DANCS LOGO

NAVODILA UDELEŽENCEM DANCS-PIRAN 2021, VEZANA NA NOVI KORONAVIRUS SARS-CoV-2

KAJ MORAJO UDELEŽENKE IN UDELEŽENCI DANCS-PIRAN 2021 STORITI PRED PRIHODOM NA MEDNARODNI BALETNI KAMP DANCS-PIRAN 2021?

 1. Pred prihodom na Dancs-Piran 2021 morajo udeleženci izpolniti obvezno predizjavo Covid-19
 2. Pri prvem prihodu na Dancs-Piran 2021 morajo udeleženci izpolniti ali prinesti s seboj izpolnjeno Izjavo o virusu SARS-CoV-2
 3. Udeleženci, ki ne bivajo v Dancs centru in Dancs-Piran 2021 obiskujejo v ober tednih, morajo Izjavo o virusu SARS-CoV-2izpolniti tudi ob pričetku drugega tedna Dancs-Piran 2021
 4. Udeleženci Dancs-Piran 2021 so dolžni k izjaviIzjavi o virusu SARS-CoV-2 predložiti enega od naslednjih potrdil:
 • Potrdilo o prebolelosti Covid-19, ki ni starejše od šestih mesecev
 • Potrdilo o polnem cepljenju z obema odmerkoma cepiva oziroma z enim odmerkom cepiva v primeru, da je bil-a cepljen s cepivom, pri katerem zadostuje le en odmerek
 • Potrdilo o opravljenem PCR oziroma hitrem testu, ki mora biti negativen in ne sme biti starejši od 48 ur.

ORGANIZATOR DANCS-PIRAN 2021 BO VES ČAS SLEDIL AKTUALNIM UKREPOM VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE IN PRIPOROČILOM NIJZ ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA NOVEGA KORONAVIRUSA TER OD UDELEŽENK IN UDELEŽENCEV ZAHTEVAL STRIKTNO SPOŠTOVANJE LE TEH!

HIGIENSKA PRIPOROČILA IN NAVODILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB Z NOVIM KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2

PRI IZVAJANJU SKUPINSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI NA MEDNARODNEM POLETNEM BALETNEM SEMINARJU DANCS-PIRAN 2021

Pri izvajanju plesnih dejavnosti tveganje za prenos okužbe z novim koronavirusom obstaja (npr. zaradi zbiranja ljudi v skupine, tesnejših stikov pri plesu itd.

Udejstvovanje je izključno odločitev posameznika in s tem tudi prevzem odgovornosti za tveganje za prenos bolezni.

Vsak posameznik mora biti seznanjen s tem, da bo v primeru, če bo v skupini kdo okužen, posledično lahko okuženih več oseb v skupini. Nadalje je možen prenos okužbe na druge udeležence.

Z upoštevanjem vseh spodaj navedenih ukrepov bomo možnost za okužbo zmanjšali, ne pa popolnoma izključili.

POMEMBNO!

GRE ZA ZDRAVJE VAS, VAŠEGA OTROKA IN OSTALIH UDELEŽENCEV MEDNARODNEGA POLETNEGA BALETNEGA KAMPA DANCS-PIRAN 2021!

Zaradi varovanja zdravja tako udeležencev kot pedagogov in osebja na Mednarodnem poletnem baletnem kampu Dancs-Piran 2021, vse udeleženke in udeležence seminarja oziroma njihove starše ali skrbnike naprošamo, da pred prihodom na seminar podajo izključno resnične informacije na obrazcu, ki se nahaja na spletni strani www.dancs-piran.com. V primeru, da se posamezna udeleženka ali posamezni udeleženec seminarja zato, ker sodi v skupino, ki izkazuje povečano možnost za prenos okužbe z novim koronavirusom, kampa Dancs-Piran 2021 v letošnjem letu ne bo mogla oz. mogel udeležiti, že vplačana kotizacija in bivanje ter prehrana v Dancs centru ne bo vrnjena pač pa prenešena na naslednje leto.

