NAVODILA DANCS-PIRANA 2020 O UKREPIH, VEZANIH NA KORONAVIRUS

HIGIENSKA PRIPOROČILA IN NAVODILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB Z NOVIM KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2

PRI IZVAJANJU SKUPINSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI NA MEDNARODNEM POLETNEM BALETNEM SEMINARJU DANCS-PIRAN 2020

Pri izvajanju plesnih dejavnosti tveganje za prenos okužbe z novim koronavirusom obstaja (npr. zaradi zbiranja ljudi v skupine, tesnejših stikov pri plesu itd.

Udejstvovanje je izključno odločitev posameznika in s tem tudi prevzem odgovornosti za tveganje za prenos bolezni.

Vsak posameznik mora biti seznanjen s tem, da bo v primeru, če bo v skupini kdo okužen, posledično lahko okuženih več oseb v skupini. Nadalje je možen prenos okužbe tudi naprej.

Z upoštevanjem vseh spodaj navedenih ukrepov bomo možnost za okužbo zmanjšali, ne pa popolnoma izključili.

POMEMBNO!

GRE ZA ZDRAVJE VAS, VAŠEGA OTROKA IN OSTALIH UDELEŽENCEV MEDNARODNEGA POLETNEGA BALETNEGA SEMINARJA DANCS-PIRAN 2020!

Zaradi varovanja zdravja tako udeležencev kot pedagogov in osebja na Mednarodnem poletnem baletnem seminarju Dancs-Piran 2020, vse udeleženke in udeležence seminarja oziroma njihove starše ali skrbnike naprošamo, da pred prihodom na seminar podajo izključno resnične informacije na obrazcu, ki se nahaja na spletni strani www.dancs-piran.com. V primeru, da se posamezna udeleženka ali posamezni udeleženec seminarja zato, ker sodi v skupino, ki izkazuje povečano možnost za prenos okužbe z novim koronavirusom, seminarja Dancs-Piran 2020 v tekoćem letu ne bo mogla oz. mogel udeležiti, bo že vplačana kotizacija in bivanje ter prehrana v Dancs centru prenešena na naslednje leto.

UDELEŽENKE IN UDELEŽENCI SO NAJVEČ EN DAN PRED PRIHODOM DOLŽNI IZPOLNITI IN POSLATI SPLETNI OBRAZEC Z VPRAŠANJI, VEZANIMI NA KORONAVIRUS. OBRAZEC SE NAHAJA NA NASLEDNJI POVEZAVI:

https://dancs-piran.com/predizjava-vezana-na-epidemijo-koronavirusa/

 

PRED PRIHODOM NA SEMINAR DANCS-PIRAN 2020

 1. Udeleženci seminarja Dancs-Piran morajo biti pred prihodom na seminar brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, kašljanje, povišana telesna temperatura, bolečine v žrelu, mišicah …).
 2. V primeru, da udeleženka/udeleženec seminarja kaže kakršnekoli simptome, ki so našteti zgoraj, se seminarja ne more in ne sme udeležiti! V takšnem primeru bomo že prijavljenim udeležencem vplačano kotizacijo in bivanje v Dancs centru prenesli na naslednje leto.
 3. Udeleženci seminarja Dancs-Piran, ki so se manj kot 14 dni pred pričetkom seminarja nahajali v katerikoli od držav z RDEČEGA seznama oziroma s seznama s poslabšano epidemiološko sliko se seminarja Dancs-Piran v letu 2020 ne smejo in morejo udeležiti. V takšnem primeru bomo že prijavljenim udeležencem vplačano kotizacijo in bivanje v Dancs centru prenesli na naslednje leto.
 4. Udeleženci seminarja Dancs-Piran, ki so se več kot 14 dni pred pričetkom seminarja nahajali v katerikoli od držav z RDEČEGA seznama oziroma s seznama s poslabšano epidemiološko sliko in po vrnitvi v Slovenijo opravili obvezno 14-dnevno karanteno, se seminarja Dancs-Piran v letu 2020 lahko udeležijo ob predložitvi uradnega negativnega testa na Koronavirus, ki ne sme biti starejši od 36 ur. Zdravniški test na Koronavirus so udeleženci dolžni predložiti osebni na sprejemnem pultu.
 5. Udeleženci seminarja Dancs-Piran, ki so se manj kot 14 dni pred pričetkom seminarja nahajali v katerikoli od držav z RUMENEGA seznama se seminarja Dancs-Piran v letu 2020 lahko udeležijo, vendar pa te udeleženke in udeležence naprošamo, da v kolikor sumijo, da so bili v stiku z okuženo osebo oziroma so se nahajali na področju povečanih žarišč, pred prihodom na seminar opravijo zdravniški test na novi koronavirus.
 6. Udeleženke in udeležence seminarja Dancs-Piran, ki sumijo, da so bili v zadnjih 14-dneh v stiku z okuženo osebo naprošamo, da se bodisi seminarja zaradi zdravja ostalih udeleženk in udeležencev v letu 2020 ne udeležijo, oziroma da pred prihodom na seminar opravijo zdravniški test na koronavirus.

 

OB PRIHODU V DANCS CENTER – ZA UDELEŽENKE IN UDELEŽENCE SEMINARJA, KI BIVAJO V DANCS CENTRU

 1. Udeleženke in udeležence seminarja Dancs-Piran, ki bivajo v Dancs centru se ob prihodu na sprejemnem pultu prijavijo odgovorni osebi.
 2. Sprejem na seminar je mogoč izključno za udeleženke in udeležence, ki prihajajo iz držav, ki jih je Vlada Republike Slovenije uvrstila na seznam varnih držav (Zeleni seznam), ter za udeleženke in udeležence, ki prihajajo iz držav, ki jih je Vlada Republike Slovenije uvrstila na Rumeni seznam, vendar le ob predložitvi zdravstvenega testa na okužbo z novim koronavirusom. Test mora biti opravljen v Sloveniji in ne sme biti starejši od 36 ur!
 3. Pred vstopom na dvorišče šole, ne glede na to, da je dvorišče tip odprtega prostora, so si vsi, ki vstopajo pred vstopom dolžni razkužiti roke in na obraz pravilno namestiti zaščitno masko.
 4. Sprejemni pult se bo nahajal zunaj, pred vhodom v šolo, v primeru slabega vremena pa v izoliranem predprostoru.
 5. Polnoletni udeleženci oziroma v primeru mladoletnih udeležencev njihovi starši oziroma skrbnik bodo zaprošeni, da še enkrat lastoročno izpolnijo in podpišejo obrazec z vprašanji, vezanimi na novi koronavirus. V celoti izpolnjen obrazec, ki ga bo organziator po potrebi in na zahtevo posredoval NIJZ je predpogoj za nadaljnjo obravnavo udeleženk in udeležencev seminarja.
 6. Vstop v poslopje šole je dovoljen izključno osebju seminarja, udeleženkam in udeležencem seminarja, ne pa tudi njihovim staršem, spremljevalcem, skrbnikom itd.
 7. Pred vstopom v poslopje šole bo odgovorna oseba udeleženkam in udeležencem izmerila telesno temperature z brezstičnim termometrom. Izmerjena temperatura ne sme preseči 37,5º.
 8. Udeleženke in udeleženci seminarja, ki prihajajo iz držav, ki jih je Vlada Republike Slovenije uvrstila na rumeni seznam, morajo ob prihodu odgovorni osebi predložiti v Sloveniji opravljen test na okužbo z novim koronavirusom, ki ne sme biti starejši od 36 ur.
 9. Odgovorna oseba bo imela pooblastila, da v primeru najmanjšega suma na okužbo z novim koronavirusom posamezno udeleženko ali posameznega udeleženca napoti na obvezno testiranje na morebitno okužbo z novim koronavirusom. Nadaljnji postopek registracije za udeleženke in udeleženke, ki bodo napoteni na testiranje, se bo nadaljeval šele ob predložitvi negativnega testa.

