradi nastale poškodbe ni več sposoben. Riziko nastanka poškodbe udeleženke ali udeleženca na delavnicah seminarja v celoti prevzema udeleženka ali udeleženec oz. njihovi starši ali skrbnik!

 

Posamezni učitelj – pedagog ne odgovarja za morebitne poškodbe udeleženk in udeležencev v času trajanja delavnic seminarja

 

Nobeden od učiteljev – pedagogov ne prevzema odgovornosti za poškodbe posameznih udeležencev, ki bi lahko nastale med delom, saj v primeru baletne in plesne umetnosti zanje obstaja določen riziko tveganja.

 

Poškodba, do katere v času trajanja seminarja Dancs-Piran pride v času, ko ne potekajo seminarske aktivnosti posameznih delavnic

 

Čeprav na vseh dosedanjih seminarjih Dancs-Piran ni niti enkrat prišlo do kakršnekoli poškodbe izven časa seminarskih aktivnosti, pa navkljub temu lahko nepredvidoma pride do poškodb zaradi sil, na katere organizator nima neposrednega vpliva, čeprav skrbno pazi in skrbi za varnost udeležencev v največji mogoči meri! Poškodba, ki bi jo lahko udeleženka ali udeleženec utrpel-a v času, ko ne potekajo seminarske aktivnosti posameznih delavnic, se deli na odgovornost organizatorja za nastanek poškodbe in na odgovornost udeleženke ali udeleženca za nastanek poškodbe.

 

Kronične ali predhodne zdravstvene težave udeleženk in udeležencev

 

Udeleženci seminarja so organizatorja dolžni seznaniti s kakršnimikoli zdravstvenimi težavami ali alergijami udeleženke ali udeleženca in zagotaviti zdravniško pismo, v katerem je jasno opredeljeno, na kaj mora biti organizator pozoren. Dancs-Piran ne odgovarja za kakršnekoli kronične ali predhodne zdravstvene težave udeleženke ali udeleženca, ki so nastale pred obiskom seminarja.

 

Akutna bolezenska in zdravstvena stanja, ki bi se pojavila med seminarjem

 

Organizator Dancs-Piran bo v primeru, da se pri posamezni udeleženki ali posameznem udeležencu seminarja pojavi nepričakovano akutno bolezensko ali zdravstevo stanje, nemudoma poskrbel za takojšnji obisk zdravnika, tako da bo udeležensko ali udeleženca odpeljal v najbližjo zdravstveno ustanovo. O nastanku takšnega stanja bo v primeru, da je udeleženka ali udeleženec mladoletna oseba, nemudoma obvestil starše ali skrbnika.

 

Ukrepanje organizatorja v primeru poškodb

 

V primeru, da pride do poškodbe udeleženka ali udeleženca na seminarju, bo organizator nemudoma poskrbel za takojšnji obisk zdravnika, tako da bo udeležensko ali udeleženca odpeljal v najbližjo zdravstveno ustanovo. O poškodbi bo v primeru, da je udeleženka ali udeleženec mladoletna oseba, nemudoma obvestil starše ali skrbnika.

 

Nezadovoljstvo posameznih udeleženk ali udeležencev

 

Organizator Dancs-Piran nima vpliva na eventualna nezadovoljstva udeleženk ali udeležencev, ki bi nastala zaradi razlogov kot so strokovna odločitev za razvrstitev v tečaj nižje zahtevnosti zaradi tehničnega znanja in kondicijske pripravljenosti posameznika, nezadovoljstvo zaradi strokovne odločitve pedagoga o formacijski postavitvi in uvrstitvi posameznikov za nastop ali delo v okviru delavnice (vrsta, pozicija v skupini itd.), ki temelji na znanju posameznih udeležencev, zaradi nestrinjanja udeleženke ali udeleženca s prisotnostjo drugih udeleženecv, zaradi nacionalnih predsodkov itd.