UDELEŽENKE IN UDELEŽENCI SO NAJVEČ EN DAN PRED PRIHODOM DOLŽNI IZPOLNITI IN POSLATI SPLETNI OBRAZEC Z VPRAŠANJI, VEZANIMI NA KORONAVIRUS. OBRAZEC SE NAHAJA NA NASLEDNJI POVEZAVI:

https://dancs-piran.com/predizjava-vezana-na-epidemijo-koronavirusa/

PRED PRIHODOM NA SEMINAR DANCS-PIRAN 2021

 1. Udeleženci seminarja Dancs-Piran morajo biti pred prihodom na seminar brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, kašljanje, povišana telesna temperatura, bolečine v žrelu, mišicah …).
 2. V primeru, da udeleženka/udeleženec seminarja kaže kakršnekoli simptome, ki so našteti zgoraj, se seminarja ne more in ne sme udeležiti! V takšnem primeru bomo že prijavljenim udeležencem vplačano kotizacijo in bivanje v Dancs centru prenesli na naslednje leto.
 3. Udeleženci seminarja Dancs-Piran, ki so se manj kot 14 dni pred pričetkom seminarja nahajali v katerikoli od držav, za katere skladno z ukrepi Vlade Republike Slovenije ob vrnitvi v Slovenijo velja ukrep obvezne karantene, se lahko Mednarodnega poletnega baletnega kampa Dancs-Piran 2021 udeležijo izključno ob predložitvi dokazil o odpravljeni karanteni na podlagi zahtevanega števila PCR testov in negativnega PCR testa, ki v času prihoda v Dancs center ni starejši od 48 ur.  V primeru, da udeleženka/udeleženec ne bo predložil-a zahtevanih dokumentov, se Dancs-Pirana v letu 2021 ne bo mogla/mogel udeležiti, bomo že vplačano kotizacijo in bivanje v Dancs centru prenesli na naslednje leto.
 4. Udeleženke in udeležence Dancs-Piran 2021, ki sumijo, da so bili v zadnjih 14-dneh v stiku z okuženo osebo naprošamo, da to sporočijo organizatorju, hkrati pa prevzamejo najvišjo mero odgovornosti do drugih udeležencev in se bodisi seminarja zaradi varovanja zdravja ostalih udeleženk in udeležencev v letu 2021 ne udeležijo. 

OB PRIHODU V DANCS CENTER

ZA UDELEŽENKE IN UDELEŽENCE SEMINARJA, KI BIVAJO V DANCS CENTRU

 1. Udeleženke in udeležence seminarja Dancs-Piran, ki bivajo v Dancs centru se ob prihodu na sprejemnem pultu prijavijo odgovorni osebi.
 2. Sprejem na seminar in v Dancs center bo mogoč izključno za tiste udeleženke in udeležence, ki bodo predložili enega od zahtevanih PCT dokazil, to je dokazilo o prebolevnosti Covid-19, dokazilo o polnem cepljenju z obema odmerkoma cepiva oziroma z enim odmerkom cepiva v primeru, da je bil-a cepljen s cepivom, pri katerem zadostuje le en odmerek ali dokazilo o opravljenem PCR oziroma hitrem testu, ki mora biti negativen in ne sme biti starejši od 48 ur.
 3. Pred vstopom na dvorišče šole, ne glede na to, da je dvorišče tip odprtega prostora, so si vsi pred vstopom dolžni razkužiti roke in na obraz pravilno namestiti zaščitno masko.
 4. Sprejemni pult se bo nahajal zunaj, pred vhodom v šolo, v primeru slabega vremena pa v izoliranem predprostoru.
 5. Polnoletni udeleženci oziroma v primeru mladoletnih udeležencev njihovi starši oziroma skrbnik bodo zaprošeni, da predložijo enega od zahtevanih PCT dokazil, ter da predložijo oziroma izpolnijo obrazec: Izjava – Statement SARS-CoV-2 z vprašanji, vezanimi na novi koronavirus. V celoti izpolnjen obrazec, ki ga bo organziator po potrebi in na zahtevo posredoval NIJZ je predpogoj za nadaljnjo obravnavo in sprejem udeleženk in udeležencev na Dancs-Piran 2021.
 6. Vstop v poslopje šole je dovoljen izključno osebju seminarja, udeleženkam in udeležencem seminarja, ne pa tudi njihovim staršem, spremljevalcem, skrbnikom itd.
 7. Pred vstopom v poslopje šole bo odgovorna oseba udeleženkam in udeležencem izmerila telesno temperature z brezstičnim termometrom. Izmerjena temperatura ne sme preseči 37,5º.
 8. Odgovorna oseba bo imela vsa pooblastila, da v primeru najmanjšega suma na okužbo z novim koronavirusom posamezno udeleženko ali posameznega udeleženca napoti na ponovno PCR testiranje, za katerega stroške nosijo udeleženci sami. Nadaljnji postopek registracije za udeleženke in udeleženke, ki bodo napoteni na PCR testiranje se bo nadaljeval šele ob predložitvi negativnega PCR testa.