Po uspešno opravljeni registraciji bo udeleženka ali udeleženec seminarja Dancs-Piran napoten v vnaprej določeno sobo, v kateri ji/mu bo vnaprej določena postelja, ki jo je zaradi zagotavljanja zahtevane medsebojne distance dolžan uporabljati ves čas bivanja na šoli!

 

OB PRIHODU V DANCS CENTER – ZA UDELEŽENKE IN UDELEŽENCE SEMINARJA, KI NE BIVAJO V DANCS CENTRU

 1. Udeleženke in udeležence seminarja Dancs-Piran, ki NE bivajo v Dancs centru se ob vsakem prihodu na sprejemnem pultu prijavijo odgovorni osebi.
 2. Pred vstopom na dvorišče šole, ne glede na to, da je dvorišče tip odprtega prostora, so si vsi, ki vstopijo pred vstopom dolžni razkužiti roke in na obraz pravilno namestiti zaščitno masko.
 3. Sprejemni pult se bo nahajal zunaj, pred vhodom v šolo, v primeru slabega vremena pa v izoliranem predprostoru.
 4. Sprejem na seminar oziroma vstop v prostore, v katerih se izvaja seminar Dancs-Piran 2020 je vsakič znova mogoč izključno za udeleženke in udeležence, ki prihajajo iz držav, ki jih je Vlada Republike Slovenije uvrstila na seznam varnih držav (Zeleni seznam), ter za udeleženke in udeležence, ki prihajajo iz držav, ki jih je Vlada Republike Slovenije uvrstila na Rumeni seznam, vendar le ob predložitvi zdravstvenega testa na okužbo z novim koronavirusom. Test mora biti opravljen v Sloveniji in ne sme biti starejši od 36 ur! Udeleženke in udeleženci, ki morebiti prihajajo iz držav na Rumenem seznamu, morajo organizatorju predložiti dokazilo ter izpolnjeno izjavo, da za čas obiskovanja seminarja Dancs-Piran 2020 ne bodo zapuščali teritorialnega ozemlja Republike Slovenije. Kot dokazilo velja potrdilo o najemu nepremičnine, o posedovanju nepremičnine, potrdilo o bivanju v turističnih namestitvah itd.
 5. Vse udeleženke in vsi udeleženci seminarja Dancs-Piran, ki NE bivajo v Dancs centru so organizatorju dolžni predložiti potrdilo, da za celotni čas trajanja seminarja Dancs-Piran 2020 bivajo v Sloveniji, ob tem pa podati pisno in podpisano izjavo, da za čas obiskovanja seminarja Dancs-Piran, ne bodo zapuščali teritorialnega ozemlja Republike Slovenije. Polnoletne udeleženke in udeleženci lahko izjavo podpišejo sami, v primeru mladoletnih udeleženk in udeležencev pa njihovi starši oziroma skrbnik.
 6. Polnoletni udeleženci oziroma v primeru mladoletnih udeležencev njihovi starši oziroma skrbnik bodo ob vsakem prihodu zaprošeni, da lastoročno izpolnijo in podpišejo obrazec z vprašanji, vezanimi na novi koronavirus. V celoti izpolnjen obrazec za vsak posamičen prihod, ki ga bo organziator po potrebi in na zahtevo posredoval NIJZ, je predpogoj za nadaljnjo obravnavo udeleženk in udeležencev seminarja ter za njihov vsakokratni vstop v šolo.
 7. Vstop v poslopje šole je dovoljen izključno osebju seminarja, udeleženkam in udeležencem seminarja, ne pa tudi njihovim staršem, spremljevalcem, skrbnikom itd.
 8. Pred vstopom v poslopje šole bo odgovorna oseba udeleženkam in udeležencem vsakič znova izmerila telesno temperature z brezstičnim termometrom. Izmerjena temperatura ne sme preseči 37,5º.
 9. Odgovorna oseba bo imela pooblastila, da v primeru najmanjšega suma na okužbo z novim koronavirusom posamezno udeleženko ali posameznega udeleženca napoti na obvezno testiranje na morebitno okužbo z novim koronavirusom. Nadaljnji postopek ugotavljanja sposobnosti obiskovanja posameznih udeleženk in udeležencev, ki bodo napoteni na testiranje, se bo nadaljeval šele ob predložitvi negativnega testa.

 

DOLŽNOST ORGANIZATORJA TER PRAVILA OBNAŠANJA IN POSTOPANJA V DANCS CENTRU, KI JE OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA PIRAN

 1. Organizator bo ves čas trajanja seminarja Dancs-Piran 2020 strogo sledil navodilom NIJZ in od udeleženk in udeležencev zahteval njihovo striktno spoštovanje.
 2. Organizator bo v vseh prostorih zagotovil zahtevano medebojno distanco ljudi in jo tudi zahteval.
 3. Osebje Osnovne šole Cirila Kosmača Piran bo redno, večkrat na dan v celoti razkuževala vse prostore.
 4. Organizator bo na več mestih (vhod, vhod v spalnice, vhod v dvorane, vhod v toaletne prostore, vhod v jedilnico itd. zagotovil razkuževalna sredstva.
 5. Udeleženke in udeleženci ter strokovno osebje so dolžni skladno z navodili organizatorja večkrat dnevno temeljito izvajati zahtevano osebno higieno:
 • Umivanje in razkuževanje rok pred vsakim obrokom
 • Umivanje in razkuževanje rok pred in po vsaki izvedeni delavnici
 • Umivanje in razkuževanje rok ob vsakem vstopu v šolo
 • Redno vzdrevanje s strani NIJZ priporočenih ostalih higienskih ukrepov.
 1. Organizator bo najmanj 2x dnevno vsem udeleženkam in udeležencem seminarja Dancs-Piran 2020 izmeril temperaturo z brezstičnim termometrom. Temperatura nikoli ne sme preseči 37,5º.
 2. Ves čas bivanja oziroma zdrževanja na šoli, so udeleženke in udeleženci dolžni nositi zaščitne maske. Zaščitne maske lahko snamejo šele v trenutku, ko se v baletni dvorani postavijo na njim vnaprej dodeljeno mesto ob baletnem drogue, ko se nahajajo na njim dovoljenem ležišču, ko v jedilnici sedejo za mizo, oziroma v primerih, ki jih v nadaljevanju določajo priporočila NIJZ.
 3. Vsi udeleženci seminarja so ves čas dolžni strogo upoštevati in držati medsebojno distanco v dolžini najmanj 1,5 metra, prav tako so dolžni upoštevati vse označbe distanc, ki so označene in se nahajajo na tleh.
 4. Vstop v kopalnice in wc je dovoljen izključno eni osebi naenkrat.
 • V jedilnici morajo udeleženke in udeleženci ob čakanju na obrok brezpogojno upoštevati medsebojno distanco, skladno z označbami na tleh. Po prejemu obroka bodo s strani odgovorne osebe napoteni na sedišče. Uporaba sedišč, označenim z znakom prepovedi, ni dovoljena.
 • Zaradi preprečevanja možnosti okužbe z novim koronavirusom samostojni izhodi iz Dancs centra (Osnovne šole Cirila Kosmača Piran) niso dovoljeni! Organizirani bodo redni nadzorovani skupinski izhodi.
 • Organizator bo ves čas trajanja seminarja Dancs-Piran 2020 strogo nadzoroval izvajanje zahtevanih ukrepov. V primeru, da posamezni udeleženka ali udeleženec navkljub opozorilom še naprej ne bo spoštoval ukrepov, mu bo organizator trajno odpovedal gostoljubje na seminarju Dancs-Piran 2020. V tem primeru organizator ne nosi nobenih stroškov, prav tako pa udeleženka ali udeleženec v takšnem primeru ni upravičen do sorazmerne vrnitve vplačane kotizacije in stroškov bivanja ter/ali prehrane!

 

RIZIKO UDELEŽENCEV IN ORGANIZATORJA

V primeru, da bo organizator pri posamezni udeleženki ali udeležencu ugotovil sum na okužbo z novim koronavirusom, jo/ga bo nemudoma izoliral od ostalih udeleženk in udeležencev ter ga skladno z vsemi zdravstvenimi pravili in zahtevami NIJZ napotil na testiranje.

