Druge aktivnosti na Dancs-Piranu

SKOK V MORJE

Z namenom, da bi udeleženke in udeleženci Mednarodnega poletnega seminarja Dancs-Piran poleg vsakodnevnih aktivnosti seminarja preživeli še nepozabne počitnice, Dancs-Piran nudi številne aktivnosti.

Medtem, ko se polnoletni udeleženci lahko sami odločajo za aktivnosti izven rednih seminarskih dejavnosti, pa organizator z namenom, da so mladoletni udeleženci, potem ko jih starši predajo v varstvo organizatorjev pod stalnim nadzorom, zanje prireja različne aktivnosti:

 

Obisk morske plaže in kopanje

Mladoletni udeleženci Dancs-Piran bodo vsak dan tedaj, ko sonce ne pripeka z vso močjo, razen v primeru slabega vremena, v času izven seminarskih aktivnosti pod organiziranim nadzorom obiskovali eno od piranskih plaž, kjer se bodo lahko kopali v morju. Odgovorna oseba v Dancs centru zbere mladoletne udeležence, ki želijo oditi na kopanje ter jih vodi do plaže, kjer nanje tudi budno pazi. Po končani aktivnosti jih pripelje nazaj v Dancs center.

 

Ogled baletnih filmov

V avli Dancs centra, v neposredni bližini recepcije, bo postavljen televizor, na katerem se bodo v času izven seminarskih dejavnosti predvajali posnetki različnih baletnih filmov, baletnih predstav in dokumentarnih filmov o baletu. Udeleženke in udeleženci bodo tako lahko svoj prosti čas preživljali tudi ob ogledu raznih poučnih baletnih vsebin.

 

Organiziran obisk baletnih predstav v okviru Poletnega festivala Piran

V celotnem času seminarja Dancs-Piran v Piranu poteka Poletni seminar Piran, na katerem se zvrsti vest baletnih predstav in koncertov, pa tudi druge kulturno umetniške vsebine kot npr. koncerti resne glasbe. Ogled vseh baletnih dogodkov bo za mladoletne udeleženke in udeležence organizairan. Zbor udeleženk in udeležencev bo na recepciji Dancs centra, od koder Jim bo odgovorna oseba vodila do Tartinijevega trga, po predstavi pa jih varno pripeljala nazaj v Dancs center.

 

Odhodi po nakupih

V kolikor mladoletni udeleženci seminarja tekom vsakega posameznega dne potrebujejo karkoli iz trgovine, za to poskrbi odgovorna oseba, ki jih iz Dancs centra pelje v trgovino in varno tudi pripelje nazaj. Nakupi so mogoči v času izven seminarskih dejavnosti posameznega tečaja.

 

Igre na varovanem šolskem igrišču

Mladoletni udeleženci Dancs-Piran bodo občasno in v času izven seminarskih aktivnosti, tedaj ko sonce ne pripeka z vso močjo, pod organiziranim nadzorom obiskovali šolsko dvorišče, ki nudi številne različne igre za krajšanje prostega časa.

 

Pravila izhodov iz Dancs centra

Za vsakega od mladoletnih udeležencev Dancs-Piran, starši pred pričetkom seminarja oddajo izpolnjen obrazec, v katerem se med drugim izrečejo o dovoljenjih, ki jih dajejo svojemu otroku za čas bivanja na seminarju. Tako se starši odločajo ali mora biti njihov otrok ves čas seminarja pod budnim nadzorom odgovornih oseb oziroma lahko v določenih primerih ali v celoti vse aktivnosti opravlja brez nadzora. Obrazec bodo udeleženci Dancs-Piran prejeli po elektronski pošti pred prihodom na seminar.

Polnoletni udeleženci se za aktivnosti v času, ko ne potekajo seminarske dejavnosti posameznega tečaja, načeloma odločijo sami, razen v primeru, ko starši ali zakoniti skrbnik od organizatorja ne zahtevajo drugače.

Udeleženke in udeleženci se morajo vsak dan v Dancs center praviloma vrniti do predpisane ure, razen v primerih, če polnoletne osebe organizatorju predhodno najavijo kasnejšo vrnitev v Dancs center.