 

V primeru, da pride do neupravičenega nezadovoljstva posameznih mladoletnih udeleženecv, bo organizator nemudoma obvestil starše ali skrbnike in se z njimi dogovoril za nadaljnje ukrepanje. V primeru, da gre za polnoletnega udeleženko ali udeleženca, bo organizator z njo/njim opravil razgovor in se odločil o nadaljnjih ukrepih.

 

V primeru, da pride do nacionalističnih izpadov posameznih udeleženk in udeležencev, bo organizator nemudoma ukrepal primerno in skladno z zakonom.

 

Organizartor Dancs-Piran ne odgovarja za morebitne izgube ali kraje lastnine udeleženk in udeležencev

 

Dancs-Piran ne prevzema odgovornosti za izgubo ali krajo lastnine udeleženke ali udeleženca, čeprav bo storil vse, da prepreči morebitne kraje lastnine, v primeru le teh pa bo izvedel vse potrebne akcije, da se povzročitelja odkrije.

Odpoved izvedbe posameznega tečaja

 

Za vsakega od tečajev seminara se zahteva določeno število udeležencev. V primeru, da bo udeležencev v posameznem tečaju manj kot 20, lahko organizator tečaj odpove, in sicer najkasneje 14 dni pred pričetkom seminarja. V primeru odpovedi posameznega tečaja bo pravočasno obvestil prijavljene udeleženke in udeležence oziroma v primeru mladoletnih oseb njihove starše ali skrbnika, ter jim ponudil možnost odločitve za obiskovanje enega od drugih tečajev. V kolikor se prijavljeni udeleženke in udeleženci ne odločijo za enega od drugih tečajev, se jim povrnejo vsa že vplačana sredstva.

 

Odpoved seminarja

 

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi seminarja ali posameznih tečajev v primeru nesreče, bolezni ali kakšnega drugega razloga, ki je plod višje sile in je nanj nemogoče vplivati. V tem primeru se prijavljenim vrnejo vsa že vplačana sredstva.

Vsi udeleženci morajo imeti sklenjeno popolno in celovito zdravstveno in nezgodno zavarovanje za celotno obdobje poletnega seminarja, kakor tudi za čas potovanja na seminar in iz seminarja!

 

Zavarovanje mora biti takšno, da kritje vse stroške v vseh okoliščinah, ki bi lahko nastale med udeležbo na Mednarodnem poletnem baletnem seminarju DANCS-PIRAN.

 

Vsi udeleženci Mednarodnega poletnega baletnega seminarja Dancs-Piran so dolžni ob prijavi v Dancs center odgovorni osebi na recepciji predložiti dokazilo o celovitem zdravstvenem in nezgodnem zavarovanju, v kolikor se od njih to zahteva.

 

Udeleženke in udeleženci oziroma starši ali skrbnik mladoletnih udeleženk in udeležencev, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, imajo tovrstna zavarovanja sklenjena z obveznim in dodatnim zdravstvenim zavarovanjem.

 

Državljani Evropske unije, ki nimajo stalnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji, morajo s seboj prinesti svojo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.

Vsi udeleženci so za čas bivanja ali zadrževanja v Dancs centru dolžni striktno upoštevati Dnevni red, ki je objavljen na oglasnih deskah, v spalnicah, jedilnici ter v baletnih dvoranah v Dancs centru.

 

Udeleženke in udeleženci so dolžni skrbeti za red in čistočo v spalnicah, baletnih dvoranah ter na celotnem območju Dancs centra.

 

Strogo prepovedan je vnos alkoholnih pijač in drugih škodljivih substanc v Dancs center.

 

Na celotnem območju Dancs centra (vključno s prostori v Dancs centru, balkoni in v predpisani okolici šole) je strogo prepovedano kaditi, uživati alkohol ali uživati druge škodljive substance.

 

Strogo prepovedani so izhodi mladoletnih oseb iz Dancs centra brez soglasja oziroma spremstva odgovorne osebe.

 

Polnoletne udeleženke in udeleženci so dolžni odgovorni osebi sporočiti izhode iz Dancs centra oziroma predvideno vrnitev v Dancs center kasneje od predpisane ure.