V kolikor bo okužba posameznega udeleženca seminarja Dancs-Piran 2020 ugotovljena kot pozitivna, bo organizator nemudoma stopil v kontakt z NIJZ in v celoti ter brezpogojno postopal po navodilih NIJZ!

Organizator opozarja, da bo v primeru potrditve okužbe posameznega udeleženca seminarja Dancs-Piran 2020 za vse udeleženke in udeležence ter strokovno osebje zagotovo odrejena najmanj 14-dnevna karantena, vsi, tako udeleženci kot strokovno osebje pa bodo napoteni na obvezno testiranje na okužbo z novim koronavirusom.

PRAVNI POUK

NE GRE LE ZA VAS ALI VAŠEGA OTROKA – VARNO UDELEŽBO NA SEMINARJU DANCS-PIRAN 2020 SMO S SKUPNIMI MOČMI DOLŽNI ZAGOTOVITI VSEM!

Navajnje neresničnih podatkov ali pritajitev resničnih podatkov in dejstev, ki jih organizator zahteva od udeležencev oz. njihovih staršev in skrbnikov je kaznivo!

 

PRIPOROČILA NIJZ VEZANA NA PLESNE DEJAVNOSTI

Pri izvajanju plesnih dejavnosti tveganje za prenos okužbe z novim koronavirusom obstaja (npr. zaradi zbiranja ljudi v skupine, tesnejših stikov pri plesu itd.)

Udejstvovanje je izključno odločitev posameznika in s tem tudi prevzem odgovornosti za tveganje za prenos bolezni.

Vsak posameznik mora biti seznanjen s tem, da bo v primeru, če bo v skupini kdo okužen, posledično lahko okuženih več oseb v skupini. Nadalje je možen prenos okužbe tudi naprej.

Z upoštevanjem vseh spodaj navedenih ukrepov bomo možnost za okužbo zmanjšali, ne pa popolnoma izključili.

Poleg ustaljene dobre higienske prakse je za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 treba upoštevati še dodatne ukrepe, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok. Varna medosebna razdalja zaradi virusa, ki se izloča s kihanjem, kašljanjem, glasnim govorjenjem … je vsaj 1.5 oz. 2 metra. V primeru, da je ta razdalja manjša, je tveganje za okužbo večje. V primeru, da je večja, je tveganje za okužbo manjše. V primeru fizične aktivnosti je varna razdalja glede na stopnjo aktivnosti sorazmerno večja. Roke vedno smatramo kot onesnažene, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju. Z onesnaženimi rokami prenašamo povzročitelje okužbe nase in na druge osebe ter predmete, ki se jih dotikamo (npr. kljuke, ročaji, delovni pripomočki, denar, ipd.).

UKREPI, KI JIH MORAJO UPOŠTEVATI VSI – UDELEŽENKE IN UDELEŽENCI SEMINARJA DANCS-PIRAN 2020, PEDAGOGI IN OSEBJE:

 1. Udeleženci seminarja Dancs-Piran morajo biti brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, kašljanje, povišana telesna temperatura, bolečine v žrelu, mišicah …).
 2. Upoštevajo naj higieno kihanja, kašlja.
 3. Pogosto naj si umivajo ali razkužujejo roke (z razkužilom za roke npr. na osnovi 60 do 80 % alkohola), posebej ob vstopu v objekt in v vadbeni prostor ter ob izstopu iz objekta oziroma vadbenega prostora.
 4. Naj se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene. Čim manj se dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je
 5. Opreme, rekvizitov in potrebščin si ne izmenjujejo med seboj.
 6. V prostorih se zadržijo le toliko časa, kolikor traja vadba.
 7. Ples v parih naj poteka le med osebama, ki živita v skupnem gospodinjstvu ali sta v stalnem tesnem stiku ali sta stalen plesni par. Plesov, pri katerih se plesalci v parih zamenjujejo, naj se ne izvaja.
 8. Zagotavljajo naj zadostno razdaljo med posameznimi osebami oziroma med posameznimi pari: v času brez fizične aktivnosti (npr. razlaga, odmor) najmanj 1,5 oz. 2 metra, pri izvajanju plesne dejavnosti pa glede na fizično aktivnost in hitro gibanje več, saj se zaradi intenzivnejšega dihanja med povečano fizično aktivnostjo sprošča večja količina kapljic in aerosola iz ust in potencialno tudi novega koronavirusa. Razdalja med posameznimi plesnimi pari mora biti tolikšna, da se prepreči kapljični prenos med pari. Priporočamo vsaj 2 metra oziroma še več.
 9. Priporočamo, da vaditelji in udeleženci nosijo maske, razen med plesom. Za osebe v stalnih plesnih parih, ki sicer ne živijo v tesnih stikih, je tveganje za prenos okužbe večje. Zanje priporočamo masko tudi med plesom. Maska mora segati od korena nosu do pod brade, med nošenjem se je ne dotikamo, ker bi na ta način lahko prišlo do onesnaženja rok in prenosa okužbe na druge predmete in osebe. Masko je treba zamenjati na dve do tri ure oziroma prej, če se zmoči. Pred in po uporabi maske si je treba temeljito umiti ali razkužiti roke
 10. Po končani vadbi se udeleženci ne umivajo v objektu, za brisanje potu imajo sseboj svoje čiste brisače.

DODATNI UKREPI, KI NAJ JIH UPOŠTEVAJO ZAPOSLENI, VADITELJI:

 • Urnik vadb naj bo tak, da je pričetek, če je skupin več, v vsakem prostoru zamaknjen zato, da udeleženci ne prihajajo in odhajajo hkrati.
 • Vaditelj plesne gibe in korake kaže sam.
 • Zagotovljena mora biti možnost umivanja in razkuževanja rok za zaposlene oz. vodje in udeležence. Podajalniki razkužila naj bodo nameščeni na glavnem vhodu ter na vhodih v posamezne vadbene prostore.
 • Vadba naj poteka v primerno velikem prostoru. Število udeležencev je omejeno, odvisno od velikosti prostora. Manjše kot je število udeležencev na površino dvorane ter večja kot je razdalja med udeleženci, manjša je možnost prenosa virusa.
 • Vadba naj poteka v dobro prezračenem prostoru. Pred in po vsaki zaključeni vadbi se prostor za vadbo temeljito prezrači. Če ni možno naravno zračenje ves čas vadbe, se prostor za vadbo temeljito prezrači tudi med vadbo vsakih 10 minut. V primeru mehanskega prezračevanja zrak ne sme krožiti. Podrobnejša navodila za izvedbo prezračevanja in varno uporabo prezračevalnih sistemov so na naslednji povezavi:https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19.
 • Pred in po vsaki zaključeni vadbi se v prostorih (vadbeni prostor, garderobe in sanitarije) temeljito razkuži površine: gumbi in stikala zvočnih naprav, stikala za luči, kljuke dvorane, držala, držala stopniščnih ograj, površine v garderobi, ki se jih ljudje dotikajo, itd. Za čiščenje in razkuževanje prostorov naj se smiselno uporabljajo Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval.
 • Priporočamo, da so obvestila o zaščitnih ukrepih (plakati, infografike ) razobešenana več vidnih mestih.

Navedena priporočila so podana s higienskega vidika. Natančnejša navodila za delovno mesto plesnega učitelja ter za potrebno razdaljo med njim in plesalci glede na vrsto oz. intenzivnost plesne dejavnosti in hitrost gibanja poda pooblaščeni specialist medicine dela, prometa in športa, ki natančno pozna organizacijski proces in tveganja na posameznih delovnih mestih.

V NADALJEVANJU BO ORGANIZATOR UPOŠTEVAL NAVODILA, KI JIH JE POOBLAŠČENI SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, KI NATANČNO POZNA ORGANIZACIJSKI PROCES IN TVEGANJA NA POSAMEZNIH DELOVNIH MESTIH IZDELAL ZA DELO V PROFESIONALNEM BALETNEM ANSAMBLU.

