NAVODILA UDELEŽENCEM DANCS-PIRAN 2020

OB BALETNEM DROGU

INFORMACIJE ZA UDELEŽENCE SEMINARJA DANCS PIRAN 2020

Spoštovani udeleženci Mednarodnega poletnega baletnega seminarja DANCS-PIRAN 2020!

Veseli nas, da ste se odločili za udeležbo na seminarju in preživljanje tedna ali dveh v družbi baletne in plesne umetnosti!

PRED PRIHODOM SI OBVEZNO PREBERITE HIGIENSKA PRIPOROČILA IN NAVODILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB Z NOVIM KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2, ki so dostopna na spletni strani Dancs-Pirana na povezavi: https://dancs-piran.com/navodila-dancs-pirana-2020-o-ukrepih-vezanih-na-epidemijo-novega-koronavirusa/

PRED PRIHODOM OBVEZNO SPREMLJAJTE AKTUALNE INFORMACIJE, VEZANE NA EPIDEMIJO KORONAVIRUSA, ki so dostopna na spletni strani Dancs-Pirana na povezavi: https://dancs-piran.com/bodimo-oprezni-pomembne-informacije-o-koronavirusu/

PRED PRIHODOM NA SPLETNI STRANI DANCS-PIRAN OBVEZNO IZPOLNITE IN POŠLJITE:

 1. PODATKOVNI FORMULAR: https://dancs-piran.com/podatkovni-formular-dancs-piran/
 2. PREDIZJAVO ZA UDELEŽENKE IN UDELEŽENCE SEMINARJA DANCS-PIRAN 2020 VEZANA NA EPIDEMIJO KORONAVIRUSA: https://dancs-piran.com/predizjava-vezana-na-epidemijo-koronavirusa/

UDELEŽENCI SEMINARJA MORAJO IMETI S SEBOJ ZADOSTNO ŠTEVILO ZAŠČITNIH MASK ZA LASTNO UPORABO V CELOTNEM ČASU TRAJANJA SEMINARJA. ZAŠČITNE MASKE SO UDELEŽENCI DOLŽNI NOSITI VES ČAS NAHAJANJA V DANCS CENTRU, RAZEN TEDAJ, KO IZVAJAJO AKTIVNOSTI SEMINARJA.  

 • Organizator bo posebno pozornost namenil osebni higieni, predvsem umivanju rok.
 • Udeleženci so ves čas dolžni vzdrževati medsebojno distanco najmanj 1.5 – 2 metra.
 • Pri čakanju na obede so udeleženci dolžni spoštovati na tleh označeno medsebojno distanco.
 • V jedilnici se lahko udeleženci posedejo le na stole, ki ne nosijo oznake o prepovedi uporabe.
 • Med tem, ko udeleženci v okviru delavnic občasno ne izvajajo aktivnosti (dve ali več skupin, ki se medsebojno izmenjujeo), so dolžni upoštevati medsebojno distanco skladno z navodili pedagoga.

UDELEŽENCI SEMINARJA DANCS-PIRAN 2020 SO DOLŽNI SPOŠTOVATI NAVODILA ZA PREPREČEVANJE Z OKUŽBO Z NOVIM KORONAVIRUSOM, NA KAR JIH BO OSEBJE NEPRESTANO OPOZARJALO.  

V PRIMERU, DA POSAMEZNI UDELEŽENEC SEMINARJA NAVKLJUB OPOZORILU ODGOVORNE OSEBE NAVODIL ŠE NAPREJ NE BO SPOŠTOVAL, MU ORGANIZATOR LAHKO ODREČE GOSTOLJUBNOST. 

GRE ZA ZDRAVJE VAS, VAŠEGA OTROKA IN DRUGIH OTROK!

IZHODI IZ DANCS CENTRA KOT TUDI ODHODI NA KOPANJE BODO ZARADI EPIDEMIJE KORONAVIRUSA IN PREPREČITVE VSEH MOŽNOSTI ZA OKUŽBO V NAJVEČJI MERI, POTEKALI PRETEŽNO ORGANIZIRANO. NIHČE OD UDELEŽENCEV NE SME SAMOVOLJNO ZAPUSTITI DANCS CENTRA.