Po uspešno opravljeni registraciji bo udeleženka ali udeleženec seminarja Dancs-Piran napoten v vnaprej določeno sobo, v kateri ji/mu bo vnaprej določena postelja, ki jo je zaradi zagotavljanja zahtevane medsebojne distance dolžan uporabljati ves čas bivanja na šoli!

ZA UDELEŽENKE IN UDELEŽENCE SEMINARJA, KI NE BIVAJO V DANCS CENTRU

  1. Udeleženke in udeležence seminarja Dancs-Piran, ki NE bivajo v Dancs centru so se ob vsakem prihodu na dnevne delavnice na recepciji Dancs centra dolžni javiti  odgovorni osebi. Brez opravljene vsakodnevne registracije v Dancs center ne smejo vstopiti!
  2. Na dvorišče Dancs centra in v sam Dancs center je vstop dovoljen izključno udeleženkam/udeležencem Dancs-Piran 2021, ne pa tudi njihovim spremljevalcem. 
  3. Pred vstopom na dvorišče šole, ne glede na to, da je dvorišče tip odprtega prostora, so si vsi pred vstopom dolžni razkužiti roke in na obraz pravilno namestiti zaščitno masko.
  4. Sprejemni pult se bo nahajal v izoliranem predprostoru Dancs centra.
  5. Sprejem na seminar in v Dancs center bo mogoč izključno za tiste udeleženke in udeležence, ki bodo ob prvem prihodu predložili enega od zahtevanih PCT dokazil, to je dokazilo o prebolevnosti Covid-19, dokazilo o polnem cepljenju z obema odmerkoma cepiva oziroma z enim odmerkom cepiva v primeru, da je bil-a cepljen s cepivom, pri katerem zadostuje le en odmerek ali dokazilo o opravljenem PCR oziroma hitrem testu, ki mora biti negativen in ne sme biti starejši od 48 ur. V primeru, da udeleženke/udeleženci, ki ne bivajo v Dancs centru Dancs-Piran 2021 obiskujejo v obeh tednih seminarja in Covid-19 nisko przeboleli oziroma niso polno cep lejni, morajo priv dan drugiego jedna Dancs-Piran 2021 ponovno predložiti negativen PCR ali hitri test, ki ni starejši od 48 ur.
  6. Polnoletni udeleženci oziroma v primeru mladoletnih udeležencev njihovi starši oziroma skrbnik bodo ob prvem prihodu oziroma na prvi dan drugega tedna Dancs-Piran 2021 zaprošeni, da lastoročno izpolnijo in podpišejo obrazec: Izjava – Statement SARS-CoV-2 z vprašanji, vezanimi na novi koronavirus. V celoti izpolnjen obrazec, ki ga bo organziator po potrebi in na zahtevo posredoval NIJZ, je predpogoj za nadaljnjo obravnavo udeleženk in udeležencev seminarja ter za njihov vstop v Dancs center.
  7. Vstop v poslopje šole je dovoljen izključno osebju seminarja, udeleženkam in udeležencem seminarja, ne pa tudi njihovim staršem, spremljevalcem, skrbnikom itd.
  8. Pred vsakičnim vstopom v poslopje Dancs centra bo odgovorna oseba udeleženkam in udeležencem vsakič znova izmerila telesno temperature z brezstičnim termometrom. Izmerjena temperatura ne sme preseči 37,5º.
  9. Odgovorna oseba bo imela pooblastila, da v primeru najmanjšega suma na okužbo z novim koronavirusom posamezno udeleženko ali posameznega udeleženca napoti na obvezno PCR testiranje na morebitno okužbo z novim koronavirusom. za katerega stroške so dolžni kriti udeleženci Dancs-Piran 2021 sami. Nadaljnji postopek ugotavljanja ustreznosti obiskovanja Dancs-Piran 2021 se bo nadaljeval šele ob predložitvi negativnega PCR testa.