 

PRILAGOJENA REVIZIJA STROKOVNE OCENE TVEGANJA IZVAJALCA MEDICINE DELA – DODATEK OB EPIDEMIJI, KI JO JE IZVAJALEC MEDICINE DELA PODAL ZA PROFESIONALNI BALETNI ANSAMBEL

DELO V OKVIRU BALETNEGA SEMINARJA DANCS-PIRAN 2020 SE V OSNOVI NE RAZLIKUJE OD DELA BALETNEGA ANSAMBLA IN MU JE EKVIVALENTNO.

 

SPLOŠNI    DEL

SPLOŠNI UKREPI NA MESTU IZVEDBE SEMINARJA – OŠ CIRILA KOSMAČA PIRAN

Udeleženci, strokovno in drugo osebje, ki imajo simptome in znake akutne bolezni dihal, morajo ostati doma in naj ne prihajajo na seminar Dancs-Piran 2020. Prav tako naj doma ostanejo udeleženci, strokovno in drugo osebje, če je z virusom  Sars-Cov2  pred pričetkom seminarja zbolel kdo od njihovih družinskih članov (visoko rizični kontakt).

Bolne udeležence, strokovno in drugo osebje bo ločeno od zdravih: Udeleženci, strokovno in drugo osebje, ki po prihodu ali nahajanju v Dancs centru kažejo simptome akutne respiratorne bolezni (npr. kašelj, težave z dihanjem) in povišano teleseno temperaturo ali pri katerih se simptomi pojavijo tekom delovnega dneva, bodo ločeni od drugih udeležencev in osebja in bodo takoj poslani v izolacijo oziroma domov.

Površine in prostori, kjer je deloval oziroma se zadrževal udeleženec, strokovni delavec ali delavec osebja s sumom oziroma s potrjeno okužbo, bodo nemudoma očiščeni in razkuženi (navodila v prilogi).

PRIHODI IN ODHODI UDELEŽENCEV IN STROKOVNEGA OSEBJA TER OSEBJA NA AKTIVNOSTI SEMINARJA

Uvede se drsni urnik v izogib gneči na  vhodih  v  baletne dvorane  in  v  garderobah.

Organizirani bosta 2 poti – ena je namenjena prihodu, druga pa odhodu  z  aktivnosti seminarja. 

V garderobah se istočasno ne sme zadrževati večje število ljudi. Število je omejeno na 3 osebe hkrati. Udeleženci morajo ves čas uporabljati točno določeno mesto, kjer odlagajo svoje stvari (torbice, nahrbtnike, oblačila ipd.). Oblazinjeno pohištvo (tkanine) se zamenja s takšnim, ki omogoča lažje čiščenje (npr. ravne lesene, plastične ali kovinske površine). V primeru stolov iz tkanine, ki jih je težje razkužiti, se no za te uporabila polivinilna prevleka za enkratno uporabo.

ORGANIZACIJA DELA IN ZMANJŠEVANJE STIKOV MED UDELEŽENCI, STROKOVNIM OSEBJEM IN OSEBJEM

Organizator seminarja Dancs-Piran bo ves čas nadzoroval in prepoznaval kritične točke v Dancs centru (OŠ Cirila Kosmača Piran), kjer prisotni morebiti niso na medsebojni varni razdalji oziroma je ne bodo upoštevali in bon a nepravilnosti opozarjal ter zahteval njihovo takojšnjo odpravo. Organizator seminarja Dancs-Piran bo v primeru, da delovni proces – aktivnosti seminarja v okviru strokovnega dela posameznih delavnic – zahteva delo na medosebni razdalji manj kot je varnostna razdalja, in ko druge organizacijske rešitve niso mogoče, zagotovil uporabo ustreznih zaščitnih mask in druge osebne varovalne opreme (rokavice, očala, vizirji, zaščitne obleke, itd.). Priporočeno je nošenje zaščitnih mask tudi pri baletnih plesalcih v duetu. Telesni stik med plesalci v duetu povečuje možnost prenosa okužbe med udeleženci.  Organizator je dolžan in bo zagotovil razkužila na vstopih v Dancs center (OŠ Cirila Kosmača Piran), v splanice, v toaletne prostore, v garderobe in dvorane, v jedilnico itd..

V primerih, da si več udeležencev ali/in osebja deli isti delovni prostor, mora biti in bo med njimi zagotovljena ustrezna varnostna razdalja – najmanj 2 m ali več. Udeleženci in strokovno osebje morajo ves čas, razen pri aktivnem delu ko je zagotovljena ustrezna varnostna razdalja, nositi zaščitno masko. V kolikor to ni izvedijivo, je potrebno urediti ustrezno fizično pregrado (npr. »pleksi« steklo) med udeleženci in osebjem oziroma organizirati delo v različnih izmenah.  Delo v izmenah odredi pedagog, nadzoruje pa ga s strani organizatorja določena oseba. Vsi prostori se bodo pogosto zračili:

 • Spalnice se zračijo ves čas, okna in vrata na prosto bodo odprta, prečiščena klimatska naprava se lahko uporablja izključno v času od 22.00 Do 7.00 ure,
 • Baletne dvorane, v katerih poteka delo od 9:30 – 17:00 se zračijo neprekinjeno od 7.00 do 21.00, v 15 minutnih odmorih so udeleženci seminarja dolžni dvorane zapustiti za njihovo razkuževanje.
 • Jedilnica se na način, da so ves čas odprta vsa okna zrači neprestano.
 • Vsi drugi prostori se zračijo najmanj 10 minut v obdobju ene ure.

ODMORI V BALETNIH DVORANAH, NAMENJENI RAZKUŽEVANJU:

Velika baletna dvorana:

 • 8:00 – 8:15;
 • 11:00 – 11:15;
 • 12:45 – 13:00;
 • 15:30 – 15:45;
 • 17:15 – 17:30;
 • 21:00 – 21:15.
 • V času med 17:15 in 9:15 je za udeležence seminarja vstopo ali zadrževanje v baletni dvorani prepovedano.
 • V času med 21:00 in 9:00 je za profesionalne baletne plesalce vstopo ali zadrževanje v baletni dvorani prepovedano.

Srednja in mala baletna dvorana:

 • 8:15 – 8:30;
 • 11:15 – 11:30;
 • 13:00 – 13:15;
 • 15:45 – 16:00;
 • 17:30 – 17:45;
 • 21:15 – 21:30.
 • V času med 17:30 in 9:30 je za udeležence seminarja vstopo ali zadrževanje v baletni dvorani prepovedano.
 • V času med 21:15 in 9:30 je za profesionalne baletne plesalce vstopo ali zadrževanje v baletni dvorani prepovedano.

Sestanki osebja oz. udeležencev bodo potekali preko telekomunikacijskih  poti, v kolikor bo to možno. Kadar se bodo sestanki odvijali v prostorih Dancs centra (OŠ Cirila Kosmača Piran), bodo prostori tako veliki, da bodo omogočali interakcijo med osebjem oz. udeleženci na ustrezni varnostni razdalji (2 metra ali več). Udeleženci in osebje morajo med sestankom nositi zaščitne maske. V primeru dolgotrajnega dela bo zagotovljeno zračenje na vsako uro, in sicer najmanj 10minut; po vsakem sestanku se bo prostor zračil dlje časa. Zagotovljeno bo ustrezno razkuževanje površin pred in po vsakem sestanku.

Kadar bo to mogoče, bo organizator uvedel izmensko delo posameznih udeležencev seminarja Dancs-Piran na način, da bo delovni process potekal nemoteno, nihče od udeležencev pa ne bo prikrajšan za obseg dela. V primeru izmenskega dela bodo udeleženci razporejeni tako, da bo na seminarju naenkrat prisotno najmanjše število udeležencev, ki še lahko zagotavljajo normalen delovni proces. Delovni procesi se lahko upočasnijo, zaradi zagotavljanja ustrezne varnostne razdalje med udeleženci ter osebjem in upoštevanja vseh ukrepov.

Pripomočki in delovne površine, ki si jih bo tekom dela izmenjevalo več udeležencev bodo  redno razkuževane z razkužili, ki vsebujejo najmanj 60 % alkohola.