 

Vse spalnice v Dancs centru so opremljene s klimatskimi napravami, zato je prepovedano iznašati žimnice iz spalnic na balkone ali spanje na balkonih.

 

Namerno uničevanje opreme v Dancs centru se zaračuna skladno s ceno, ki jo določi Osnovna šola Cirila Kosmača Piran.

 

Udeležnke in udeleženci so dolžni organizatorja obvestiti o morebitnih nespoštovanjih pravil s strani drugih udeleženk ali udeležencev.

 

Udeležnke in udeleženci morajo upoštevati navodila organizatorja ter vsa obstoječa pravila in predpise za varno, učinkovito in dobro izvedbo programa.

 

Organizator Dancs-Piran si pridržuje pravico, da udeleženko ali udeleženca odstrani s seminarja v primeru, da ta večkrat krši navedena pravila, da predstavlja nevarnost zase ali za ostale udeležence in izvajalce seminarja. V takšnem primeru se stroški ne povrnejo.

 

 

DODATNA PRAVILA ZA UDELEŽENKE IN UDELEŽENCE, KI PREBIVAJO V DANCS CENTRU

 

Vstopanje udeleženk ali udeležencev v spalnice in zadrževanje udeleženk ali udeležencev v spalnicah v katerih ne prebivajo je strogo prepovedano!

 

Strogo prepovedano je zadrževanje moških udeležencev v spalnicah, v katerih prebivajo dekleta in obratno!

 

 

Red in čistoča v spalnicah

 

Vstop v spalnice je dovoljen izključno v copatih

 

Pooblačena oseba vsakodnevo čisti spalnice, v katerih prebivajo udeleženke ali udeleženci.  

 

Pooblaščena oseba - čistilka se ne dotika in/ali pospravlja osebnih stvari udeleženk ali udeležencev. Za vzdrževanje reda, vezanega na osebne stvari udeležencev, so odgovorni udeleženci sami.

 

Prepovedan je iznos žimnic, pokrival in vzglavnikov iz spalnic, vključno z iznosom na teraso posamezne spalnice.

 

Udeleženke in udeleženci ob prihodu prejmejo posteljnino s katero so dolžni vzgledno ravnati. Udeleženke in udeleženci posteljnino sami namestijo na žimnico, vzglavnik in pokrivalo. Zamenjava posteljnine se vrši na recepciji Dancs centra. Ob zamenjavi posteljnine so udeleženke in udeleženci dolžni staro posteljnino odstraniti z vzglavnikov, žimnic in pokrival in jo vrniti odgovorni osebi na recepciji. 

 

Ob odhodu so udeleženke in udeleženci, ki bivajo v Dancs centru dolžni sami odstraniti posteljnino iz žimnice, vzglavnika in pokrivala in jo predati odgovorni osebi na recepciji. Prav tako so dolžni za seboj pospraviti morebitne stvari, smeti in osebno opremo, ki je ne nameravajo odnesti s seboj.

 

Organizator Dancs-Pirana ne odgovarja za pozabljene stvari. Najdene pozabljene stvari bo organizator hranil do dva meseca po zaključku seminarja in jih predal lastnikom izključno ob podani zahtevi.

Dancs center razpolaga s tremi spalnicami, od katerih je:

 • prva spanica z 20 ležišči namenjena dekletom
 • druga spalnica z 20 ležišči namenjena dekletom
 • tretja spalnica z 18 ležišči namenjena moškim  

Vse spalnice so opremljene s klimatskimi napravami

 

Dancs center za udeleženke in udeležence, ki bivajo v Dancs centru zagotavlja:

 • vzglavnike, žimnice in pokrivala
 • posteljnino
 • omaro za vsako posamično udeleženko oziroma vsakega posameznega udeleženca  za hranjenje osebnih stvari

 

Organizator Dancs-Pirana udeleženkam in udeležencem, ki bivajo v Dancs centru ne zagotavlja:

 • brisač za osebno higieno
 • brisač za kopanje
 • osebne higiene (mila, šampona za lase, gela za tuširanje itd.)
 • osebnih stvari za osebno higieno
 • copat

Vse osebne stvari kot opisano zgoraj so udeleženke in udeleženci dolžni prinesti s seboj!