ČUTIMO SE DOLŽNE V NAJVEČJI MOŽNI MERI POSKRBETI ZA ZDRAVJE VAŠIH OTROK, ZATO BOMO V NAJVEČJI MOGOČI MERI SLEDILI VSEM UKREPOM ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE Z NOVIM KORONAVIRUSOM SKLADNO Z NAVODILI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE IN NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE!

HVALA ZA RAZUMEVANJE!

Za tiste udeležence seminarja, ki bivate v Dancs centru in ste v prijavnici označili svoj prihod na nedeljo, 19.7.2020 ali 26.7.2020, je prihod v Dancs center mogoč v popoldanskem času med 16.00 in 20.00 uro. Če se iz upravičenega razloga v Dancs centru ne morete zglasiti do 20. ure, nam to prosim sporočite po elektronski pošti na naslov info@dancs-piran.com.

Udeleženci, ki ne bivate v Dancs centru, se prvi dan posameznega tedna (20.7. ali 27.7.) zglasite na skupnem sestanku, ki bo:

 • za udeležence Nadaljevalne & Profesionalne delavnice ob 9.15 v baletni dvorani 1. Dancs centra
 • za udeležence Osnovnega naprednega tečaja ob 9.30 v baletni dvorani 2 Dancs centra

(urnik, ki bo označeval dvorano bo dostopen na oglasni deski v Dancs centru).

Zemljevid, na katerem je označena pot do Dancs centra:

PRIJAVA:

V Dancs center se prijavite na recepciji OŠ Cirila Kosmača Piran, vhod skozi stranska vrata.

Pred vstopom v Dancs center:

 • ste dolžni izpolniti izjavo vezano na novi koronavirus
 • odgovorna oseba na recepciji vam bo izmerila temperaturo, ki ne sme presegati 37,5°

Ob prijavi priložite:

 • s strani starša ali skrbnika podpisan izpolnjen Podatkovni formular, ki ste ga izpolnili in poslali preko spletne povezave.

Ob prijavi boste prejeli:

 • posteljnino (ki jo morate ob odhodu vrniti) – za tiste, ki bivate v Dancs centru.

Op. Ob odhodu iz Dancs centra je potrebno posteljo in omaro, ki ste jo uporabljali pospraviti! Posteljnino je potrebno sleči in jo vrniti dežurni osebi! Obvezno morate preveriti tudi ali ste s seboj vzeli vse vaše osebne stvari!

S seboj lahko prinesete tudi lastno posteljnino!

Za tiste udeleženke/udeležence seminarja, ki bivate v Dancs centru:

JE ZAGOTOVLJENO:

 • posteljnina
 • omara za shranjevanje stvari

NI ZAGOTOVLJENO:

 • brisače
 • zaščitne maske
 • copati
 • pribor za osebno higieno …

UDELEŽENCI MORAJO S SEBOJ OBVEZNO IMETI:

 • dovolj zaščitnih mask za čas trajanja seminarja
 • razkužilo za roke za individualno uporabo

Zaradi zagotavljanja varnosti je vstop v Dancs center dovoljen izključno z izkaznico!

Morebitno izgubo izkaznice ste dolžni nemudoma prijaviti dežurni službi v Dancs centru!