ODMORI

Prepovedano je skupinsko zbiranje udeležencev in osebja v skupnih prostorih, jedilnici, ipd.

Število naenkrat prisotnih v jedilnici se zmanjša v skladu z velikostjo jedilnice, tako da bo organizator določil različne termine za odmore za obede. V jedilnici se stoli prerazporedijo z upoštevanjem ustrezne varnostne razdalje (2 m). Osebje obeduje v svojih prostorih, ko je to mogoče.

Odmori za kajenje se ukinjajo, kajti kajenje na celotnem območju Dancs centra (OŠ Cirila Kosmača Piran) ni dovoljeno, odhod iz območja Dancs centra pa terja ponovni celotni postopek vstopa na njegovo območje. V vsakem primeru bo od kadilcev zahtevano dosledno umivanje/ razkuževanje rok pred in po kajenju, zaradi neporcdnega stika med rokami obrazom  in sluznico med kajenjem.

HIGIENSKI UKREPI

Udeleženci in osebje morajo maske uporabljati v vseh skupnih prostorih zgradbe, ob delu z obiskovalci ali v specifičnih situacijah, ki so opisane v nadaljevanju besedila, pri ukrepih za posamezne skupine delavcev. Ob vhodu bodo obešena jasna navodila za ustrezno uporabo zaščitnih mask v zaprtih prostorih.

Ob vstopu v Dancs center (OŠ Cirila Kosmača Piran) je obvezno razkuževanje rok za vse, ki vstopijo na njegovo območje. Ob vhodu bodo obešena jasna navodila za ustrezno higieno rok.

Od udeležencev in osebja se bo zahtevalopogosto razkuževanje roke z razkužilom, ki vsebuje vsaj 60-95%, alkohola, ter umivanje s toplo vodo in milom (vsaj 20 sekund); še izrecno pa je obvezno razkuževanje in umivanje rok po vsakem stiku s sodelavci ali površinami izven mesta dela (navodila v prilogi).

Udeleženci in osebje bodo opozarjani na pravilno higieno kašlja oz. respiratorno higieno (v prilogi).

Po koncu vsake posamezne delavnice se bodo delovne površine razkužile, prav tako se bodo razkužili morebitni pripomočki, material itd. (mednje sodijo tudi tipkovnice, kljuke itd.). Osebju, zadolženemu za razkuževanje bo na voljo dovolj čistilih robčkov prepojenih z alkoholnim razkužilom, da bodo lahko pred vsako uporabo in po zaključku dela obrisali pogosto uporabljene površine.

Udeležencem in osebju se bo naročilo, da si med seboj čim manj izmenjujejo delovno opremo (npr.telefone, računalnikc, kamere, mikrofone, glavnike, fene, izvijače, itd.). 

Zahteva se medsebojno opozarjanje na ustrezno zračenje prostorov (vsaj 1x na uro po 10 minut) in zagotovitev pravilnega delovanja ventilacijskih sistemov (v prilogi).

OBVEŠČAN.JE IN IZOBRAŽEVANJE

Zahtevano je kontinuirano obveščanje udeležencev in osebja o splošnih higienskih ukrepih, spremembah v organizaciji dela ter o odgovornem obnašanju ves čas trajanja seminarja Dancs-Piran. Vodje, strokovno in drugo osebje morajo biti zgled ostalim.

Navodila za nošenje mask, razkuževanje/umivanje rok, higieno kašlja bodo v obliki plakatov razobešena na vseh vidnih mestih v Dancs centru; udeležence in osebje se bo o njih opozmjalo tudi preko vseh možnih obveščevalnih kanalov (npr. intranet itd).

ZAČASNA PREKINITEV DELOVNEGA PROCESA

Kjer z organizacijskimi in higienskimi ukrepi ne bodo zagotovljeni varni delovni pogoji, delovni procesi začasno prekinejo.

UDELEŽENCI Z VIŠJO STOPNJO TVEGANJA ZA OKUŽBO ZARADI KRONIČNIH BOLEZNI

Vsi polnoletni udeleženci oz. starši ali skrbnik mladoletnih udeležencev seminarja Dancs-Piran 2020 so pred prihodom na seminar dolžni izpolniti in poslati SPLETNI PODATKOVNI FORMULAR, ki se nahaja na spletni strani www.dancs-piran.com in sicer na povezavi: https://dancs-piran.com/podatkovni-formular-dancs-piran/ .

Udeležencem, pri katerih bo organizator ugotovil posamezne kronične bolezni, ki predstavljajo višjo stopnjo tveganja za okužbo z novim koronavirusom se udeležba na seminarju v letu 2020 prepove in zagotovi nadomestna udeležba na enem od prihodnjih seminarjev Dancs-Piran, ko bo situacija s koronavirusom v celoti premagana.

Med te med drugimi sodijo tudi: 

 • tisti s kronično astmo in kroničnimi alergijami,
 • nosečnice,
 • tisti, ki so na bioloških in imunosupresivnih zdravilih, na kemoterapiji,
 • tisti z od inzulina odvisno sladkorno boleznijo,
 • tisti s kronično pljučno boleznijo ali malignim obolenjem, ki so bili ali so še na katerikoli vrsti protivnetne imunosupresivne terapije v zadnjem letu ali ki imajo pogosta recidivna vnetja zarndi okužb (kot so KOPB, bronhicktazijc, kronična astma na terapiji, pljučna fibroza, drnge sistemske avtoimune bolezni na dihalih, pljučni malignom),
 • starejši od 60 let, ki imajo težja srčno-žilna obolenja, ostala težja obolenja,
 • tisti s težjimi psihiatričnimi obolenji.

PREVENTIVNI UKREPI OB PRIHODU ZUNANJIH OSEB (OBISKOVALCEV) ZDRAVSTVENO STANJE

Obiskovalcem je načeloma prepovedan vstop v prostore Dancs centra (OŠ Cirila Kosmača Piran).

V primeru, ko organizator ne bo smel prepovedati vstopa starša ali skrbnika v Dancs center veljajo naslednji ukrepi:

Obiskovalci, ki imajo simptome in znake akutne bolezni dihal, v Dancs center ne smejo vstopiti. Prav tako v Dancs center ne smejo vstopiti v primeru, da je z virusom Sars-Cov2  okužen kdo od njihovih družinskih članov (visoko rizični kontakt) ali so bili v preteklih 14. dnevih v kontaktu z obolelo osebo s Covid-19 ali so v zadnjih 14. dnevih pripotovali iz območij prizadetih zaradi epidemije Sars-Cov2 oziroma iz držav na Rdečem in Rumenem seznamu.

Na zgoraj navedeno se bo opozarjalo s plakati na vhodu v Dancs center.

Merjenje telesne temperature pri vhodu v Dancs center se izvaja obvezno in z brezstičnim termometrom.

HIGIENSKI UKREPI

Uporaba zaščitnih mask v vseh zaprtih prostorih zavoda je za vse udeležence, strokovno in drugo osebje ter morebitne obiskovalce obvezna.

 • Ob vhodu bodo obešena navodila za ustrezno uporabo zaščitnih mask v zaprtih
 • Ob vstopu v zavod je obvezno razkuževanje rok za vse obiskovalec.
 • Ob vhodu bodo obešena navodila za ustrezno higieno in razkuževanje rok, kašljain/ali kihanja ter preventivnega obnašanja.
 • Pri vhodu in na drugih skupnih prostorih bodo na razpolagorazkužilna  sredstva,  ki  vsebujejo vsaj 60-95% alkohola. Ob umivalnikih bo vedno na voljo milo ter papirnate brisačke.

ZMANJŠEVANJE STIKOV MED UDELEŽENCI, OSEBJEM IN OBISKOVALCI TER MED OBISKOVALCI

Morebitni obiskovalci morajo za svoj prihod predhodno zaprositi organizatorja seminarja Dancs-Piran prejo sredstev interneta ali telefona. V primeru, da bo organizator odobril njihov vstop v Dancs center, bodo predhodno naročeni ob točno določenih terminih, da ne bo prihajalo do zadrževanja večjega števila ljudi v prostorih zgradbe. Prihod obiskovalcev v zgradbo mora biti kar se da točen – ne prej kot 5 minul pred predvidenim terminom. Obiskovalci morajo po končanih obveznostih nemudoma zapustijo zgradbo in se ne smejo zadrževati v prostorih zgradbe.

