International summer ballet camp

DANCS-PIRAN 2024

July 29, 2024 - August 10, 2024

International summer ballet camp Dancs-Piran 2024

July 29, 2024 - August 10, 2024

AVAILABILITY

Elementary advanced course of Classical ballet

First week

20

Ocupate

19

Ocupate

18

Ocupate

17

Ocupate

16

Ocupate

15

Ocupate

14

Ocupate

13

Ocupate

12

Ocupate

11

Ocupate

10

Ocupate

9

Ocupate

8

Ocupate

7

Ocupate

6

Ocupate

5

Ocupate

4

Available

3

Available

2

Available

1

Available

Elementary advanced course of Classical ballet

Second week

20

Ocupate

19

Ocupate

18

Ocupate

17

Ocupate

16

Ocupate

15

Ocupate

14

Ocupate

13

Ocupate

12

Ocupate

11

Ocupate

10

Ocupate

9

Ocupate

8

Ocupate

7

Ocupate

6

Ocupate

5

Ocupate

4

Ocupate

3

Ocupate

2

Available

1

Available

Advance & Professional workshop

First week

25

Ocupate

 24

Ocupate

23

Ocupate

22 

Ocupate

21 

Ocupate

20

Ocupate

19

Ocupate

18

Ocupate

17

Ocupate

16

Ocupate

15

Ocupate

14

Ocupate

13

Ocupate

12

Available

11

Available

10

Available

9

Available

8

Available

7

Available

6

Available

5

Available

4

Available

3

Available

2

Available

1

Available

Advance & Professional workshop

Second week

25

Ocupate

24

Ocupate

23

Ocupate

22

Ocupate

21

Ocupate

20

Ocupate

19

Ocupate

18

Ocupate

17

Ocupate

16

Ocupate

15

Ocupate

14

Ocupate

13

Ocupate

12

Available

11

Available

10

Available

9

Available

8

Available

7

Available

6

Available

5

Available

4

Available

3

Available

2

Available

1

Available