UDELEŽENKE IN UDELEŽENCI SO S SEBOJ NA DANCS-PIRAN 2021 DOLŽNI PRINESTI IN PREDLOŽITI ORGANIZATORJU:

 • Potrdilo o prebolelosti Covid-19, ki ni starejše od šestih mesecev
 • Potrdilo o polnem cepljenju z obema odmerkoma cepiva oziroma z enim odmerkom cepiva v primeru, da je bil-a cepljen s cepivom, pri katerem zadostuje le en odmerek
 • Potrdilo o opravljenem PCR oziroma hitrem testu, ki mora biti negativen in ne sme biti starejši od 48 ur.

 

DOLŽNOST ORGANIZATORJA TER PRAVILA OBNAŠANJA IN POSTOPANJA V DANCS CENTRU, KI JE OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA PIRAN

 1. Organizator bo ves čas trajanja Dancs-Piran 2021 strogo sledil navodilom Vlade Republike Slovenije in priporočilom NIJZ in od udeleženk in udeležencev zahteval njihovo striktno spoštovanje.
 2. Organizator bo v vseh prostorih zahteval predpisano medebojno distanco ljudi.
 3. Osebje Osnovne šole Cirila Kosmača Piran bo redno, večkrat na dan v celoti razkuževalo vse prostore.
 4. Organizator bo na več mestih (vhod, vhod v spalnice, vhod v dvorane, vhod v toaletne prostore, vhod v jedilnico itd. zagotovil razkuževalna sredstva.
 5. Udeleženke in udeleženci ter strokovno osebje so dolžni skladno z navodili organizatorja večkrat dnevno temeljito izvajati zahtevano osebno higieno:
 • Umivanje in razkuževanje rok pred vsakim obrokom
 • Umivanje in razkuževanje rok pred in po vsaki izvedeni delavnici
 • Umivanje in razkuževanje rok ob vsakem vstopu v Dancs center
 • Redno vzdrževanje s strani NIJZ priporočenih ostalih higienskih ukrepov.
 1. Organizator bo najmanj 1x dnevno vsem udeleženkam in udeležencem Dancs-Piran 2021 izmeril temperaturo z brezstičnim termometrom. Temperatura nikoli ne sme preseči 37,5º. V primeru, da bo pri posamezni osebi izmerjena telesna temperatura višja od 37,5º, bo organizator zanj-o odredil izolacijo in jo napotil na obvezen hitri test.
 2. Ves čas bivanja oziroma zadrževanja na šoli bodo udeleženke in udeleženci, v primeru, da bo z odlokom Vlade Republike Slovenije tako predpisano, dolžni nositi zaščitne maske. Zaščitne maske bodo lahko sneli šele v trenutku, ko se bodo v baletni dvorani postavili na njim vnaprej dodeljeno mesto ob baletnem drogu, ko se bodo nahajali na njim dodeljenem ležišču, ko bodo v jedilnici sedli za mizo, oziroma v primerih, ki jih bodo v nadaljevanju določali morebitni odloki Vlade RS in priporočila NIJZ.
 3. V primeru morebitnega odloka Vlade RS o zahtevani medsebojni distanci, bodo vsi udeleženci seminarja ves čas dolžni strogo upoštevati in držati medsebojno distanco v dolžini zahtevane medsebojne distance, prav tako bodo dolžni upoštevati vse označbe distanc, ki bodo označene in se nahajale na tleh.
 4. Vstop v kopalnice in wc je dovoljen izključno eni osebi naenkrat.
 5. V primeru poslabšanja vsesplošne bolezenske slike, vezane na novi koronavirus, bo organizator zaradi preprečevanja možnosti okužbe z novim koronavirusom primoran omejiti samostojne izhode iz Dancs centra (Osnovne šole Cirila Kosmača Piran) prepovedani! V takšnem primeru bodo organizirani redni nadzorovani skupinski izhodi.
 6. Organizator bo ves čas trajanja Dancs-Piran 2021 strogo nadzoroval izvajanje zahtevanih ukrepov. V primeru, da posamezna udeleženka ali posamezni udeleženec navkljub opozorilom še naprej ne bo spoštoval ukrepov, mu bo organizator trajno odpovedal gostoljubje na Dancs-Piran 2021. V takšnem primeru organizator ne nosi nobenih stroškov, prav tako pa udeleženka ali udeleženec v takšnem primeru ni upravičen do sorazmerne vrnitve vplačane kotizacije in stroškov bivanja ter/ali prehrane!