PRAVILA BIVANJA V DANCS CENTRU:

Hišni red:

 1. Stanovalci so dolžni uporabljati sobe in skupne prostore v skladu z njihovim namenom ter varovati domsko premoženje pred okvarami in zlorabami.
 1. Pri uporabi sob in skupnih prostorov morajo stanovalci ravnati v smislu dobrega gospodarja, zlasti so dolžni:
 • redno skrbeti za red in čistočo v sobah ter paziti na čistočo v skupnih prostorih, kopalnicah, sanitarijah, baletnih dvoranah in jedilnici,
 • pravilno uporabljati in varovati pred okvarami vodovodne, električne, ogrevalne in druge instalacije ter naprave v sobah in skupnih prostorih,
 • varčno uporabljati vodo in električno energijo,
 • takoj prijaviti dežurnemu ali recepciji Dancs centra vsakršno okvaro v sobi ali v skupnih prostorih.
 1. Udeleženec, ki namerno poškoduje inventar, bo nosil stroške popravila.
 1. Stanovalci so se dolžni vesti tako, da spoštujejo zasebnost in svobodo drugih ter da ne motijo ostalih stanovalcev pri delu in počitku.
 1. Stanovalci so se v času epidemije dolžni držati vseh navodil in pravil organizatorja, pedagogov in osebja, za preprečitev širjenja okužbe z novim koronavirusom. Pri tem so ves čas dolžni sami zagotavljati medsebojno razdaljo najmanj 1,5 – 2 metra.
 1. V centru morata biti red in mir, zato je prepovedano:
 • razgrajanje, ropotanje, kričanje in preglasna uporaba radijskih in drugih akustičnih sredstev, zlasti med 22. uro zvečer in 7. uro zjutraj;
 • prirejanje zabav v sobah in skupnih prostorih;
 • spuščanje neznanih oseb v center in v sobe;
 • prikrivanje neprijavljenih oseb.
 1. Nočni mir je od 22.00–7.00 ure.
 1. V Dancs center je strogo prepovedano vnašanje alkoholnih pijač in drugih škodljivih ter neprimernih stimulansov;
 1. V vseh prostorih in na teritorialnem radiju Dancs centra je kajenje strogo prepovedano. Dovoljeno je le na zato določenih mestih izven centra.

Vsakršna kršitev strogih prepovedi se lahko kaznuje z odpovedjo gostoljubnosti.

 1. Urniki poteka seminarja in obedov so objavljeni na oglasnih deskah Dancs centra.
 1. Vsem osebam, ki bivajo v Dancs centru, je zaradi epidemije koronavirusa strogo prepovedano samovoljno zapuščanje Dancs centra! Center lahko zapustijo samo v spremstvu odgovorne osebe in ob predhodnem dogovoru. Mladoletne osebe lahko ob predhodnem dogovoru ebentualno zapustijo Dancs center, če so njihovi starši oziroma skrbnik podali pisno dovoljenje.

V času med 26.7. in 1.8.2020 se bosta v Portorožu (Amfiteter Avditorija Portorož) predvidoma zvrstili dve baletni baletni predstavi. Udeleženci seminarja si bodo predstavi lahko ogledali organizirano ob plačilu cene vstopnice.

Organizator NE prevzema odgovornosti za kraje osebnih predmetov udeležencev seminarja. V primeru kraje so le to udeleženci dolžni sporočiti dežurnemu, ki bo posredoval prijavo na policijsko postajo.

Dancs center je potrebno zapustiti najkasneje dan po zaključku seminarja.

Odhod je potrebno sporočiti odgovorni osebi na recepciji.

Ob odhodu je potrebno predložiti izkaznico, ki se primerno označi.

Ob odhodu so udeleženci seminarja, ki bivajo v Dancs centru, dolžni pospraviti posteljo, prostor okoli postelje, pripadajočo omaro, odgovorni osebi na recepciji pa vrniti posteljnino.

V Piran ni mogoče vstopati z avtomobilom. Od garažne hiše do Tartinijevega trga (končna postaja) vozi brezplačen avtobus vsakih 15 minut.

V okviru Mednarodnega poletnega baletnega seminarja Dancs-Piran se bodo udeleženci seminarja PREDVIDOMA predstavili tudi na javnih predstavitvah:

Žal so nas iz Piran pred kratkim obvestili, da so bili zaradi epidemije koronavirusa primorani za leto 2020 sprejeti odločitev o odpovedi vseh javnih dogodkov na prostem, kjer ni mogoče zagotoviti primerne razdalje med obiskovalci. Tako letos Poletnega festivala Piran, ki se je sicer v preteklih letih odvijal na Tartinijevem trgu, ne bo.