Delo osebja z obiskovalci mora potekati na ustrezni varnostni razdalji – vsaj 2 m ali za ustrezno fizično pregrado (npr. »pleksi« steklo). Pri tem je obvezna uporaba mask, rokovanje je prepovedano. Po odhodu obiskovalca je potrebno razkužiti površine, katerih se je dotikal, prostor pa prezračiti (po vsakem obisku, še posebej pa ob daljšem zadrževanju osebe v prostoru).

 • Zagotovljena mora biti ustrezna varnostna razdalja med obiskovalci samimi – vsaj 2 m. Pri tem je obvezna uporaba mask, rokovanje je
 • Obiskovalci se ne smejo zadrževati v skupnih garderobah, ampak isključno na površinah kjer je zagotovljena ustrezna medosebna razdalja. V posebej določenih prostorih lahko posamično odložijo osebne predmete na za to predvidenih mestih, ki se jih ob njihovem odhodu ustreznorazkuži.

 

SPECIALNI DEL: IZ REVIZIJE TVEGANJA ZA BALETNE PLESALCE

 • tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-Cov-2 je: povečano
 • dodatni ukrepi za zmanjševanje tveganja so: priporočeni

Vrsta ukrepa

Zadolžcn za ukrep

Izvcdba ukrepa

V primeru slabega počutja in pojava simptomov bolezni Covid-19 (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, prebavne motnje) udeleženci, strokovno in drugo osebje ostanejo v domači samoizolaciji in po telefonu kontaktirajo svojega osebnega zdravnika, ki jim bo podal nadaljnja navodila.

Vsi udeleženci, strokovno in drugo osebje

SE IZVAJA VES ČAS

V primeru nastopa simptomov (povišana telesna temperatura, kašljanje, kihanje, slabost, driska, bruhanje) morajo udeleženci, strokovno in drugo osebje čimprcj zapustiti Dancs center. Prostore v katerih je delal je potrebno temeljito počistiti in razkužiti.

Vodstveno osebje seminarja

Vsi udeleženci, strokovno in drugo osebje

SE IZVAJA VES ČAS

Vsi udeleženci, strokovno in drugo osebje obvesti svojega vodjo in ostane doma, tudi če zboli kdo od družinskih članov (visoko rizični kontakt) ali če je bil v stiku z osebo s potijcno okužbo.

Vsi udeleženci, strokovno in drugo osebje

SE IZVAJA VES ČAS

V skupnih prostorih je za zaposlene obvezno nošenje zaščitne maske (navodila za pravilno uporμbo zaščitne maske v prilogi).

Vodstveno osebje seminarja

SE IZVAJA VES ČAS

Za vse udeležence, strokovno in drugo osebje veljajo splošna navodila higiene rok. Ključnega pomena je redno umivanje rok z milom in vodo ali razkuževanje.

Vsi udeleženci, strokovno in drugo osebje

SE IZVAJA VES ČAS

Na vhodu v Dancs center in v vseh njegovih prostorih, je na voljo razkužilo z navodili za pravilno umivanje in razkuževanje rok ter uporabo zaščitnih mask.

Vodstveno osebje seminarja

SE IZVAJA VES ČAS

Potrebno je upoštevati pravilno higieno kašlja, kihanja, brisanja nosu.

Vsi udeleženci, strokovno in drugo osebje

SE IZVAJA VES ČAS

Organizacija odmorov – na odmore hodijo udeleženci, strokovno in drugo osebje posamezno oz. v manjših skupinah, ki zagotavlja ustrezno razdaljo 1,5-2 metra. Za seboj naj očistijo in prezračijo prostor namenjen za malico.

Vodstveno osebje seminarja

Vsi udeleženci, strokovno in drugo osebje

SE IZVAJA VES ČAS

Za vsa srečanja je v v vseh prostorih potrebno zagotoviti zadostno varnostno razdaljo med udeleženci, strokovnim in drugim osebjem.

Vodstveno osebje seminarja

SE IZVAJA VES ČAS

Omejevanje ne-nujnih medsebojnih stikov.

Vodstveno osebje seminarja

SE IZVAJA VES ČAS

Nujni sestanki se izvajajo v manjših skupinah. Prostori se redno razkužujejo in zračijo. Še bolj se priporoča virtualne sestanke in konference.

Vodstveno osebje seminarja

Vsi udeleženci, strokovno in drugo osebje

SE IZVAJA VES ČAS

Udeležence, strokovno in drugo osebje spodbujamo, da med seboj čim manj izmenjujejo delovno opremo (npr. telefone, računalnike, pisala itd.) in orodja. V kolikor se oprema izmenjuje, naj se dosledno razkužuje.

Vodstveno osebje seminarja

SE IZVAJA VES ČAS

Organizira se dodatno razkuževanje miz, tipkovnic, kljuk in redno prezračevanje prostorov (navodila za zračenje v prilogi).

Vodstveno osebje seminarja

SE IZVAJA VES ČAS

Specifična delo znotraj skupine baletnih plesalcev:

 • pri delu je potrebno omejiti število prisotnih ljudi v dvorani oziroma v delovnem prostoru,
 • ker je zaradi narave dela nemogoče upoštevati varnostno razdaljo in namestiti plcksi stekla, se med skupinskim delom svetujeuporaba  zaščitnih  Neposredni telesni stik med udeleženci ni priporočen (izjema so člani  skupnega  gospodinjstva  ter partne1ji  v  panogah,  ki jih dovoljuje Odlok o začasnih pogojih za  izvajanje  športne  dejavnosti  (Ur.l.RS,  št. 63/20) z dne 06. 05.2020) in je dovoljen le pri  tistih  panogah,  kjer  pravila  zahtevajo  sodelovanje  dveh za izvedbo (na primer plesni par), vsakič z istim partnerjem. Telesni stik med plesalcema v plesnem paru povečuje tveganje za prenos  okužbe  z z virusom  SARS-CoV  -2. Vsi plesalci  si naj pred vstopom v dvorano nadenejo obrazno masko in jo nosijo vse do pričetka treninga. Takoj po končanem treningu si naj vsi nadenejo obrazno masko in jo nosijo vse dokler ne zapustijo skupne prostore. Udeleženci morajo med vadbo  ves čas ohranjati medsebojno razdaljo najmanj 1,5-2 metrov.
 • Telesni stik več plesalcev hkrati nidovoljen.

 

PRILOGE

 

PRILOGA 1: NAČRT UKREPOV OB OKUŽBI ZAPOSLENEGA

Oboleli udeleženec, strokovni ali ostali sodelavec s sumom na obolenje (prehladno obolenje ali vročina, bolečine v mišicah, težko dihanje, utrujenost) mora nemudoma prenehati z delom:

 • Vzpostaviti mora stik z izbranim osebnim zdravnikom ter slediti prejetim navodilom m priporočilom
 • Okuženi se obravnava v skladu z dobro klinično prakso. Visoko tvegane kontakte okuženega v njegovem domačem okolju obravnava epidemiolog.
 • Ob vsakem potrjenem primeru služba za varnost pri delu skupaj z izvajalcem MDPŠ preveri tesne stike z ostalimi zaposlenimi, oceni stopnjo tveganja za prenos in sprejeme ukrepe na podlagi mnenja epidemiologa za potencialno ogrožene (osamitev, karantena, itd.).
 • Pri ocenjevanju tveganja smo posebej pozorni na starejše od 60 let in kronične bolnike (delavce s srčno-žilnimi boleznimi, boleznimi dihal, povišanim krvnim tlakom, prebolelim rakom), saj je pri njih obolevnost in smrtnost nekajkrat večja, kot pri ostali populaciji.