RIZIKO UDELEŽENCEV IN ORGANIZATORJA

V primeru, da bo organizator pri posamezni udeleženki ali udeležencu ugotovil sum na okužbo z novim koronavirusom, jo/ga bo nemudoma izoliral od ostalih udeleženk in udeležencev ter ga skladno z vsemi zdravstvenimi pravili in zahtevami NIJZ napotil na testiranje.

V kolikor bo okužba posameznega udeleženca seminarja Dancs-Piran 2021 ugotovljena kot pozitivna, bo organizator nemudoma stopil v kontakt z NIJZ in v celoti ter brezpogojno postopal po navodilih NIJZ oziroma Vlade Republike Slovenije ali pristojnih zdravstvenih služb!

Organizator opozarja, da obstaja možnost, da bodo pristojne zdravstvene službe v primeru potrditve okužbe posameznega udeleženca Dancs-Piran 2021 za vse udeleženke in udeležence ter strokovno osebje verjetno odredile karanteno v predpisanem obsegu, ter tako udeležence kot strokovno osebje napotile na obvezno PCR testiranje na okužbo z novim koronavirusom. V takšnem primeru vsak udeleženec sam krije stroške PCR testiranja.

PRAVNI POUK

NE GRE LE ZA VAS ALI VAŠEGA OTROKA – VARNO UDELEŽBO NA DANCS-PIRAN 2021 SMO S SKUPNIMI MOČMI DOLŽNI ZAGOTOVITI VSEM!

Navajnje neresničnih podatkov ali pritajitev resničnih podatkov in dejstev, ki jih organizator zahteva od udeležencev oz. njihovih staršev in skrbnikov je kaznivo!

PRIPOROČILA NIJZ VEZANA NA PLESNE DEJAVNOSTI

Pri izvajanju plesnih dejavnosti tveganje za prenos okužbe z novim koronavirusom obstaja (npr. zaradi zbiranja ljudi v skupine, tesnejših stikov pri plesu itd.)

Udejstvovanje je izključno odločitev posameznika in s tem tudi prevzem odgovornosti za tveganje za prenos bolezni.

Vsak posameznik mora biti seznanjen s tem, da bo v primeru, če bo v skupini kdo okužen, posledično lahko okuženih več oseb v skupini. Nadalje je možen prenos okužbe tudi naprej.

Z upoštevanjem vseh ukrepov bomo možnost za okužbo zmanjšali, ne pa popolnoma izključili.

Poleg ustaljene dobre higienske prakse je za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 treba upoštevati še dodatne ukrepe, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok. Varna medosebna razdalja zaradi virusa, ki se izloča s kihanjem, kašljanjem, glasnim govorjenjem … je vsaj 1.5 oz. 2 metra. V primeru, da je ta razdalja manjša, je tveganje za okužbo večje. V primeru, da je večja, je tveganje za okužbo manjše. V primeru fizične aktivnosti je varna razdalja glede na stopnjo aktivnosti sorazmerno večja. Roke vedno smatramo kot onesnažene, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju. Z onesnaženimi rokami prenašamo povzročitelje okužbe nase in na druge osebe ter predmete, ki se jih dotikamo (npr. kljuke, ročaji, delovni pripomočki, denar, ipd.).

HIGIENA ROK/KAŠLJA

Nasveti za umivanje rok

Več Informacij na spletni strani Nacionalnega Inštituta za javno zdravje: www.nljz.si.

PRAVILNA UPORABA ZAŠČITNE MASKE

Povezava do spletnih strani Vlade Republike Slovenije: Koronavirus (SARS-CoV-2)

 1. https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/
 2. https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/

Povezave do spletnih strani NIJZ: Vsi splošni ukrepi za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom:

 1. https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
 2. https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov

 

Organizacija Mednarodnega poletnega baletnega kampa DANCS-PIRAN 2021

V Ljubljani, 8. julija 2021

Navodila veljajo za čas trajanja seminarja od 25.7.2021 do 8.8.2021 in se bodo dopolnjevala skladno z morebitnimi novimi ukrepi, ki jih bo sprejemala Vlada Republike Slovenije

Naslov:

Dancs-Piran, c/o DBUS

Župančičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 (0)40 465 160

Elektronski naslov:

info@dancs-piran.com

Potrebujete dodatne informacije?

POSVETUJTE SE Z NAMI

Copyright © 2021 Dancs-Piran

Vse pravice pridržane