Vsi kandidati morajo s seboj prinesti za balet zahtevana delovna oblačila (dekleta: baletni dres, žabe, mehke baletne copate; fantje: baletni triko, suspenzor, majice, baletni copati), udeleženke, ki bodo opravljale delavnice v baletnih copatih na konicah prstov pa morajo s seboj prinesti lastne baletne copate za plesanje na konicah prstov (baletne špice).

 

Vsi udeleženci morajo s seboj prinesti lastne brisače za brisanje znoja med delom.

 

Dekleta morajo speti svoje lase tako, da sta vidni linija čela in vratu.

 

Moški plesalci z daljšimi lasmi morajo te primerno zvezati oz. speti.

 

Viseči uhani, zapestnice, verižice in prstani v času dela na seminarju niso dovoljeni.

 

Dolgi ali umetni nohti niso dovoljeni. Dekleta morajo imeti primerno oblikovane oz. skrajšane nohte na rokah, tako da ne ogrožajo zdravja drugih udeležencev semnarja, predvsem pa moških plesalcev – partnerjev.

 

Kakršnikoli nevarni lepotni dodatki, ki bi utegnili ogrožati varnost in zdravje udeleženk in udeležencev samih ali drugih udeleženk in udeležencev, niso dovoljeni.

 

V baletne dvorane je dovoljeno vstopati izključno v copatih.

 

V baletne dvorane je dovoljen izključno vnos brezalkoholnih pijač.

   UPORABNE INFORMACIJE

Kontaktirajte nas po telefonu

 

+386 (0)40 465 160

 

Kontaktirajte nas preko spletnega kontaktnega obrazca 

 

KONTAKTNI OBRAZEC

 

Kontaktirajte nas po pošti

 • Društvo baletnih umetnikov Slovenije
 • c/o Dancs-Piran
 • Trg prekomorskih brigad 1
 • 1000 Ljubljana
 • Slovenija

 

Naslov za pošiljanje pošte med trajanjem seminarja

 • Osnovna šola Cirila Kosmača Piran
 • c/o: Mednarodni poletni baletni seminar Dancs-Piran
 • Ime in priimek prejemnika
 • Oljčna pot 24 (stranski vhod)
 • 6330 Piran
 • Slovenija

Dancs center

Osnovna šola Cirila Kosmača Piran

Oljčna pot 24 (stranski vhod)

6330 Piran

Slovenija  

 

OGLEJTE SI NA ZEMLJEVIDU    

Udeleženke in udeleženci lahko izbirajo med naslednjimi tečaji:

 

Osnovni NAPREDNI tečaj – SKUPINA

&

Nadaljevalni / profesionalni tečaj – SKUPINA

 

V Osnovnem naprednem tečaju – SKUPINA in v Nadaljevalnem / profesionalnem tečaju – SKUPINA, bodo vsi udeleženci deležni enake pozornosti, saj bodo opravljali enako delo tako po koreografski kot po zahtevnostni in količinski plati. Osnovni napredni tečaj – SKUPINA in Nadaljevalni / profesionalni tečaj – SKUPINA tako udeležencev ne bosta več delila na zbor in solo, temveč bosta potekala izključno na način enakopravnega in enakovrednega dela v skupini.

  

Osnovni NAPREDNI tečaj – SOLO

&

Nadaljevalni / profesionalni tečaj – SOLO

 