Sobota, 25.7.2020:

Nastop bomo poskušali organizirati v prostorih Dancs-centra, v kolikor bomo prejeli dovoljenje NIJZ. V primeru, da dovoljenja za izvedbo predstavitve dela udeležencev Mednarodnega poletnega baletnega seminarja Dancs-Piran 2020 v prvem tednu od NIJZ ne bomo prejeli, nastopa po prvem tednu seminarja letos ne bo. Za nastalo situacijo, ki je plod višje sile in na katero organizator seminarja nima vpliva, se vam opravičujemo.

Nedelja, 1.8.2020:

Natop bo predvidoma potekal v okviru Baletnega koncerta Dancs-Piran v Amfiteatru Avditorija Portorož. Koncert letos žal ne bo brezplačen, za ogled pa si je potrebno pravočasno zagotoviti vstopnice. Te lahko kupite na blagajni Avditorija Portorož ali preko spletne prodaje na spletni strani www.avditorij.si.

Obvestilo o spremembah pedagogov:

Zaradi epidemije Koronavirusa in z njim povezane nalezljive bolezni   Covid-19 v letu 2020 smo bili primorani za letošnji seminar poiskati zamenjavo za nekatere pedagoge, ki bodisi zaradi omejitev v Slovenijo ne morejo pripotovati iz posameznih držav oziroma so zaradi epidemije sodelovanje odpovedali. O tem smo udeležence obvestili že v predhodnem elektronskem sporočilu.

Vsi pedagogi, ki smo jih na Dancs-Piran 2020 zamenjali, so v največji meri po strokovni kvaliteti ekvivalentni napovedanim pedagogom, tako da udeleženci seminarja pri pridobivanju novih znanj ali pri samem delu v okviru seminarja v nobenem preimeru ne bodo prikrajšani!

Vsem sremembam lahko sledite na spletni strani https://dancs-piran.com.

Pomembne informacije za udeležence Mednarodnega poletnega baletnega seminarja DANCS-PIRAN 2020 lahko spremljate na spletni strani:

https://dancs-piran.com/novice-2020/

Za vse nadaljnje informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu:

info@dancs-piran.com.

Naslov DANC`S CENTRA:

DANCS CENTER

c/o Osnovna šola Cirila Kosmača Piran/Scuola Elementare Ciril Kosmač Pirano
Oljčna pot 24

6330 Piran – Pirano

FOTOGRAFIRANJE IN VIDEO SNEMANJE:

Udeleženci se strinjajo, da organizator celotno fotografsko in video gradivo uporabi za namene promocije, publikacije in medijskih objav seminarja ter v razstavne namene.

PARKIRANJE:

Brezplačno parkiranje kjerkoli v Piranu ni mogoče, vstop z avtomobilom v samo mestno jedro pa ni dovoljen. Parkiranje je mogoče le na naslednjih lokacijah:

 1. Garažna hiša ARZE se nahaja na Belem križu pred pokopališčem in v neposredni bližini OŠ Piran. Iz garažne hiše in OŠ Piran je možen dostop v mesto peš. 
 2. Garažna hiša Fornače se nahaja pred vstopom v mesto Piran, iz pritličja garaže se usmerite proti morju, od koder vozi gratis mini bus v center mesta vsakih 15 minut, zadnja vožnja je ob 23.45.
 3. Najcenejša varianta parkiranja je v Luciji, na gramoznem nasipu pred vhodom v Marino Portorož.
 1. Dostop do Dancs centra je mogoč tudi z avtomobilom, vendar vas moramo opozoriti, da avtomobila ne puščajte na parkirišču, ki je namenjeno izključno abonentom, saj obstaja velika verjetnost, da vas bodo redarji oglobili.

Prosimo, preberite si dodatne informacije, dostopne na internetni strani

www.dancs-piran.com

Z veseljem vas pričakujemo v Piranu!

DANCS TEAM