Priporočila za udeležence, strokovno in drugo osebje, ki so bili v nizko tveganem kontaktu s potrjenim primerom COVJD-19: Vsak skrbno samo-opazuje svoje zdravstveno stanje 14 dni po netveganemkontaktu.

 • Ob pojavu prehladnih znakov (prehladno obolenje ali vročina, bolečine v mišicah, težko dihanje, utrujenost) obolenja NEMUDOMA preneha z opravljanjem dela in sledi navodilom iz točke l.
 • Nosi običajno masko ves čas, ko je v stiku, ko je na razdalji, manjši od 2 m v obdobju 14 dni po tovrstnem
 • Nosi nitrilne rokavice ves čas, ko je v stiku s strankami ali sodelavci (priporoča se, da masko in rokavico nosijo ves čas).
 • Rokavice in masko je potrebno menjavati vsaj na 2 uri.

IDENTIFIKACIJA UDELEŽENCEV, STROKOVNEGA IN DRUGEGA OSEBJA:

 • Vse udeležence, strokovno in drugo osebje je potrebno kontinuirano obveščati, da v primeru slabega počutja in pojava simptomov (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje) odidejo v proctor za samoizolacijo, to nemudoma sporočijo organizatorju in kontaktirajo svojega osebnega zdravnika po telefonu, ki jih bo po presoji napotilna testiranje v regionalno vstopno točko.
 • Identificirajo se vsi sodelavci, ki so bili v tveganem kontaktu s potrjenim primerom COVID – 19 v zadnjih 14 dni.
 • Smiselno je, da se popravi urnik aktivnosti, po katerem so udeleženci, ki so bili vtveganem  kontaktu čim kasneje vključeni v nadaljnje delo  zaradi  možnosti  razvoja  simptomov  bolezni  znotraj inkubacijske dobe.
 • Prednostni kriteriji pri izključevanju iz delovnega okolja so udeleženci, ki spadajo v ogroženo populacijo.

PRILOGA 2: ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE PROSTOROV, V KATERIH SE JE ZADRŽEVAL UDELEŽENEC ALI STROKOVNI SODELAVEC OZIROMA DELAVEC OSEBJA S POTRJENO OKUŽBO IN REDNO ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE PROSTOROV

Pred začetkom čiščenja se zaščitimo z ustrezno osebno varovalno opremo (OVOJ:

 • kirurška maska
 • plastični predpasnik za enkratno uporabo preko delovne obleke (halje),

Masko in rokavice po potrebi oz. približno na 2 do 3 ure zamenjamo. Pred uporabo in po odstranitvi rokavic in maske si je treba temeljito umiti ali razkužiti roke.

Kako se pravilno nadene in sname masko in rokavice, je prikazano v nadaljevanju.

Prostor najprej dobro prezračimo (najmanj 1 uro), nato površine prostorov očistimo, po tem še razkužimo. Pri uporabi čistilnih in razkužilnih sredstev upoštevamo navodila proizvajalca.

ČIŠČENJE

Za čiščenje površin uporabimo vodo in čistilna sredstva, ki jih običajno uporabljamo. Pripomočki in oprema za čiščenje sanitarnih prostorov naj bodo ločeni.  Čistimo vedno od  najmanj  onesnaženih površin proti bolj onesnaženim površinam. Prostor tudi med čiščenjem zračimo (odprta okna).

RAZKUŽEVANJE

Po čiščenju razkužimo površine z 0,1 % raztopino natrijevega hipoklorita (npr. varikina). Še posebej skrbno razkužimo površine, ki se jih osebe pogosto dotikajo (npr. kljuke, pulti, okenske police, ročaji, držala ograj, stikala, straniščna školjka, potezna vrvica oziroma gumb za splakovanje stranišča, pipe umivalnikov, stene dvigal in majhnih prostorov  (npr. za kopirni  stroj),  tipkovnice,  slušalke,  svinčniki za souporabo za strankeipd.).

Pripravki natrijevega hipoklorita (npr. varikine) so v prosti prodaji v različnih koncentracijah, največkrat kot 4% ali 5% raztopine. Glede na to, kolikšne površine borno razkuževali, pripravimo ustrezno količino raztopine za razkuževanje (npr. I liter, 2 litra, 10 litrov… ).

V spodnjih dveh tabelah so podane potrebne količine natrijevega hipoklorita (npr. varikine) in vode za pripravo različnih  količin  raztopine  za  razkuževanje. 

Priprava  raztopine  za  razkuževanje  tz koncentrata natrijevega hipoklorita (varikinc), ki vsebuje 4 % natrijevega hipoklorita:

Količina pripravljene raztopine za razkuževanjeKoličina 4%, koncentrata natrijevega hipoklorita (varekine)Količina vode
1 liter25 mililitrov*0,975 litra
2 litra50 mililitrov1,95 litra
5 litrov125 mililitrov4,875 litrov
10 litrov2500 mililitrov9,75 litrov

Priprava raztopine za razkuževanje iz koncentrata natrijevega hipoklorita (varikine), ki vsebuje 5 % natrijevega hipoklorita:

Količina pripravljene raztopine za razkuževanjeKoličina 5%, koncentrata natrijevega hipoklorita (varekine)Količina vode
1 liter20 mililitrov*0,98 litra
2 litra40 mililitrov1,96 litra
5 litrov100 mililitrov4,9 litrov
10 litrov200 mililitrov9,8 litrov

*Čajna žlička: 5 mililitrov, jušna žlica: 15 mililitrov

Dva praktična primera priprave raztopine za razkuževanje s 4 % natrijevim hipokloritom (varikino):

Priprava 1 litra raztopine za razkuževanje:

 • v posodo nalijemo pol litra vode, dodamo 5 čajnih žličk varikine, nato dodamo še manjkajočo količino vode do enega litra (to je 5 čajnih žličk vode manj, kot pol litra). Premešamo.

Priprava 10 litrov raztopine za razkuževanje:

 • v 10 litrsko posodo z oznakami za količino nalijemo vodo približno do polovice, nato vlijemo četrt litra varikine ter dopolnimo z vodo do oznake za 10 litrov. Premešamo.

Svetujemo, da za dnevno uporabo pripravite vsak dan svežo raztopino za razkuževanje (0,1  % raztopino natrijevega hipoklorita) in da koncentrat natrijevega hipoklorita (npr. varikino) po uporabi vedno dobrozaprete.

Za občutljive površine lahko namesto natrijevega hipoklorita (varikinc) uporabimo razkužilo, ki vsebuje 70 do 80% etanol. Natrijev hipoklorit (do 5%, varikina) in razkužila, ki vsebujejo etanol, so dostopna v prostiprodaji.

RAVNANJE Z ODPADKI

Po končanem čiščenju in razkuževanju osebno varovalno opremo (OVO) pravilno snamemo. OVO ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo) je treba odložiti v plastično vrečo za odpadke in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreč ne tlačimo in se odpadkov po odlaganju  v vrečo ne dotikamo več. To vrečo nato namestimo v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zavežemo ter je ne odpiramo več. Vrečo je treba hraniti ločeno od ostalih odpadkov vsaj 72 ur, preden ju odložimo v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov).

PRILOGA 3: PREZRAČEVANJE PROSTOROV

V času epidemije s COVID-19, priporočamo upoštevanje sledečih priporočil za prezračevanje prostorov in vzdrževanje sistemov za ventilacijo: 

 • V času prisotnosti ljudi v prostorih je potrebno stalno zračenje z dovajanjem zunanjega svežega zraka, z največjim možnim pretokom zraka.
 • Kjer je možno se izogibajte prenatrpanih in slabo zračnih prostorov, vzdržujte medsebojno razdaljo.

Nastavitve mehanskega prezračevanja:

 • Mehansko prezračevanje rn0 deluje ves čas(24/7).  Na  običajnih  oziroma  povišanih nastavitvah pretoka zraka naj deluje vsaj 2 uri pred prihodom ljudi in še vsaj 2 uri po njihovem odhodu. V času ko so ljudje pristojni v prostorih naj  mehansko  prezračevanje deluje  s povečanim pretokom    Preostal  čas  lahko  prezračevanje  deluje  pod zmanjšanim pretokom zraka.
 • Kjer mehanskega prezračevanja ni možno nastaviti na povečan pretok zraka se svetuje sočasno naravno prezračevanje prostorov (z odpiranjem oken).
 • Prezračevalni sistemi, ki zahtevajo nastavitev vrednosti CO2 naj se nastavijo na nižjo vrednost od običajne, zadostuje nastavitev na 400 ppm.