V kolikor udeleženka ali udeleženec želi pridobiti dodatna znanja oz. vzdrževati plesno kondicijo tudi v solističnih vlogah, lahko dodatno izbere opcijo Dodatni tečaj – SOLO. Namen takšnega tečaja je delo na solističnih variacijah, pas de deuxu (plesu v dvoje – v primeru zadostnega števila moških udeležencev) in drugih solističnih zvrsteh iz železnega repertoarja klasičnega baleta. Plesalke in plesalci so poleg tega, da so jim dodeljene solistične vloge (variacija, duet …) lahko razvrščeni tudi v skupine, v katerih plešejo takrat, ko nimajo solističnega nastopa. Vsi udeleženci Dodatnega tečaja – SOLO bodo deležni enake pozornosti, vsakemu bo dodeljen solo nastop in vsak bo zaseden tudi v manjših ali večjih skupinah, od dveh do števila prijavljenih udeleženk in udeležencev. Delo v tečaju bo po strukturi ekvivalentno delu na kreiranju baletne predstave s solisti in zborom. Pedagog bo udeleženkam in udeležencem dodelil posamezne variacije oziroma solistične nastope z ozirom na njihovo kvaliteto znanja in kondicijsko ter tehnično pripravljenost.

 

Opcionalni izbor delavnic v okviru posameznih tečajev

 

V kolikor se posamezna plesalka ali plesalec ne želi udeležiti enega od tečajev v celoti, lahko izbira med opcionalnimi možnostmi. Novost opcionalnega izbora je v tem, da je mogoče katerikoli tečaj izbrati izključno v kompletu s klasično baletnim treningom, ki pa je hkrati tudi edini workshop, za katerega se je mogoče odločiti brez izbire ene od drugih delavnic.

 

Več o posameznem tečaju lahko najdete v rubriki TEČAJI & DELAVNICE

Na DANCS-PIRAN, mednarodni baletni poletni seminar se prijavite preko spletne prijavnice, ki jo najdete na povezavi

 

PRIJAVNICA 2020

 

Ne glede na to za kakšno vrsto plačila se boste odločili, van bomo po prejemu prijave to tudi potrdili.

V kolikor posamezna udeleženka ali udeleženec v času seminarja ne želi bivati v Dancs centru oziroma so vse kapacitete Dancs centra že popolnjene, lahko v Piranu najde drugo prebivališče. V ta namen predstavljamo nekaj ugodnejših ponudnikov namestitev. Organizator nima vpliva na proste kapacitete posameznega ponudnika, zato predlagamo, da si prenočišče zagotovite čimprej.

 

 

Maona d.o.o. Piran (agencija, ki razpolaga s številnimi namestitvami v Piranu)

 

Naslov: Cankarjevo nabrežje 7, 6330 Piran – Pirano, Slovenija

Telefon: 00386 (0) 5 67 34 520

Fax: 00386 (0) 5 67 34 519

E – mail: maonapiran@siol.net

 

 

Hostel Trobenta in oblak

 

Naslov: Belokriška cesta 23, 6320 Portorož – Portorose, Slovenija

Telefon: 00386 31 877 254

www.hostelpiran.net

 

 

PachaMama

 

Naslov: Trubarjeva 8, Piran – Pirano, Slovenija – Slovenia

Internetna stran

 

 

VAL – Hostel & Garni hotel

 

Naslov: Gregorčičeva 38a, 6330 Piran – Pirano, Slovenija – Slovenia

Telefon: (+386) 5 673 25 55

Fax: (+386) 5 673 25 56

E-mail: yhostel.val@siol.net

http://www.hostel-val.com/

 

 

ali poiščite druge možnosti nočitev

Vodja in umetniški vodja seminarja

TOMAŽ RODE

 

 

Vodja administracije

MIRJANA ŠROT

 

 

Ekipa Skrb za udeležence

 

MIRJANA ŠROT

NASTJA CAJHEN

DARINKA PRESTON

NEJC NOČ

 

 

Koordinator del in vodja tehnike

IGOR MEDE

 

Tehnična ekipa

IGOR MEDE, MATJAŽ MARIN, NEJC NOČ

 

 

Odgovorni tehnik

IGOR MEDE

 

 

Izvedbo seminarja omogoča

MINISTRSTVO ZA KULTURO REPUBLIKE SLOVENIJE

Največ o Piranu izveste na naslednjih povezavah:

 

PIRAN WIKIPEDIJA, PROSTA ENCIKLOPEDIJA

 

 

PIRAN NA I FEEL SLOVENIA