 

Prezračevanje toaletnih prostorov:

 • V toaletnih prostorih z mehanskim prezračevanjem mora ventilacija delovati 24/7, s podtlakom, za preprečevanje prenosa po fekalno-oralni poti.
 • Odpiranju oken v toaletnih prostorih z mehanskim ali pasivnim načinom prezračevanja se moramo izogibati, saj to lahko povzroči, da zrak iz toaletnih prostorov začne prehajati v druge prostore.
 • Uporabnike toaletnih prostorov je potrebno obvestiti naj izplakujejo straniščne školjke s pokritim pokrovom, da se prepreči prenos kapljic v zrak.

 

Varna uporaba prezračevalnih sistemov z rekuperacijo toplote:

 • V primeru netesnosti sistemov z rckupcraeijo toplote se lahko delci z virusom v izstopnem zraku ponovno vrnejo v prostore z vstopnim zrakom. Netesnost takšnih sistemov je lahko posledica nameščenosti rekuperat01jev slabše kvalitete, ob nepravilni namestitvi in pri slabem vzdrževanju Puščanje takšnih sistemov mora biti nižje od 5% in se moraizravnavati s povečanjem pretoka zraka, skladno s standardom EN 16798- 3:2017.
 • Najpogostejša napaka je, da ventilatorji delujejo tako, da se ustvari višji tlak na odvodni strani sistema.
 • Nastavitve kroženja zraka centraliziranih sistemov je potrebno izključiti.Prezračevalne centralizirane sisteme ali klimatske naprave je potrebno nastaviti tako, da se zrak izmenja le s svežim zunanjim zrakom, brez recirkulacije zraka.

V prostorih, kjer se nahaja več ljudi, se načeloma svetuje izklop sistemov z lokaliziranim (na  nivoju posameznih prostorov) kroženjem zraka (npr.  ventilatorski  konvckt01ji,  indukcijske enote), z namenom preprečitve ponovne suspenzije delcev z virusi v zrak. Izjemoma, ko je delovanje ventilatorskih konvckto1jcv in indukcijskih enot  pomembno  za  zagotavljanje optimalnih pogojev toplotnega udobja, ti lahko delujejo, vendar morajo v tem primeru  delovati  ves čas, da se prepreči zadrževanje virusa v sistemu.

Navedenih priporočil se je potrebno  držati  tudi  v primeru  nameščenosti  zračnih  filtrov.  Običajni  filtri, ki so nameščeni v prezračevalnih kanalih  niso  učinkoviti  pri  filtriranju  delcev  z  virusi  (to  lastnost imajo le HEPA filtri).

Spreminjanje vlage in temperature v prostorih nima vpliva na prenos okužbe s COVID-19.

Sistemi ogrevanja in ohlajanja se lahko uporabljajo kot običajno, ob  upoštevanju  zgoraj  navedenih navodil glede kroženja zraka.

Čiščenje prezračevalnih kanalov ne bo vplivalo na prenos okužbe s COVID-19. Dodatna vzdrževalna dela niso potrebna.

Prezračevalni sistemi niso vir okužbe s SARS-CoV-2, če se  držimo  zgoraj  navedenih  priporočil povečanja pretoka svežega zunanjega zraka, varne uporabe prezračevalnih sistemov z rekuperacijo toplote in priporočil glede nastavitev kroženja zraka.

   

Zračni filtri:

 • Pogostejša menjava običajnih zračnih filtrov ni potrebna. Zamašeni filtri niso virkontaminacije s SARS-CoV-2, vendar zmanjšujejo dovod svežega zunanjega zraka. Menjava filtrov naj sledi običajnemu postopku, ko so preseženi tlaki ali glede na plan vzdrževanja.
 • Odsvetuje se zamenjava obstoječih filtrov z drugimi tipi filtrov.
 • Vzdrževalci naj glede uporabe varovalne opreme pri menjavi filtrov upoštevajo navodila svojega pooblaščenega zdravnika, specialista medicine dela.
 • HEPA filtri naj se shranijo v zaprti vrečki vsaj 2 tedna preden se odvržejo kot odpadek. Uporaba čistilcev zraka je smiselna le pri čistilcih s HEPA filtri.

Navedeni nasveti so povzeti po smernicah Fcderation of European Heating, Yentilation and air conditioning association (REHVA), za katere avtorji poudarjajo, da še ni povsem znano, v kakšni meri so učinkoviti, saj je o prenosu novega koronavirusa SARS-CoV-2 še več neznank. Kljub temu na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje priporočamo upoštevanje navedenih priporočil.

PRILOGA 4: HIGIENA ROK/KAŠLJA

Nasveti za umivanje rok

Novi koronavirus SARS-CoV-2 / Več informacij na spletni strani Nacionalnega  inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.                          

Več Informacij na spletni strani Nacionalnega Inštituta za javno zdravje: www.nljz.sl.

 

PRILOGA 5: PRAVILNA UPORABA MASKE:

Povezave do spletnih strani NIJZ: Vsi splošni ukrepi za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom:

 1. Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
 2. Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa:https://nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecitev- sirjenja.pdf
 3. Umivanje rok: https://nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstveni-delavci.pdf
 4. Higiena kašlja: https://nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf
 5. Pravilna namestitev maske:https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lekpdf.

Dodatni viri:

 1. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2579730788794750&id=1623101534457685
 2. https://www.tanzvereinigung- schweiz.ch/assets/cache/media/Coronavirus/Akualisiertes_Schutzkonzept.pdf
 3. https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/6275630
 4. https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/freizeit-sportbetriebe/coronavirus-informationen-freizeit-und-sportbetriebe.html#heading_Tanzschulen
 5. http://ffdanse.fr/publish/accueil/actualites/GUIDE_FFDANSE_- DECONFINEMENT_2.pdf
 6. Summary of current recommended practices for operating under covid-19 restrictions. May 2020. EuropeActive House of Sport, Brussels, Belgium. S spletne strani vzeto 16. 5. 2020: www.europeactive.eu www.ereps.eu
 7. Here’s when Ohio’s gyms, pools, campgrounds and amateur sports leagues can open. S spletne strani vzeto 16. 5. 2020: https://eu.cincinnati.com/story/news/2020/05/14/heres-when-ohios-gyms-pools- campgrounds-and-sports-leagues-can-open/5192761002/

 

SPLOŠNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV-2:

 • Osebe, ki se udeležujejo dejavnosti, morajo biti brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, mišicah, povišana temperatura …).
 • Upoštevajo naj zadostno medosebno razdaljo vsaj 1,5 2 metra, med petjem tudi več.
 • Pogosto naj si umivajo ali razkužujejo roke (npr. z razkužilom na osnovi 60 do 80 % alkohola).
 • Naj se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene.
 • Upoštevajo naj higieno kihanja, kašlja.
 • V zaprtih javnih prostorih so skladno s sklepom vlade RS z dne 29. 5. 2020 maske obvezne, ko je medosebna razdalja manjša od 1,5 metra. Ko je ta razdalja večja, maske priporočamo.
 • Uporaba mask med petjem poveča varnost.
 • Maska mora segati od korena nosu do pod brade, med nošenjem se je ne dotikajo. Masko je treba zamenjati na dve do tri ure oziroma prej, če se zmoči. Pred in po uporabi maske si je treba temeljito umiti ali razkužiti
 • Čim manj naj se dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je

Vsi splošni ukrepi za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom: povezave do spletnih strani NIJZ glej pod poglavjem Plesne dejavnosti.

Organizacija poletnega baletnega seminarja DANCS-PIRAN 2020

V Ljubljani, 9. julija 2020

Navodila veljajo za čas trajanja seminarja od 19.7.2020 do 2.8.2020